Home Innovatie & Strategie De nieuwe contouren van IT operations

De nieuwe contouren van IT operations

299
dainamics

Door de inzet van nieuwe beheertechnieken ondergaan IT operationsafdelingen een flinke transformatie. Hoe ziet het IT operating model van de toekomst eruit?

Inleiding

Eerder in een artikel in AG Connect[i] is uitgelegd hoe ‘snelle’ en ‘traditionele’ IT operating modellen zijn af te stemmen op de bedrijfsbehoefte. Ook wordt beschreven hoe de onderlinge afstemming tussen deze operating modellen is te regelen. De verdergaande adoptie van cloud computing concepten in combinatie met het uitbesteden van het beheer van (on premise) delen van het IT landschap aan externe leveranciers stelt eisen aan de technische en organisatorische integratie van IT operations. Dit is toegelicht op Blogit. Beide publicaties geven een goed beeld van de actuele situatie van IT operations anno 2018. Vooropgesteld, voor oudere bedrijven is afstemmings- en integratieproblematiek groter dan bij jonge bedrijven. Simpelweg omdat jongere bedrijven geen of veel minder traditionele IT systemen zoals on premise SAP gebruiken.

Nieuwe ontwikkelingen

IT operationsafdelingen krijgen te maken met grote veranderingen. ‘Internet of things’ veroorzaakt een explosieve groei van apparaten die gekoppeld zijn met het internet. Toepassingen zoals ‘Connected factories’, ‘connected cars’ en ‘connected homes’ geven een nieuwe dimensie aan IT operations. Het remote beheren van deze apparaten zal de werkdruk bij veel IT operationsafdelingen (flink) vergroten.

Site reliability engineering (SRE) bestaat al sinds 2003 en is geïntroduceerd door Google. SRE heeft als doel om websites van grootschalige systemen soepel, efficiënt en betrouwbaar te laten werken t.b.v. een zeer hoogwaardige eindgebruikerservaring. SRE lift mee op de grote populariteit van DevOps en wordt gezien als een specifieke invulling van DevOps.

Gartner heeft de term Artificial Intelligence Operations (AIOps) geïntroduceerd. Big Data, graph databases en kunstmatige intelligentie (AI) vormen belangrijke onderdelen ervan. AIOps heeft tot doel om performance- en beschikbaarheidsbewaking slimmer te maken. Door het herkennen van afwijkende gedragspatronen van IT componenten (anomaliedetectie) is AIOps in staat om een potentiele verstoring vroegtijdig te herkennen en te voorkomen (pre-mortem analyse). Een ander speerpunt van AIOps is de dynamische real-time presentatie van een topologie van diensten, processen en componenten. De graph database speelt hierbij een belangrijke rol. Een graph database bevat nodes, eigenschappen van nodes en relaties tussen nodes. Hierdoor is razendsnel een grafische weergave samen te stellen. Met relationele databasetechnieken kost dat veel meer tijd.

Nieuwe vaardigheden

Nieuwe ontwikkelingen en technieken moeten IT operationsprofessionals in staat stellen om hun werk beter en sneller te kunnen doen. Hiervoor zijn andere vaardigheden nodig. Node management, container scheduling en cloud security management zijn slechts een paar voorbeelden die experts noemen voor het adequaat beheren van cloud infrastructuren. SRE dient piekbelasting op te vangen en veerkracht van infrastructuren en applicaties (websites) te vergroten. Dit vraagt om een mix van nieuwe development en operationsvaardigheden. De grootste aanpassing is wellicht nodig om AIOps toe te passen. Dit vraagt om data analytics en data science kennis en ervaring. Deze behoren nog lang niet tot de standaardvaardigheden van IT operations.

Ook het werk van een klassieke rol zoals die van servicemanager zal veranderen. In de huidige IT operationsafdelingen zijn servicemanagers nog veel bezig met (financiële) rapportages en het managen van escalaties en issues. De verwachting is dat de servicemanager veel meer een soort sparringpartner wordt van de klant of business voor het vergroten van de waarde van IT dienstverlening.

De nieuwe ontwikkelingen grijpen ook steeds meer in op grondrechten van mensen. Niet voor niets is privacy in 2018 nog meer een ‘hot topic’. IT operationsprofessionals zullen zich hiervan meer bewust moeten zijn om schendingen te voorkomen. Niet alles wat kan is ook toegestaan! Wereldwijd zijn daarom activiteiten gestart binnen onder andere IFIP en IP3 rondom accreditering en certificering van organisaties van IT-professionals.[ii]

De nieuwe contouren van IT operations worden steeds meer zichtbaar. Veranderingen zijn ingrijpend en stellen hoge eisen aan de flexibiliteit en nieuwe vaardigheden van IT operationsprofessionals….

Leon Dohmen is voorzitter van de interessegroep Onderzoek en
Onderwijs bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging van
Informatieprofessionals

[i] Voor Engelse versie klik hier
[ii] https://ibestuur.nl/podium/digitaliseren-en-verantwoordelijkheid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here