Home Architectuur IT bij de overheid anno 2021

IT bij de overheid anno 2021

185

Ruim 2 jaar ben ik met een grote groep mede-geïnteresseerden bezig de IT van de overheid te analyseren: zie de publicaties in Een IT-Deltaplan voor de overheid.

Wij hebben deze inspanning gratis geleverd, niet omdat wij ons verveelden, niet om de overheid terecht te wijzen, maar omdat wij de overheid een warm hart toedragen. Ik zie echter wel dat het steeds moeilijker wordt om enthousiastelingen voor de overheidsproblematiek te werven. De overheid heeft voor zover ik kan zien geen enkel ongevraagd, door burgers geïnitieerd initiatief, in beschouwing genomen.

Niet adequaat

Zij denkt dat zij het zelf veel beter kan, hoewel de resultaten van de afgelopen 20 jaar laten zien dat de overheid haar IT nauwelijks adequaat kan bouwen dan wel kan exploiteren.
Omdat er op 17 maart 2021 verkiezingen zijn, zijn wij beginnend op de derde dinsdag van september, een eindspurt in gaan zetten om het belang van digitalisering van de overheid te benadrukken middels een concreet advies.

Architectenteam

Er zou op korte termijn een klein krachtig architectenteam (50% vanuit de overheid zelf) moeten worden geformeerd om toekomstverkenningen op te starten, c.q te begeleiden. Creatieve architecten die zakelijk en nuchter te werk gaan met gevoel voor menselijke maat en optimale gebruiksbeleving.

Tevens dient een klein team van zeer seniore programmamanagers zich tijdelijk bezig te houden met het schetsen van overall plannen-van-aanpak. Stop met vage plannen te (laten) maken over IT. Begin met de verbetering van IT bij de overheid, al voor de coalitiebesprekingen.

IT-verkrotting

De overheid met haar externe vriendjes hebben de IT-verkrotting en de problemen met de digitalisering zelf veroorzaakt. Je hebt verse externen nodig, als coach, om de trein weer op de rails te krijgen.

Niet alleen de leidinggevenden bij de overheid (bewindslieden, SG’s, DG’s en CIO’s) hebben schuld aan de ontstane situatie in de IT, ook de vele externe bureaus (adviesbureaus, IT-leveranciers, wellicht zelfs opleidingsinstituten). Zij hebben, wellicht vanuit hun beperkte professionaliteit zaken niet goed aangepakt. Voorts hielden zij hun mond vanwege hun eigen inkomsten. Of nog erger, zij praatten de opdrachtgevers naar de mond om vriendjes te blijven. Ik houd geen pleidooi om bovengenoemd bureaus in het beklaagdenbankje te zetten, maar laat hen zelf hun handelen objectief tegen het licht te houden.

Veel talent

Ik wil nogmaals benadrukken dat uit de vele contacten die ik heb met de overheid, mij opvalt dat er veel IT-talent aanwezig is. Koester dat en geef dat talent de ruimte om hun werkzaamheden professioneel te verrichten.

Over vele zaken kan je polderen, over IT niet. Dat is een harde wetenschap. Beschouw en beoordeel IT als het soort wetenschap dat ook nodig was bij de Deltawerken om het water te beheersen.

Het inzetten van IT moet rendabel zijn: geld opbrengen, efficiency en effectiviteit bevorderen en het werkplezier vergroten. Projecten horen nuchter en zakelijk te zijn, net als de systemen die daaruit voortkomen. Stop per direct alle hobbyprojecten die niet voldoen aan deze kenmerken.

IT cruciaal voor overheid

IT is net als financiën uitermate cruciaal bij de overheid. Laat een echt onafhankelijk bureau als de Algemene Rekenkamer de digitaliseringssuggesties in de definitieve verkiezingsprogramma’s controleren op juistheid en realiteitswaarde.

Eis van de leden van de Tweede Kamer, als toezichthoudend orgaan, dat zij echt digitaal geletterd zijn. Dat is wel iets meer dan appen tijdens de vergaderingen.

Screen alle nieuwe leden op digitale geletterdheid.

Dr. Daan Rijsenbrij, architectuurkenner & -auditor in de Digitale Wereld

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in