Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Onder ede (2)

Onder ede (2)

30

Vorige maand heb ik op deze plek een pleidooi gehouden voor een beroepscode voor IT-ers, bekrachtigd door een stevige belofte af te leggen. Een eed, die met name externe IT-ers zich ter harte zouden moeten nemen.  Maar ook IT-ers die als interne kracht binnen een organisatie actief zijn,  zou een periodieke reflectie op eigen rol en handelen  niet misstaan. Omdat ik zowel ervaring aan de interne als aan de externe kant van de tafel heb, weet ik zo’n beetje hoe beide groeperingen over elkaar denken. Gedragingen van externen zijn soms onuitstaanbaar en opportunistisch, maar dat geldt zeker ook voor de wat makkelijke houding van de interne staf. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen, is het Bijbelse gezegde dat op deze relatie van toepassing is. Vandaar een lijstje do’s and don’t voor boven het bed of bureau van de interne IT-er, die een beroep moet of wil doen op de kwaliteiten van externen. Gaan we!

 1. Alles wat ik doe zal het belang van de organisatie en haar gebruikers aantoonbaar dienen.
 2. Ik beoordeel de prestaties van interne IT-ers net zo hard en zakelijk als die van externen.
 3. Bij het inhuren van externe IT- expertise maak ik duidelijke afspraken over rol en verwachte bijdrage.
 4. bij het inhuren van expertise weet ik  welke kennis ik intern op wil bouwen en voor welke activiteiten ik blijvend een beroep op externen wil blijven doen.
 5. Ik heb een ontwikkel- en opleidingsprogramma voor mijn eigen mensen opgezet om afhankelijkheid van externen terug te dringen.
 6. Om bij te blijven bij de ontwikkelingen in mijn vakgebied volg ik cursussen, lees ik de tijdschriften en bezoek ik af en toe een seminar. Externe vendors misbruik ik niet als gratis opleidingsinstituut.
 7. Als ik als opdrachtgever acteer in een projectorganisatie, dan weet ik ook welke verantwoordelijkheden en gedragingen daarbij horen. Nee durven zeggen is daar slechts één aspect van.
 8. Wanneer ik leveranciers verzoek om een offerte uit te brengen, ben ik transparant over de besluitvorming en houd ik ze niet aan het lijntje.
 9. Ik heb een duidelijke definitie van het begrip “partner” en weet te vertellen wat het verschil is tussen een partner en een leverancier.
 10. Ik zal mijn leveranciers en partners kiezen rekening houdend met het volwassenheidsniveau van mijn eigen organisatie.
 11. En tot slot: ook ik zal vooral de kansen van de cloud- propositie zien en uitdragen in plaats van de risico’s en vermeende gevaren!

François van Heurn is als econoom gefascineerd door de toegevoegde waarde van informatietechnologie en de enorme moeite die de mensheid zich moet getroosten om die toegevoegde waarde in de praktijk te realiseren. Hij werkt als zelfstandig project- en interimmanager onder de vlag van www.baileybridge.nl, adviseert vanuit het Cloud Expertisecentrum (www.cloudec.nl) over de kansen, risico’s en organisatorische gevolgen van Cloud technologie en probeert als docent Bedrijfskunde en strategie aan een hogeschool de jongere generatie aan het leren, denken en ontdekken te zetten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here