Home Innovatie & Strategie Liever geen gekkigheid

Liever geen gekkigheid

206
dainamics

Aan de ene kant heb je innovatie, aan de andere kant continuïteit. Beide uiteinden van het spectrum worden vertegenwoordigd door het projectteam enerzijds en de afdeling beheer of managed services anderzijds. Is de projectfase van een ict-traject achter de rug, dan verdwijnen alle hippe en visionaire consultants weer uit het zicht. Voortaan als je de ict-dienstverlener belt, krijg je de ict-beheerders aan de lijn, die vooral de boel in de lucht willen houden en liever geen gekkigheid zien.

Het is hoe de samenwerking tussen opdrachtgever en dienstverlener bij ict-projecten er traditioneel uitziet. In de projectfase wordt intensief gewerkt aan een innovatief systeem of platform waarmee de organisatie stappen vooruit zet in de digitale transformatie. Dan volgt de beheerfase waarin de focus ligt op continuïteit. Vernieuwing maakt een pas op de plaats, proactiviteit wordt ingewisseld voor reactiviteit.

Neem je genoegen met stilstand?

Wat mij betreft is het hoog tijd om afscheid te nemen van die traditionele tweedeling in ict-dienstverlening. Project en beheer zijn volgens mij een logisch en natuurlijk geheel. Zo maak je van de strategische samenwerking met klanten een continu samenspel van vernieuwing, beheer en doorontwikkeling.

Waarom zou je als opdrachtgever genoegen nemen met stilstand? In dit cloudtijdperk staat bijna niets meer stil, de ontwikkelingen en vernieuwing in het cloudplatform gaan maar door. De keuze is niet meer aan de afnemer, maar aan de leverancier van het platform. Dat vraagt dus om een andere opstelling als afnemer. En om een andere vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en ict-dienstverlener.

DevOps op ict-dienstverleningsniveau

Het wordt meer en meer een vorm van DevOps op ict-dienstverleningsniveau. Een vloeiend geheel zonder waterscheiding tussen project en beheer. In elke fase alle expertise inzetten voor vernieuwing en niet meer vanaf een bepaald punt alleen maar de boel bij elkaar houden. Zo is de samenwerking een dynamisch, strategisch partnerschap met vernieuwing als grondtoon. Maar brengt dat de continuïteit niet in gevaar?

Een lesje continuïteit van familiebedrijven

Kijk eens naar familiebedrijven. Dat zijn schoolvoorbeelden van behoudzucht, zou je zeggen. Generatie na generatie wordt er goed op de winkel gepast om de familienaam maar te laten voortbestaan. Continuïteit boven alles. En juist de innovatiekracht bij familiebedrijven is groter dan bij ‘gewone’ bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat dit te danken is aan de focus op de lange termijn. Ook tijdens de crisisjaren hebben familiebedrijven bovengemiddeld geïnvesteerd in innovatie. Kortom, dynamiek en vernieuwing zijn de beste garantie voor continuïteit van een organisatie op lange termijn.

Marcel Lucker, Winvision

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here