Home Innovatie & Strategie IT Smart Factory – dubbelspel van de fabrieksplanner en de fabrieksengineer

IT Smart Factory – dubbelspel van de fabrieksplanner en de fabrieksengineer

79
dainamics

In de IT Smart Factory werken twee verschillende vakgebieden samen, die op het eerste oog volledig tegengestelde doelstellingen hebben.

In de fabriek spelen zij samen een wedstrijd, als een tennisdubbelspel, waarin de een goed is met zijn backhand vanaf de achterlijn en de ander excelleert aan het net.

Wat zijn deze twee hoofdrollen in de IT Smart Factory?

  • de fabrieksplanner – zorgt voor de planning, voortgangsbewaking en rapportage over behaalde aantallen.
  • de fabrieksengineer – valideert de onderhanden te nemen IT componenten, zoals servers en operating systemen, voert de IT changes uit, stelt runbooks op en automatiseert repeterende stappen.

Blijheidsfactor van iedere rol
Waar wordt iedere rol blij van?
Zou je de twee rollen in extrema karakteriseren, dan wordt de fabrieksplanner typisch blij van planmatigheid en voorspelbaarheid. Hij houdt van een analyse die leidt tot een planmatige opzet en controlemechanismen van alle uit te voeren stappen en controles.

De fabrieksengineer wordt blij van complexiteit, van onverwachte gebeurtenissen die een slimme oplossing vergen, van technische hersenkrakers over vreemdsoortige issues die nog nooit voorkwamen, van complexe troubleshooting.

De fabrieksplanner
De fabrieksplanner streeft naar een voorspelbare planning, evenwichtig uitgespreid in de tijd, met mogelijkheden tot voorraadvorming / frontloading, waarmee risico’s in het fabricageproces opgevangen kunnen worden.

Hij werkt vanuit policies en masterplanning, waarin de optimale fabriek iedere week gelijke throughput levert op basis van een vooraf bepaald aantal slots.
Hij plant en coördineert het werk en bepaalt samen met de klanten (functioneel beheer, technisch beheer en business klanten) welke “change” er in welk slot gepland wordt.

In theorie kiest deze klant graag een slot uit de beschikbare mogelijkheden – en het liefst vroeger dan later.
De praktijk: de klant wil helemaal geen changes, dus staat niet te springen om een slot te kiezen. En de geplande slots blijken soms niet haalbaar omdat er alsnog issues openstaan waardoor een item niet eens de fabriek in kan komen – of dat nu een missende back-up is of een nog nooit geteste restore, of noodzakelijk extra memory dat nog in een budgetgoedkeuringsproces zit.
Daarnaast kan ook een slot alsnog vervallen: bijvoorbeeld door uitloop van een andere change op dezelfde omgeving.

De planning zal dus nooit zo mooi uitkomen als de slotplanning in de sheet doet vermoeden. Dit los je op door voldoende “opvulwerk” in te plannen in de fabriek. Enerzijds door als fabrieksplanner goed voor ogen te hebben waar er voorraad opgebouwd kan worden, anderzijds door ongepland werk op voorraad te leggen: zaken die niet urgent maar wel belangrijk zijn, die niet gepland worden maar die op een lijst staan waaruit geput kan worden in tijden van leegloop.

De fabrieksengineer is de kenniswerker in de virtuele IT wereld. Hij houdt van complexe dingen die hij kan uitzoeken, van zorgen dat het onwerkbare gaat werken.

Onze engineers hebben ooit een set regels opgesteld voor ons: “de IT engineer en hoe daarmee om te gaan”. De eerste regel begint met statement: verhoogde complexiteit leidt tot verhoogde interesse van de engineer. Repeteerbaarheid en overmatige simplificeerbaarheid is taboe: de tweede regel.
Verder het bekende setje:

  • Respect in de engineerswereld verdien je niet door rang maar door kennis en kunde. Voor de operations manager betekent dit oppassen dat de fabrieksengineer niet in de ogen van zijn collega’s gedegradeerd wordt tot simpele schroefjesdraaier in een fabriek. Betrek hem dus in vergaande automatisering van de productielijn.
  • Nieuw = gaaf, dus nieuwe technologie wekt de interesse. Focus op nieuwe gereedschappen voor de automatisering van de te nemen stappen.

De Smart Factory engineer heeft iemand nodig die hem op tijd uit zijn technische flow helpt, meer richt op het productieproces en de keten van IT diensten.
Let vooral ook op “tijd”, dit is een rekbaar begrip voor de engineer – als je dicht bij de oplossing bent van dat complexe probleem wat nog niemand voor jou kon oplossen, dan ga je door. En dan is dat ene uurtje werk opeens twee dagen, een week, een heel weekend.
En 80% resultaat is niet genoeg, alleen de perfecte oplossing is wat telt.

Dit lijkt een contradictio in terminis naast de fabrieksplanner die voorspelbaarheid en standaarden zoekt.
Echter, dat is het juist niet als het samenspel tussen de twee vakmanschappen goed ingeregeld wordt. Want datgene wat voorspelbaar en standaard en steeds hetzelfde verloopt: dat is nu juist datgene waar de engineer zijn vakmanschap op kan richten en waarbij hij hard nodig is. Door slimme manieren te bedenken het IT productieproces steeds verder te automatiseren met als resultaat kwaliteit in de IT dienstverleningsketen.

Een IT Smart Factory is een zelf-innoverende fabriek waarin je steeds optimaler probeert te werken, met als doel de kwaliteit van de IT dienstverlening te verhogen.
Klinkt bekend?
Gebruik dus de engineerskracht van uitvogelen en uitdenken: vraag steeds naar nieuwe manieren om te optimaliseren, standaardiseren en automatiseren daar waar het kan.

Marianne Faro, Senior Smart Factory consultant bij Itility

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here