Home Ondernemen & Business Informatie Management in het voortgezet onderwijs: noodzakelijk of nutteloos?

Informatie Management in het voortgezet onderwijs: noodzakelijk of nutteloos?

60

Informatie Technologie (IT) wordt steeds belangrijker. Zowel zakelijk als privé worden we steeds meer afhankelijk van IT. Dat rechtvaardigt meer aandacht in het onderwijs voor Informatie Management. Laat ik beginnen met het definiëren van informatiemanagement: het zorgdragen voor het ontsluiten van informatie voor de organisatie.

Al in 1985 stelden Porter en Millar dat het beschikbaar hebben van informatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van concurrentievoordeel. Laat ik nog duidelijker zijn, informatiemanagement ondersteunt bedrijfsprocessen, maar zonder informatiemanagement is de bedrijfsvoering onmogelijk geworden.

Toch komt dit onderwerp op middelbare scholen slechts zeer beperkt aan bod. Een koppeling van Informatie Management op het vwo aan het vak informatica, zoals dit nu gegeven wordt binnen het cluster natuur en techniek ligt niet echt voor de hand. Dit vak is erg sterk gericht op programmeren en informatietechnologie. Op het vwo biedt het vak management & organisatie aanknopingspunten om informatiemanagement in het curriculum volwaardig te introduceren.

Zover is het nog niet. Waar het in ieder geval aan ontbreekt is aan goed lesmateriaal. De afgelopen jaren heeft het Willem van Oranje college uit Waalwijk mij de kans geboden een les te verzorgen over Informatie Management. In twee keer 45 minuten kun je niet meer doen een introductie van het vakgebied. Voor de scholieren neem ik als casus ICI PARIS; dé beautyspecialist van Nederland. Een bedrijf dat iedere scholier kent. Welke informatie is voor de bedrijfsleider en het management op het hoofdkantoor belangrijk? Welke informatie van de klanten van de web-shop en houders van klantenkaarten kan ICI PARIS gebruiken? Voor het komende schooljaar krijg ik iets meer ruimte, waarbij de scholieren wellicht ook een bezoekje brengen aan de Universiteit van Tilburg. Dat brengt het ontwikkelen van lesmateriaal ook weer een stapje dichter bij. Ik heb er ook dit jaar weer zin in. Het wordt tijd dat Informatie Management een plaats krijgt in het curriculum van het vwo!

Prof. dr. Erik Beulen, Universiteit van Tilburg en houder van de KPMG Global Sourcing leerstoel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in