Home Data & Storage Internet of Things & Big Data, toekomst of nu?

Internet of Things & Big Data, toekomst of nu?

147

Internet of Things, Big Data, we worden al een tijdje gebombardeerd met deze hype termen. Het zijn generieke termen die regelmatig op ons afkomen. Wat is het, wat doet het, wanneer komt het? Veelal worden ze uitgelegd als zaken die ons in de toekomst staan te wachten. Een beetje onderzoek in eigen omgeving leert echter dat genoemde hypes al een paar jaar realiteit zijn in diverse bedrijfstakken. Zo ook een bedrijfstak waar menigeen het niet zou verwachten: de agrarische sector.

Van origine ben ik van agrarische komaf. Als boerenzoon heb ik van dichtbij gezien dat net als elke andere business ook de agrarische sector zo zijn uitdagingen kent. Ook hier zijn snelheid en efficiëntie meer en meer belangrijk in een tijd waarin ondanks de steeds kleiner wordende marges nog steeds een boterham moet worden verdiend. Veelal worden agrariërs op televisie afgebeeld als stugge mensen in een overall met een flink accent. Wat echter niet veel mensen weten is dat agrariërs een goed voorbeeld zijn van zelfstandige ondernemers en dat zij in bepaalde trends flink voorop lopen.

Technologie
Zo ging ik laatst bij een kennis op bezoek die recentelijk heeft besloten om weer het boerenleven in te stappen als ondernemer en een stal met de laatste technologische snufjes had gebouwd. Vol trots presenteerde hij mij zijn melkrobot. Een installatie qua oppervlak niet groter dan een auto, waarin volautomatisch elke koe voorzien wordt van eten gebaseerd op een sensor in de halsband. De robot sluit automatisch de ruimte af en met behulp van laserstralen wordt de melkmachine geplaatst op de spenen van de koe en het melken automatisch gestart. Tijdens het melken wordt bijgehouden hoeveel melk de koe produceert. Is het proces klaar, dan worden alle leidingen automatisch schoongespoeld. Een flink staaltje standaardisatie en automatisering als het gaat om de wijze van melken..

Analyse en inzicht
Het genoemde voorbeeld is geënt op de agrarische sector, maar schetst ook voor andere bedrijfstakken de belofte van Big Data en Internet of Things. Ze hebben gemeen dat ‘things’ worden aangesloten op computernetwerken door middel van sensoren. Hier komt de term ‘Internet of Things’ vandaan. De door sensoren gecreëerde data wordt verzameld en opgeslagen op computersystemen. Deze data is pas nuttig als ze wordt geanalyseerd en er patronen worden ontdekt.

Op een verhoging in de stal bevindt zich het kantoor van de boer. Met uitzicht op de stal laat hij mij het computersysteem zien waar alle gegevens van de veestapel worden verzameld. De sensoren in de halsband van de koe leveren een grote hoeveelheid aan bruikbare informatie op, zo vertelt hij. “Deze koe heeft afgelopen maand zoveel stappen gelopen, maar het beweegpatroon en een verhoogde temperatuur laten nu zien dat er iets aan de hand is. Sterker nog, als de koe dit gedrag vertoont dan is er kans dat ze ziek wordt. Nu kan ik preventief maatregelen nemen zodat ziekte wordt voorkomen.”

Het ontdekken van trends en hier vervolgens proactief op reageren is een groot voordeel dat Internet of Things en Big Data ons brengt. Dit maakt dat vele bedrijven interesse tonen in deze beweging. De drang naar meer efficiëntie in productiviteit maakt dat bedrijven wel mee moeten in deze trend.

Rol van IT
Dat IT een cruciale rol in deze ontwikkelingen speelt moge duidelijk zijn. Het ontsluiten van sensoren, het bieden van connectiviteit voor het transporteren van data, het opzetten van datacenters met gecentraliseerde opslag en computing voor verwerking van data zijn technologieën die onontbeerlijk zijn voor IoT en Big Data. Beveiliging is hierbij een niet weg te denken aspect. Het aantal apparaten dat met internet is verbonden laat een flinke groei zien. Volgens onderzoek van BI Intelligence  groeide dit aantal in 2014 nog met 33 procent daar waar in 2015 gesproken wordt over een groei van 76 procent. De daaraan gekoppelde hoeveelheid data en vervolgens inzichten die kunnen worden verkregen na analyse groeit daarmee drastisch. Het potentiële risico van schade aangericht door hacken groeit daarmee excessief. Het is daarom belangrijk end-to-end security te integreren in de gehele infrastructuurketen: access, connectivity, datacenter.

Toekomst
Internet of Things en Big Data zijn reeds geruime tijd in ons midden te vinden. Hoewel we in verschillende bedrijfstakken al veel toepassingen zien, staan we aan de vooravond van wat deze geavanceerde technologieën ons gaan brengen. Daar waar analyse van data zich nu veelal beperkt tot een specifieke business zullen we in de toekomst relaties en trends ontdekken die sector overschrijdend zijn. Welke relatie is er tussen bemesting van het land en de melkopbrengst van de veestapel? Welke trend is er tussen het stilstaan van verkeer en de gezondheid van mensen? De belofte is dat IoT en Big Data leiden tot efficiënt gebruik van grondstoffen, slimme steden et cetera. Met andere woorden, slimme technologieën die ons leven simpeler maken door ons te voorzien van gemak op allerlei fronten. We staan echter nog maar aan het begin. Wat denkt u dat IoT en Big Data ons gaan brengen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in