Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Luidt de opkomst van Dynacenters het einde van de consultancybureau’s in?

Luidt de opkomst van Dynacenters het einde van de consultancybureau’s in?

26
oplossing

Destructieve innovatie noemt men dat. Zodra er een betere dienst of product is verdwijnen de ouden als sneeuw voor de zon. We hebben het gezien met de LP en de CD, allemaal verdwenen omdat zij verdrongen zijn door diensten als Spotify of iTunes. Diensten en producten zijn geen eeuwig leven beschoren. Alles verandert altijd, dat is een constatering die de Griekse filosoof, denker en redenaar Heraclitus ons eeuwen geleden al voorhield. Een waarheid als een koe! Het gaat namelijk niet om het product, maar het gaat om de oplossing.
Gelukkig is er ook die andere natuurwet: “Alles komt altijd in balans”. Naast het destructieve staat het constructieve.

Verontrustend vond ik de uitkomst van een onderzoek waaruit bleek dat 49% van de ondernemingen geen enkel strategisch inleenbeleid heeft. Men leent in op basis van de waan van de dag. Extra mensen nodig? Huur maar in. Extra capaciteit nodig? Huur maar in. Strategisch inleenbeleid is een must en zal er toe bijdragen dat ondernemingen winst blijven maken, niet achter het net vissen en altijd over de juiste competenties kunnen beschikken.  Het gaat over groei en behoud van de onderneming.

Verdwijnen consultancybureau’s? Een sombere gedachte, maar ik denk het wel, een enkeling daargelaten. Als we de consultancybureau’s onder de loep nemen dan kan je stellen dat hun ‘oplossing’ niet meer van deze tijd is. Consultancybureau’s geven   adviezen, dat is goed, maar zij drijven op de kurk van “detachering”. Ook daar is niets mis mee, want zij hebben deskundigen in dienst die in staat zijn om deze adviezen in de praktijk om te zetten.
Inleen zal altijd blijven bestaan, maar je kunt je afvragen of je daar consultancybureau’s voor nodig hebt. Er zijn veel mooiere, meer praktische en zeker meer dynamische oplossingen mogelijk, namelijk de Dynacenters.

Bij een Dynacenter ligt de focus anders. Alles begint bij de vraag in de markt, bij de vraag van de consument. Een onderneming wil iets produceren dat geconsumeerd wordt, en dan bedoel ik consumeren in de meeste ruime zin des woords. Iets produceren om aan een vraag te voldoen, dat is het initiatief en het doel van een onderneming. Om aan dat initiatief invulling te geven is er een samengaan van goederen, kapitaal en arbeid nodig: het veredelingsproces.

De vraag is bovendien altijd onderhevig aan de continu veranderende mogelijkheden in de markt en de onderneming moet daar op inspelen. Voor wat betreft goederen en kapitaal hebben ondernemingen het in het algemeen goed geregeld. Denk hierbij aan Just in Time leveringen van goederen en aan doordachte afspraken met financiers om op het juiste moment over de juiste financiële middelen te beschikken. Bij de factor arbeid ligt dat anders. Bij arbeid wordt veelal nog steeds traditioneel gedacht, arbeidsbeleid is nog statisch en gebaseerd op denken zoals in de industriële periode gebruikelijk was. Medewerkers zijn in dienst van de onderneming en daarmee uit.

Toch heeft elke onderneming telkens nieuwe competenties nodig. Ik kan u verzekeren dat voor het produceren van een LP of zelfs een CD heel andere competenties nodig zijn dan het maken van een dienst als Spotify. En daar ligt de kracht van Dynacenters. Een Dynacenter is een entiteit die de focus legt op de beschikbaarheid van de benodigde competenties en capaciteit die ondernemingen nodig hebben om te innoveren, maar ook om aan een plots toenemende vraag te kunnen voldoen. Het bijzondere is dat ondernemingen dat onderkennen en zoeken naar een “flexibele schil” rond de kern van hun vaste medewerkers. Anders dan een flexibele schil is een Dynacenter een oplossing waarbij vooraf professionals zijn gezocht, benoemd en benaderd op basis van gedefinieerde competenties. Echter de gedefinieerde competenties zijn ook aan verandering onderhevig, dus het proces is zo ongericht dat daar continu rekening mee wordt gehouden. De bemensing van een Dynacenter is continu variabel.

Vanuit het perspectief van de onderneming is dat natuurlijk zeer gunstig: altijd de juiste man op het juiste moment. Maar hoe zit het met de professional zelf, de Dynaworker? Daar geldt min of meer hetzelfde voor, maar dan in tegenovergestelde richting. Wil niet elke Dynaworker toegang hebben tot, bekend zijn met en werken bij een selecte groep bedrijven waar zijn kennis en kunde echt toegevoegde waarde heeft? Ook dat is wat Dynacenters voor ogen hebben. Redeneren van uit de positie van de professional, en daar komt meer bij kijken dan alleen het kennen van de nodige bedrijven. Kennis moet geborgd worden, kennis moet op peil gehouden worden, kennis moet voldoen aan verwachte trends in de markt.
De traditionele consultancy bureau’s bieden hier geen oplossing voor, de Dynacenters wel.

En dát is constructief en mét behoud van arbeidsplaatsen.

Wessel van Alphen, Corporate Ambassador en oprichter van De Staffing Groep, toonaangevende staffingorganisatie voor interim professionals van Nederland

5 REACTIES

 1. Beste Wessel,

  De detacheringsbusiness van consultancy bureaus staat inderdaad onder structurele druk en ze zullen zich steeds meer op projecten en oplossingen moeten richten en minder op detachering. Daarmee gaan ze niet verdwijnen, maar wel veranderen.

  Dat bedrijven hun flexibele schil anders moeten en steeds vaker willen inrichten is ook waar. Dat die flexibele schil veel kenmerken moet hebben van wat jij een dynacenter noemt en dat bedrijven daar over moeten nadenken, ben ik met je eens. Ik denk zelfs dat veel organisaties geneigd zullen zijn om dat door een externe partij in te laten richten, maar op termijn zal disintermediation ook hier plaats gaan vinden, zodra grote bedrijven het kunstje onder de knie krijgen.

  Enkele grote brokers profiteren nu sterk van de afbrokkeling van het detacheringsmodel (veel van de kleinere vaak helemaal niet – big is beautiful in deze wereld). Toch zouden zij wel eens de volgende groep kunnen zijn die het moeilijk gaan krijgen. Zodra professionals en opdrachtgevers de flexibele schil kunnen organiseren zonder tussenpersoon, zullen ze dit niet nalaten.

  Peter Vermeulen

 2. @Peter,

  Desintermediation, mooi woord.
  Vanzelfsprekend kunnen opdrachtgevers en/of opdrachtnemers hun dynamische schil zelf organiseren. Het is de vraag of zij dat willen. We kunnen ook zelf bier of wijn maken, maar dat doen we ook niet. Vergis je er niet in, Staffing is een vak. Momenteel is compliancy erg belangrijk. Opdrachtgevers maken graag gebruik van een broker, want het is voor hen een verzekering dat fiscale en juridische zaken goed geregeld zijn. Maar bij Dynacenters gaat het om iets anders. Een Dynacenter is een verlengstuk van de business van de opdrachtgever. Het gaat niet om het vinden van een CV, maar het gaat om het op het juiste moment beschikbaar hebben van de juiste competenties om te kunnen inspringen op ontwikkelingen in de markt. En dat is vakwerk en een continu proces. Om dit succesvol te kunnen doen moet je aardig wat marktkennis hebben, meer kennis dan strikt noodzakelijk voor één opdrachtgever. Bedenk dat er over niet al te lange tijd meer dan 1.000.000 zelfstandig opdrachtnemers zijn! Ga er maar aan staan.

  Bedankt voor je reactie, Gr. Wessel.

 3. @Peter, aanvullend aan mijn voorgaande reactie.
  Het beschikbaar hebben van de juiste competenties op het juiste moment werkt twee kanten op. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben hier baat bij. De pijnlijke e-GAP die we thans hebben kan er mee worden voorkomen. Voor IT-functies is het e-CF een heel mooi en werkbaar instrument waar wij dankbaar gebruik van maken. En niet alleen wij, maar ook steeds meer opdrachtgevers.
  Gr. Wessel.

 4. Zoals ik het lees, zie ik dat het probleem van de werkgever verschuift naar “het Dynacentrum”. Want hoe gaat zo bedrijf de plots wijzigende eisen en wensen van personeel dan opvangen?
  In mijn optiek een illusie om te geloven dat 1 bedrijf of 1 methode de oplossing zou hebben voor alle mogelijke beroepen die er in de toekomst gaan ontstaan.
  En ook al zou je dat kunnen, dan is de vraag, of je de mensen erbij vindt, die voor jou hun toekomst in handen leggen, voor een beroep dat nog niet bestaat.

 5. @Atilla.
  Een Dynacenter heeft geen mensen in loondienst. Het werkgever/werknemer vraagstuk is dus niet aan de orde. Een Dynacenter is een pool met vooraf geselecteerde professionals die op contractbasis opdrachten uitvoeren. Een professional kan deel uit maken van meerdere Dynacenters, door opgedane kennis en ervaring zal zijn inzetbaarheid vergroot worden. Het zullen voornamelijk zelfstandigen zijn, maar ook vaste medewerkers van toeleveranciers kunnen deel uit maken van een Dynacenter.
  Op basis van verzamelde gegevens, aanvragen en aanbiedingen kunnen we mbv Big Data Analytics trends herkennen. Deze trends zullen gedeeld worden met opdrachtgevers én opdrachtnemers, maar het blijft hun verantwoordelijkheid om daar de juiste stappen in te zetten. Het Dynacenter faciliteert in opleiding en trainingsmogelijkheden zodat de kennis en kunde aansluit bij de trends in de markt. Indien echter een professional verkiest om zich niet te scholen, dan kan hij geen deel uit blijven maken van een Dynacenter. De opdrachtgever bepaalt welke competenties hij verwacht nodig te hebben en het Dynacenter zorgt er voor dat deze competenties beschikbaar komen. Het is een continu proces, net zoals werken in de IT een leven lang leren is.
  Voor de professional is de boeiende uitdaging: professional blijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here