Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Nieuwe gilden kunnen werkloosheid jonge en oude generatie ondervangen

Nieuwe gilden kunnen werkloosheid jonge en oude generatie ondervangen

961

Jongeren hebben grote moeite om aan een vaste baan te komen. Ze blijven en masse in hun oude studentenbaantje hangen om maar te kunnen werken en velen hebben überhaupt geen werk. Ook de oudste generatie heeft moeite met werk vinden. Omdat er zo weinig banen zijn, zien jongeren die net uit de banken van de hbo- of universitaire opleiding komen het zelfstandig ondernemerschap wel zitten. Maar ze hebben geen ervaring. De oudste generatie bulkt van de ervaring. In de middeleeuwen werd de jongste generatie onder de hoede van de oudere generatie genomen in de zogeheten gilden. Waarom zouden we ook nu deze generaties niet samenbrengen en het gildeprincipe herintroduceren?

Gilden

Gilden waren verenigingen waarmee koop- en ambachtslieden de belangen van de eigen beroepsgroep behartigden. Gilden of ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. Ze waren populair want ze hadden hun leden veel te bieden, zowel de jongere als de oudere leden. Er werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en uiteindelijk de titel “meester” verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef. Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden en beschermde hen. Vaak had een gilde het alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het werk.

Ervaring
Ervaren zzp’ers kennen hun eigen sterktes en zwaktes en kunnen flexibeler omgaan met de uitdagingen van het zelfstandig ondernemerschap. Via het gildeprincipe worden ervaringen en kennis overgebracht van de oudere, ervaren generatie op de jongere generatie en zo worden de jonge zelfstandig ondernemers steeds aantrekkelijker voor opdrachtgevers. Die zoeken immers de beste mensen. Bijkomend voordeel is dat er op deze manier minder kennis uit de Nederlandse kenniseconomie verloren gaat van ervaren ondernemers.

Nieuw initiatief
Om dit te stimuleren ontstaan nieuwe initiatieven die de generaties bij elkaar brengen, zoals Stichting PMO Gilde. Een initiatief van vier in Project Management Organisaties (PMO) gespecialiseerde bedrijven – Intermedius, Phidean, PMO Institute en Pure! Professionals – in combinatie met kennisbemiddelaar HeadFirst. Deze stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van het PMO-vakgebied over de hele breedte te verbeteren, consistentie en standaardisatie in functieprofielen te bevorderen en zo te bevorderen dat vraagstukken op het gebied van PMO gemakkelijk op een kwalitatief hoogwaardige manier door de markt ingevuld kunnen worden.

De professionalisering van Project Management Organisaties is sterk in ontwikkeling. Grote bedrijven lijken nog te worstelen met het begrip en de definities van PMO. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er intern bij bedrijven voor het PMO nog geen of beperkte ruimte is in het HR-functiehuis. De mismatch in vraag en aanbod van PMO-professionals, die hier in sommige gevallen uit voortkomt, kan volgens de initiatiefnemers van het PMO Gilde worden opgelost door het delen van kennis en ervaring, de ontwikkeling van opleidingen en het organiseren van workshops, vakgroepen en netwerkbijeenkomsten. Geheel volgens het gildeprincipe. Om kennisdeling te stimuleren heeft het PMO Gilde een opleidingscurriculum samengesteld volgens het ‘leerling, gezel en meester’-principe en zullen regelmatig kennissessies- en bijeenkomsten georganiseerd worden. De kick-off  van het PMO Gilde vindt plaats op 18 november van 16:00 tot 18:30 uur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in