Home Cloud Is de energietransitie wel realistisch?

Is de energietransitie wel realistisch?

207
digitale
Onze samenleving zit in een van de grootste veranderingen ooit. Door digitalisering verdwijnen, veranderen of ontstaan juist gehele industrieën. Banken hebben bijna al hun filialen gesloten en zijn voor hun klanten een ‘app’ geworden, e-commerce floreert, geprogrammeerde tv wordt verdrongen door on-demand media. Bedrijven worden versneld uitgedaagd om na te denken over digitalisering om hun toekomst zeker te stellen.

Tegelijkertijd schakelen we over van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. We hebben besloten versneld van het gas af te gaan, bij nieuwbouw wil men cv-installaties op gas al binnen een paar jaar vervangen door warmtepompen, en om dit alles van stroom te voorzien wordt er volop geïnvesteerd in wind op zee.Beide veranderingen hebben met elkaar gemeen dat het in een heel hoog tempo voltrekt. En daarnaast, cruciaal voor beide veranderingen is een stroom infrastructuur die het aankan.

De nieuwe digitale motor

Onze digitale infrastructuur is een van de beste in de wereld, als Digital Gateway to Europe is Nederland inmiddels een ‘mainport’, die zich qua grootte en impact kan vergelijken met Rotterdam en Schiphol, maar vele malen sneller groeit. Deze digitale mainport, ook wel “datahub”, is een magneet voor investeringen en al jaren zijn de datacenter en cloud-industrie met 20% van het totaal, de grootste sector qua buitenlandse investeringen. Tevens levert dit Nederland de meeste aantal banen op van alle sectoren. Geen slecht resultaat voor zo’n jonge industrie die vrijwel onder de radar en zonder steun van de overheid is gegroeid. En, gelet op de enorme groei, een sector om op in te zetten.

De reden voor deze groei is simpel, alles wat online of ‘in de cloud’ gebeurd staat in, komt van of gaat door een datacenter. Er is namelijk een flinke verschuiving gaande van inefficiënte en kleinschalige IT richting hoog-efficiënte en gecentraliseerde IT. Datacenters verspreid over ons hele land zorgen ervoor dat bedrijven, die steeds meer afhankelijk zijn van IT-diensten, zorgeloos continue kunnen draaien en innoveren. En internationaal gezien is Nederland het connectiviteitscentrum en het data-distributiepunt van Europa.

Van groene stroom naar groene warmte

De datacenter industrie is een geheel geëlektrificeerde industrie. Stroom is de brandstof waarop de IT-apparatuur draait. Bijna de gehele industrie, meer dan 80%, koopt duurzaam in en loopt daarmee ver voor op andere sectoren. Qua efficiëntie in het gebruik van die stroom zijn er de afgelopen jaren enorme stappen gezet, vanwege een groeiend besef van het belang van duurzaamheid, maar ook omdat stroom uiteindelijk gewoon kosten zijn die men wil minimaliseren.Alle stroom die datacenters gebruiken, levert als restproduct (groene) restwarmte op. Op dit moment is de grote focus van de industrie om deze datacenter restwarmte te gebruiken. Er is nu al genoeg restwarmte om 1 miljoen huizen te verwarmen en dit wordt door de groei van de sector snel meer. Deze warmte is begin 2017 gratis aangeboden aan Nederland door de datacenter sector. Vele projecten worden nu onderzocht of gestart, maar het kan sneller. Dit is een kans om de energietransitie te helpen versnellen.

Een noodstop voor onze (digitale) economie

De datacenter industrie loopt voorop in de elektrificatie. Als snelgroeiende industrie gebruiken we veel energie en heel geconcentreerd. Het zwaartepunt van de Nederlandse datahub, in de Metro Regio Amsterdam is geconcentreerd op heel specifieke gebieden. Deze plekken, ook wel campussen genoemd, zijn unieke interconnectie ecosystemen van netwerk, exchange, en cloud activiteiten. Data en dataservices worden op korte afstanden, zonder vertraging, tussen partijen uitgewisseld. De connectiviteit, het fysiek aanwezig zijn op bepaalde knooppunten, is essentieel voor de diensten die datacenters leveren. Vandaar dat geconcentreerde groei bij datahubs over de hele wereld voorkomt.

Deze concentratie van energieverbruik door datacenters is nooit bedacht voor deze gebieden en staat ook niet in omgevingsplannen. Op Science Park, Zuid-Oost, Schiphol en de West datacenter campussen in de Metro Regio Amsterdam, waar de grote groei organisch heeft plaatsgevonden, zijn de netwerken en onderstations niet ontworpen voor deze groei en grootte van afname. De stroominfrastructuur in deze ‘gouden gebieden’ loopt tegen zijn maximum aan.

Dit betekent een grote uitdagingen voor de groei van de digitale industrie. Voor regionale maar ook de zeer grote datacenters, ook wel ‘hyperscales’ genoemd, aanwezig in het noorden van Nederland, betekent dit een groot probleem, aangezien zij bijna alle connectiviteit van de datahub krijgen. Dit betekent dat als de Amsterdamse datahub zich niet verder kan ontwikkelen, ook alle andere datacenters niet meer kunnen doorgroeien.

Kan de energietransitie überhaupt wel beginnen?

Als jonge industrie groeien we hard en kijken we verder vooruit op het gebied van energiegebruik dan andere industrieën en zien we nu als een van de eersten deze problemen.

Met de energietransitie in het verschiet zullen we fossiele brandstoffen veelal gaan vervangen door elektriciteit. Of dit nu koken via inductie is, rijden op stroom of huizen of kantoren (deels) verwarmen via warmtepompen. De vraag naar stroom zal enorm toenemen, zelfs als de totale vraag naar energie in het geheel zou afnemen. Deze stroom kan niet allemaal lokaal worden opgewekt en zal getransporteerd en verdeeld moeten worden, naar de afnemers toe. De capaciteit van de stroominfrastructuur zal moeten worden vergroot.

Het is essentieel dat we op alle niveaus inzien dat dit niet meer kan wachten. Natuurlijk kan de energietransitie plaatsvinden maar dat vereist grote actie, aandacht en middelen op alle gebieden.  De toekomst van de Nederlandse economie op het spel. Als Dutch Data Center Association is dit cruciaal en is energie ons belangrijkste focuspunt. Voor de industrie en dus voor heel Nederland.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here