Home Innovatie & Strategie Informatiewaarde-index: Nederland is beste van de slechten

Informatiewaarde-index: Nederland is beste van de slechten

146

PwC en Iron Mountain hebben de ´informatiewaarde-index´ opgesteld. Nederland scoort beneden gemiddeld, maar is toch het beste van de slecht presterende Europese landen. De VS steekt de EU de loef af en haalt wel een kleine voldoende, waar Europa een onvoldoende scoort.
Adviesbureau PwC en informatiemanager Iron Mountain hebben de informatiewaarde-index[i] voor westerse bedrijven opgesteld. De bedoeling is dat die index bedrijven bijstaat om te bepalen wat het rendement is dat zij genereren uit de bestaande informatie waarover zij beschikken. De informatiewaarde-index is een voortzetting van de sinds 2012 opgestelde PwC en Iron Mountain informatierisico-index.
“De voorgaande onderzoeken waren gericht op hoe goed bedrijven hun gegevens beheren en informatierisico´s weten te minimaliseren. Veel respondenten hebben tijdens eerder onderzoek hun twijfel geuit over het onvoldoende gebruiken van beschikbare informatie en de gemiste kansen die dat met zich meebrengt. Als antwoord op deze vraag is het onderzoek dit jaar gericht naar de vraag: hoe goed bedrijven gebruikmaken van hun informatie om bijvoorbeeld hun concurrentievoordeel te vergroten”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain.

De huidige stand van zaken
Met de informatiewaarde-index wordt duidelijk of bedrijven wereldwijd in staat zijn meerwaarde uit hun informatie te putten. Volgens de auteurs van het onderzoek antwoorden veel bedrijven, dat de reeds bestaande informatie hen concurrentievoordeel en informatiemeerwaarde kan bieden. Centraal staat dan de vraag: of en hoe goed bedrijven dat daadwerkelijk doen?
“Het onderzoek gaat nadrukkelijk niet alleen over de technische aspecten van informatieverwerking, maar legt de nadruk ook op het organisatie- en bedrijfsprocessenniveau”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. “Elke klantcontact en elke interactie met een belanghebbende biedt waardevolle marktinformatie en klantgegevens, wat ruimte biedt voor innovatie en potentiële winst.”
De informatiewaarde-index beoordeelt hoe bedrijven er momenteel voor staan, op een schaal van 0 tot 100. De schaal beslaat de drie categorieën namelijk organisatorisch vermogen, technische bekwaamheid en gerealiseerde voordelen.
Tot slot geeft de index weer hoe goed de onderzochte bedrijven, in verschillende landen en de diverse sectoren, hun informatie gebruiken om hun concurrentievoordeel te vergroten. Een score van 100, is het maximaal te behalen resultaat.

Amerikaanse bedrijven doen het beter
Bedrijven uit de Verenigde Staten scoren als beste in alle drie de categorieën en behalen een informatiewaarde-index van 56,7 procent. Op enige afstand gevolgd door, Canada (49,2%), Nederland (48,3%) en Duitsland (48,0%). Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk scoren het laagst met elk ongeveer 47 procent. En gemiddeld scoort de onderzochte westerse wereld een indexscore van 50,1 procent.

informatiewaarde

Informatiewaarde-index gesorteerd naar land.

Slechts vier procent van alle ondervraagde bedrijven behaalde 90 van de 100 punten. Deze groep krijgen het predicaat dat ze behoren tot de informatie-elite. Deze bedrijven zijn in staat om informatie zo te gebruiken dat die een hoog rendement oplevert.
“Uit de informatiewaarde-index blijkt dat slechts vier procent van de bedrijven maximaal waarde uit hun informatie weet te halen”, zegt Strik. “Als het gaat om het informatiebeheer, is het ’s werelds toonaangevende organisaties onduidelijk over welke informatie zij beschikken. Bevreemdend is dat zij ook niet proberen erachter te komen wat ze in huis hebben.”
Wonderlijk is dat 23 procent van de ondervraagden geen voordeel zien in de informatie waarover zij beschikken, terwijl het hen onduidelijk is over welke informatie zij beschikken. Daarnaast profiteert slechts 43 procent van de bedrijven in geringe mate van hun informatie.
Als oorzaak hiervan wordt vaak het gebrek aan de juiste instrumenten en het gebrek aan vaardigheden genoemd. 36 Procent van de ondervraagden zegt hierover, dat het hen ontbreekt aan de noodzakelijke instrumenten. Bij 16 procent van de Nederlandse ondervraagde bedrijven ontbreekt het aan de benodigde vaardigheden. Zo geeft 21 procent aan geen informatieanalisten in dienst te hebben. “Er zijn bedrijven die Excel gebruiken voor de inventarisatie en analyse van hun informatie. Excel is niet geschikt voor het gegevensverwerkingsproces binnen de onderneming”, zegt Jeroen Strik.

Gezocht: Data-analisten
“Daarnaast worden bedrijven met een ander probleem geconfronteerd. De verschillende bedrijfsafdelingen gebruiken elk hun eigen programma´s en instrumenten. Het is van belang dat de informatie ten eerste wordt opgenomen in een uniform informatiebeheerbeleid. Ook hiertoe zijn de juiste vaardigheden en instrumenten een vereiste”, zegt Jeroen Strik.
In tegenstelling tot de informatiemanager, die zich in eerste instantie richt op informatiebeheer, fungeert de data-analist als degene die vanuit het zakelijk perspectief de informatie op de voorgrond plaatst en waarde uit de informatie weet te putten. Jeroen Strik pleit daarom voor specifieke cursussen en trainingen, om data-analisten nieuwe stijl op te leiden.
“De digitalisering verandert onze economische wereld. In de top zal de strijd gestreden worden in de digitale wereld”, zegt Jeroen Strik. “Daarom moet er optimaal gebruik worden gemaakt van informatie. Het onderzoek toont aan dat bedrijven nog een lange weg te gaan hebben, nog veel moeten leren, en de juiste vaardigheden voor data-analyse moeten verwerven, om in de toekomst gelijke tred te houden met de top van de concurrentie.”
Een samenvatting van het rapport, Seizing the information advantage: How organisations can unlock value and insight from the information they hold, is te vinden op www.ironmountain.nl/pwc.

Jeroen Strik, commercieel directeur Iron Mountain Benelux

[i] Voor de informatiewaarde-index ondervroegen Iron Mountain en PwC 1.800 wereldwijd managers uit verschillende sectoren, met inbegrip van de sectoren energie, financiën, productie, gezondheidsdiensten (alleen Verenigde Staten), verzekeringsmaatschappijen en farmaceutische bedrijven. Het onderzoek vond plaats in Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada) en vijf EU-landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Een samenvatting van het verslag is te vinden op de website van Iron Mountain. Daar kunnen belanghebbende partijen door middel van de vragenlijst ook achterhalen hoe uw bedrijf zou scoren op de informatiewaarde-index.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in