Home Innovatie & Strategie IT Smart Factory: voor snelle executie moet je detailplanning vermijden?

IT Smart Factory: voor snelle executie moet je detailplanning vermijden?

43
Industrie is IT vooruit

Een IT Smart Factory is een zelf-innoverende fabriek waarin je steeds optimaler probeert te werken, met als doel de kwaliteit van de IT dienstverlening te verhogen. Een goed plan is daarbij het startpunt. Tegelijkertijd is het plan je valkuil – hoe zorg je dat je niet doorslaat in planning en vergeet te executen?

Rough Cut Capacity Plan
In tegenstelling tot wat de term “fabriek” doet vermoeden, bestaat de IT Smart Factory vaak uit onzekerheden en aannames. De opzet en uitvoering van de fabriek wordt gedreven vanuit een grove planning: op basis van ervaring en vakkennis schat je de mogelijke throughput in. Dit vertaalt zich uiteindelijk naar een in fabriekstermen genoemd RCCP (Rough Cut Capacity Plan). Op basis van dit plan wordt de Smart Factory ingericht.

Kun je jezelf committeren aan zo’n plan zonder detailplanning? Hoe weet je zeker dat dit plan haalbaar is? Hoe plan je iets wat je niet weet? Zou je niet eerst een detailplanning moeten maken voordat je je committeert aan dit plan? Het korte antwoord: nee.
Valkuil is om teveel tijd te steken in detailplanning alvorens te starten – waardoor je door al het onbekende en alle onzekerheden helemaal vergeet over te gaan tot executie.

En juist in gevallen van hoge onzekerheid is het snel overgaan tot executie het belangrijkste, immers commitment aan het grove plan is al gegeven. Tijdens de executie komen die zaken naar voren die je nodig hebt voor het kunnen invullen van een detailplanning.

Analoog aan “high mix, low volume” fabrieken met een hoge mate van engineering kan het Proto, Pilot, Release for Volume principe in de IT Smart Factory toegepast worden.

Proto fase: Lever een werkend product op. In deze fase is hoe je tot het product komt niet belangrijk. Het enige wat dient te worden bewezen is dat het werkt.

Pilot fase: Is het prototype herhaalbaar? Wat is het juiste proces om efficiënt tot een product te komen? Hierin wordt tevens de documentatie opgeleverd van een standaardproces of werkinstructie om tot het eindproduct te komen (in het geval van de Smart Factory het runbook).

Release for Volume: In deze fase kan fabrieksmatig geproduceerd worden. Het proces is bekend en capaciteit kan worden toegevoegd om het output volume te verhogen. Hier komt de fabriek in de “planbare” fase.

Planning technisch is het dus van groot belang om de Proto en Pilot fase snel te starten en te plannen. Aangezien hier een grote onzekerheidsfactor in zit, is dit alleen mogelijk door grof te plannen of te time-boxen. Zoals een wijs man (George S. Patton) ooit zei: A good plan, violently executed now, is better than a perfect plan next week.

Pas als de fabriek is aangekomen in de Release for Volume fase kan de detailplanning verder ingevuld worden. Je begint hierbij met een korte horizon (een firmness periode van 2 tot 4 weken) die later verder wordt uitgebreid.
Let wel op dat het detail plannen van een horizon langer dan twee/drie maanden niet zinvol is. De planner zal zich dan enkel bezighouden met het her-plannen van activiteiten – daar waar het doel juist is dat de planner zich bezig houdt met de uitvoering conform plan.
Niet met het aanpassen van het plan conform uitvoering..

Marianne Faro en Vincent Langelaar, Itility

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here