Home Klantcases
  • Sectoren

  • Categorie

  • Klantnaam

Klantcases

Veenman maakt voor zorgorganisatie RIBW overal veilig printen en scannen mogelijk dankzij 4G

0
Veenman maakt voor zorgorganisatie RIBW overal veilig printen en scannen mogelijk dankzij 4G

Op basis van 4G heeft Veenman een innovatieve oplossing ontwikkeld voor zorgorganisatie RIBW. Ongeacht de locatie van een vestiging kunnen medewerkers nu altijd veilig printen en scannen, passend binnen de workflows en binnen een beveiligde netwerkomgeving die voldoet aan de NEN-norm voor informatiebeveiliging in de zorg. De kern van deze oplossing is het toevoegen van een 4G router aan de printer/scanner. Plus een voorziening om met een simkaart in te bellen op een 4G-netwerk dat een beveiligde verbinding heeft met het centrale netwerk van RIBW. Een bijkomend voordeel is dat dure lijnen niet meer nodig zijn.

RIBW print en scant overal veilig

Zorgorganisatie RIBW Groep Overijssel beschikt over zo’n 70 vestigingen, van klein tot groot. Op al die vestigingen maken medewerkers gebruik van printers/scanners. Maar vooral bij de kleinere vestigingen was het vaak moeilijk om die op dezelfde manier te gebruiken als op het hoofdkantoor. Een andere bron van zorg was de security en ook het beheer liet te wensen over. Veenman werd ingeschakeld om voor al deze zaken een oplossing te vinden.

Security bovenaan

De RIBW-medewerkers beschikken over de online werkplek van KPN (Digital Workspace) en moeten niet alleen kunnen printen vanuit de zorgapplicaties waar zij mee werken, maar ook documenten scannen. En dat laatste was op de kleinere locaties met deze werkplek niet mogelijk. Documenten waren niet rechtstreeks in de zorgapplicaties te scannen. Soms werd er daarom een goedkoop consumentenprintertje neergezet om ten minste nog iets te kunnen doen. Maar dat was de naam ‘oplossing’ zeker niet waard.

Ook waren er beheerissues: nieuwe toner werd vaak niet op tijd bij de vestiging afgeleverd en het uitlezen van tellerstanden ging niet goed. Tot slot waren er dure vaste verbindingen in gebruik, met prijzen tot honderden euro’s per maand. Bovenaan de verlanglijst stond echter security: het print- en scanproces – van machine naar zorgapplicaties – moest voldoen aan NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

Vertrouwen

Op zoek naar een solide oplossing voor al deze problemen kwam de RIBW Groep uit bij Veenman. Bij de keuze had een aantal kwalitatieve aspecten de overhand: vertrouwen in de aanpak van Veenman, de ervaring van het bedrijf en het kunnen aanvoelen van wat de organisatie precies nodig had. Daarnaast kwam Veenman met een oplossing ‘in de breedte’ voor alle gesignaleerde problemen.

De kern van deze oplossing is het toevoegen van een 4G router aan de multifunctionele printer, plus een voorziening om met een simkaart in te bellen op een 4G-netwerk dat een beveiligde verbinding heeft met het centrale netwerk van RIBW. Dankzij deze aanpak maakt elke machine transparant deel uit van de netwerkomgeving van RIBW. Ook maakt het niet meer uit waar de machine staat. De RIBW-medewerkers kunnen er nu ongeacht de locatie van de vestiging altijd mee werken. Bijkomend voordeel is dat de dure lijnen niet meer nodig zijn. De verbindingskosten zijn daardoor sterk gedaald, van honderden euro’s tot enkele tientjes per maand.

De machine meldt na inschakelen zichzelf automatisch aan en alles kan centraal beheerd worden. Via de 4G-verbinding komt de status van de printer bij Veenman binnen. Nieuwe toner kan nu altijd op tijd worden opgestuurd.

Twee voorwaarden

Voorheen gingen de gebruikers speciaal naar het hoofdkantoor om zelf printersupplies op te halen, of naar een grotere vestiging om documenten te scannen. Toch was RIBW niet in eerste instantie op zoek naar kostenbesparingen, maar naar veiliger verbindingen. Een belangrijke security eis was dat alle machines onderdeel moesten zijn van het bedrijfsnetwerk. Dat maakt ook ‘follow me printing’ mogelijk: alleen printen als de gebruiker fysiek bij de printer is en zich voor de printjob op de machine heeft geïdentificeerd. Dankzij de 4G-aanpak van Veenman was dit allemaal mogelijk. NEN 7510 geeft ook richtlijnen over hoe mensen met de informatie omgaan. Bij RIBW is het vanuit dat oogpunt een groot voordeel dat mensen nu overal op dezelfde manier kunnen werken, aangezien alle machines over dezelfde functionaliteit beschikken. Dat komt de security ten goede.
“De RIBW-medewerkers kunnen nu, ongeacht de locatie van de vestiging, altijd op dezelfde wijze werken,” zegt Peter Kouwer, medewerker I&A RIBW

Veilig printen en scannen nu altijd mogelijk

Michel Kuipers, Solution Development Manager Veenman: “Met de 4G-aanpak hebben we voor RIBW een innovatieve oplossing ontwikkeld. Waar de organisatie ook een vestiging wil, veilig printen en scannen is nu altijd mogelijk. Er zijn slechts twee voorwaarden om deze oplossing te laten werken. Er moet natuurlijk 4G-bereik zijn en Veenman moet in staat zijn of worden gesteld om – via de Veenman cloud – de verbinding te leggen met het bedrijfsnetwerk van de klant. Als aan die voorwaarden wordt voldaan kunnen we snel werken. Bij RIBW hebben we de complete oplossing binnen drie maanden geïmplementeerd, inclusief een ‘proof of concept’-traject.”

Klik hier informatie over de oplossingen van Veenman.

De RIBW Groep is een innoverende netwerkorganisatie die mensen met psychische of psychiatrische problemen vanuit vakmanschap, compassie en ondernemerszin ondersteunt bij hun herstel in de samenleving. De organisatie biedt daarnaast een beschermd thuis met variaties in woonbegeleiding en ambulante begeleiding. Er werken momenteel 878 mensen.

Allerzorg zet in hoog tempo doordachte stappen in zorginnovatie

0
Allerzorg zet in hoog tempo doordachte stappen in zorginnovatie

De landelijke zorgorganisatie Allerzorg is met alle 1.500 werkplekken volledig gemigreerd naar Office365. Een ingrijpende operatie voor zowel organisatie als medewerkers, maar het is een ‘succesnummer’ geworden, volgens informatiemanager Ben den Broeder van Allerzorg. Winvision ondersteunde Allerzorg bij de overgang naar de cloudwerkplek. In de volgende fase worden meer functionaliteiten toegevoegd.

“In eerste instantie waren we met Winvision in gesprek over een ‘losse’ applicatie voor documentbeheer”, zegt Ben den Broeder. “Daarbij kwamen ook Office 365 en SharePoint ter sprake en dat was voor ons aanleiding om verder te kijken dan alleen naar het documentbeheer. We liepen al langer aan tegen de inflexibiliteit, beperkte schaalbaarheid en relatief hoge kosten van onze oude werkplekken. Daar wilden we in onze ambitie naar verdere digitale transformatie vanaf. Uiteindelijk werd dat de opdracht voor Winvision.”

Landelijk werkende zorgorganisatie

Allerzorg is opgericht in 2006 en is sindsdien snel gegroeid naar een landelijk werkende zorgorganisatie met ruim 1.500 medewerkers. De hoofdvestiging staat in Woerden. In heel Nederland zijn er kleine, zelfstandig opererende teams van verpleegkundigen en verzorgenden actief om zorg te verlenen op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, wondzorg, palliatieve zorg en specialistische zorg thuis.

Robbert Post, salesmanager Care van Winvision: “Allerzorg had lokaal gehoste Citrix-werkplekken en wilde over naar mobielere werkplekken, om zowel kantoormedewerkers als de vele ambulante zorgverleners betere digitale ondersteuning te geven voor hun werk. Er viel bovendien wel wat efficiencywinst te behalen in de digitale samenwerking tussen medewerkers en het stroomlijnen van processen. Daar zijn nu mooie slagen in behaald. In fase twee komt de uitrol van verdere (Microsoft-)faciliteiten, zoals Microsoft Teams en Microsoft PowerBI.”

Intensief en succesvol traject

“We zijn in april 2017 gestart en eind augustus waren de werkplekken volledig gemigreerd”, zegt Ben den Broeder. “Dat is snel gegaan, maar dat wilden we ook. Er waren nog wel wat security-issues met de oude omgeving, die we wel steeds goed konden oplossen, maar waar we toch snel vanaf wilden. Bovendien liepen de kosten van het oude systeem door. Daarbij stond het volgende ingrijpende project ook alweer op stapel: per 1 januari 2018 over naar een nieuw ECD. Daarvoor moesten de nieuwe mobiele werkplekken wel functioneren en ingeburgerd zijn.”

“Om de nieuwe werkprocessen goed te laten ‘landen’ hebben we vooraf een analyse gemaakt van de verschillende gebruikersgroepen en de diverse gebruiksscenario’s en hebben we medewerkers betrokken bij de veranderingen. Voor hen is er best wat gewijzigd, workflows lopen anders en in Office 365 ligt meer de nadruk op delen van bestanden dan mailen. Dat was even wennen en dat heeft de helpdesk in het begin ook gevoeld. Overigens geldt dat vooral voor de medewerkers op de kantoren, voor hen is Office 365 de dagelijkse ingang. Voor de meeste zorgverleners is het ECD de hoofdingang voor hun dagelijkse werk.”

Prettige en professionele samenwerking

Ben den Broeder is tevreden over de samenwerking met Winvision. “Het project is echt een succesnummer. We hebben in redelijk korte tijd zo’n 1.500 medewerkers overgezet op een nieuwe werkplek. In die intensieve periode liepen we ook wel tegen moeilijkheden op – zo liep het even mis bij het systeem voor de wachtwoorden – maar dat hebben we samen goed en snel opgelost. Wij zijn best een eigenwijze club, maar de samenwerking was prettig en professioneel. Het was een mooi avontuur met een goed einde!”

Movares maakt met Power PDF Advanced veilig gebruik van PDF documenten

0
Movares maakt met Power PDF Advanced veilig gebruik van PDF documenten

Aangezien Acrobat X eind 2015 niet meer ondersteund werd door Adobe, waardoor er geen security updates meer beschikbaar kwamen, moest Movares zoeken naar een alternatief.

Na een pilot met vier verschillende producten kwam Nuance Power PDF Advanced als beste uit de bus. Dat deze overstap ook een financiële besparing opleverde was mooi meegenomen.

Movares behaalde over 2015 met circa 1100 werknemers een omzet van € 133 miljoen en een bedrijfsresultaat van € 6,4 miljoen.

Beveiliging groot probleem

Uiteraard is nauwkeurige, veilige en goed beheerbare informatie voor een kennisintensief en innovatief bedrijf als Movares van levensbelang. Wim Bulten, procesmanager ICT: “PDF is in onze bedrijfstak het standaard uitwisselformaat. Wij gebruikten al jarenlang organisatiebreed Acrobat X Standard alsmede voor 75 geavanceerde pdf gebruikers de duurdere Acrobat X Pro. Om Acrobat echter goed beveiligd te houden waren regelmatig security updates nodig en dat betekende voor de IT afdeling een forse beheerlast. Vanaf 17 november 2015 zou Adobe op versie X geen ondersteuning meer bieden waardoor er geen security updates meer beschikbaar zouden komen. Dat vonden wij een groot probleem. Wij zijn een ingenieursbureau die veel met PDF documenten werkt en  omdat Acrobat wereldwijd veel wordt gebruikt is het erg vatbaar voor malware en virusbesmettingen.”

Voorjaar 2015 heeft Movares ter vervanging van Acrobat X een pilot in de Movares productie omgeving uitgevoerd door met vier verschillende producten te werken; naast Power PDF Advanced ook Acrobat DC,  Bluebeam Revu en Foxit Phantom PDF. Power PDF Advanced kwam uit de pilot als beste uit de bus, zowel qua functionaliteit als prijs.

Meerwaarde

Belangrijk voordeel van Power PDF Advanced is het gebruiksgemak. De user interface en menustructuur lijken sterk op die van Microsoft Office. Bulten: “De meesten konden er vlot mee werken, we hoefden geen cursussen te ontwikkelen. Ik heb alleen een aantal inloopsessies georganiseerd en de regiokantoren bezocht. Ik heb uitgelegd waarom we Acrobat door Power PDF Advanced hebben vervangen. Daarnaast heb ik de meerwaarde van Power PDF Advanced laten zien met een demonstratie van zo’n 15 functionaliteiten. Zo is de documentbeveiliging makkelijk te regelen, uiterst belangrijk. Daarnaast kunnen opmerkingen via het opmerkingen venster makkelijker geplaatst en onderhouden worden. Interessant is verder de context-gerelateerde zoekfunctie die prima werkt. Door in het overzicht op het gezochte item te klikken spring je direct naar de betreffende plek in het document. Ook de functie voor het vergelijken van tekst tussen twee documenten is een heel sterke feature. Als je bijvoorbeeld twee versies van een uitgebreid rapport hebt dan worden die in Power PDF Advanced naast elkaar getoond en zijn de tekstuele verschillen duidelijk aangegeven.”

Aanpalend noemt Bulten de mogelijkheid van Power PDF Advanced om documenten heel eenvoudig per pagina, als ware het een PowerPoint diavoorstelling, via een beamer of op een TV te kunnen presenteren.

 

Groot organisatievoordeel is dat de Power PDF Advanced omgeving veel minder bug fixes en security updates nodig heeft. Bulten: “Daar zat vroeger met Acrobat veel werk aan; al die security updates en fixes moesten weer in de hele organisatie worden uitgerold. Power PDF Advanced is echter een veel stabieler platform en dat was voor ons van doorslaggevende betekenis. Door de lagere update frequentie is ook de beheerlast veel minder geworden. Verder krijg ik signalen dat door de extra functionaliteiten en het grotere gebruiksgemak van Power PDF Advanced onze bedrijfsprocessen soepeler verlopen. En last but not least: de bedrijfsbrede vervanging van Acrobat X Standard en deels Acrobat X Pro door Power PDF Advanced (1150 licenties) bleek financieel ook heel aantrekkelijk; over een periode van 3 jaar levert ons dat een besparing op van ongeveer € 130.000,-  in vergelijking met een bedrijfsbrede upgrade van Acrobat X naar Acrobat DC. Dit maakte de businesscase voor Power PDF Advanced natuurlijk bijzonder interessant.”

Uitdaging:
-Veilige, gebruiksvriendelijke en krachtige verwerking van PDF documenten

Oplossing:
-Toepassing van Power PDF Advanced voor alle interne en externe publicaties

Resultaat:
-Beveiliging tegen met malware gecompromitteerde PDF documenten

-Veel minder security updates en bugfixes

-Groter gebruiksgemak en meer functionaliteit waardoor soepeler bedrijfsprocessen

 

Klantcases