Home Ondernemen & Business Internationale Vrouwendag: Weg met vooroordelen in de technologiesector

Internationale Vrouwendag: Weg met vooroordelen in de technologiesector

Johnson Controls -
104
dainamics

Dit jaar staat Internationale Vrouwendag in het teken van het doorbreken van vooroordelen en solidariteit tussen genders. Hiermee wordt een oproep gedaan aan iedereen om vooroordelen, discriminatie en stereotypering aan de kaak te stellen als we daarmee worden geconfronteerd. Vrouwen over de hele wereld ondervinden verschillende obstakels als het gaat om het krijgen van gelijke kansen.

Op dit moment zoeken duizenden moedige Oekraïense vrouwen naar een veiligere plek om voor hun gezin te zorgen. Sommigen hebben moeite om aan de eerste levensbehoeften te komen, zoals babyvoeding, terwijl anderen in schuilkelders hun baby ter wereld moeten brengen. De moed, kracht en veerkracht van deze vrouwen is onvoorstelbaar, ondanks de erbarmelijke situatie waarin zij verkeren.

Zelfs in deze tijden is het belangrijk dat we de veerkracht van vrouwen over de hele wereld blijven erkennen, hen kansen bieden en dat we de vooroordelen wegnemen die bestaan in de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen.

Gedurende het grootste deel van mijn carrière heb ik gewerkt in traditioneel door mannen gedomineerde organisaties die zich richten op slimme gebouwen en de toekomst van technologie. Er is in die jaren veel veranderd en hoewel er wel degelijk vooruitgang is geboekt, zijn we nog lang niet waar we moeten zijn als het gaat om gendergelijkheid.

Als leider is het belangrijk om ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusiviteit op alle niveaus wordt nagestreefd. Diversiteit in een bedrijfsomgeving verbetert het innovatievermogen, en meerdere individuele meningen dragen bij aan een sterker collectief. Er is veel bewijs dat bedrijven die diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel hebben staan, betere en moedigere beslissingen durven nemen. Volgens een rapport van McKinsey uit 2020, Diversity Wins: How Inclusion Matters, is dit een cruciale vaardigheid in onzekere tijden.

Vrouwen die streven naar een carrière in de technologie of het gebouwenbeheer, moeten weten welke functies er beschikbaar zijn. Daarnaast moeten ze tijdens hun loopbaan kunnen rekenen op sterk mentorschap en moeten hun meningen en opvattingen op alle niveaus binnen een organisatie serieus worden genomen.

Met het oog op Internationale Vrouwendag wil ik enkele punten benoemen waarop we diversiteit kunnen vergroten en vooroordelen weg kunnen nemen.

Vrouwen begeleiden en ondersteunen

De bouwsector is een van de sectoren waarin vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd zijn – van ingenieurs en monteurs tot installateurs. Hoewel de werkgelegenheid onder monteurs en installateurs van 2019 tot 2029 naar verwachting met vier procent zal groeien, was slechts 13% van de ingenieurs in 2019 een vrouw.

De kern van het probleem ligt bij het onderwijs. Volgens de VN nemen vrouwen wereldwijd slechts 8% van de inschrijvingen voor opleidingen in productie, bouw en techniek voor hun rekening. Met behulp van een inclusief wervingsproces en het juiste taalgebruik kunnen we vrouwen en meisjes aanmoedigen om voor bètavakken, de bouwsector of maakindustrie te kiezen.

Daarnaast is het essentieel dat er meer vrouwelijke rolmodellen opstaan die laten zien hoe de toekomst van de sector eruit zou kunnen zien. Zo kunnen we meer vooruitgang boeken op weg naar meer inclusiviteit en een betere balans tussen mannen en vrouwen. Het is belangrijk dat vrouwen begrijpen dat ze de baas zijn over hun eigen carrière en dat ze zich gehoord voelen als ze hun plannen voor vooruitgang van het bedrijf delen.

De loonkloof dichten

Onlangs werd duidelijk dat er in Nederland meer CEO’s zijn met de naam “Peter”, dan dat er vrouwelijke CEO’s in het algemeen zijn. Dat geeft wel aan hoe slecht de balans is tussen mannelijke en vrouwelijke leiders in de regio. De loonkloof tussen mannen en vrouwen gaat hiermee hand in hand. Volgens het 2019 “Women in Work” rapport van PwC duurt het met het huidige tempo 35 jaar om de loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland te dichten.

Bedrijven die deze kloof en de vooroordelen willen doorbreken, moeten tijdens het wervingsproces transparant zijn over salarissen, afspraken maken om diversiteit te verbeteren, en reële en concrete doelen stellen om de balans tussen mannen en vrouwen in de directiekamer te verbeteren.

In mijn huidige functie bij Johnson Controls zet ik mij in om een evenwichtig, ondersteunend en divers team op te bouwen. Bij ons bedrijf is een derde van de general managers op het Europese vasteland vrouw.

Maar onze vooruitgang stopt hier niet. In januari 2021 hebben we onze wereldwijde duurzaamheidsbeloftes bekendgemaakt, waaronder een verdubbeling van het aantal vrouwelijke leiders wereldwijd in de komende vijf jaar. Om inclusiviteit beter te ondersteunen, lanceerde Johnson Controls een mentorschapsprogramma voor vrouwen in alle fasen van hun carrière.

In 2022 zal Johnson Controls ook zijn personeelsbestand en het aantal door werknemers geleide diversiteitsprogramma’s uitbreiden. Het doel is om divers, vrouwelijk, ouder, LGBTQ+ en ondervertegenwoordigd talent aan te trekken voor sleutelposities in HVAC, bèta/techniek en een verscheidenheid aan technische functies. Op deze manier kunnen we de vooroordelen doorbreken en ons eigen denken op de proef stellen, met het oog op een betere en eerlijkere toekomst.

Daniela Pandrea, General Manager en CEO van Johnson Controls Benelux & Nordics

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here