Home Data & Storage Oneigenlijk gebruik van digitale identiteit is fraude!

Oneigenlijk gebruik van digitale identiteit is fraude!

71
dainamics

Wie zich de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw nog herinnert, weet dat Nederland destijds een waar paradijs was wat sociale voorzieningen betreft. Dat kwam vooral door het gebrekkige inzicht en toezicht van de Sociale Diensten. En masse klusten mensen zwart bij naast hun riante uitkering. ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid’ heette dat. In het digitale tijdperk willen we juist onze ’gehoorzaamheid’ aantonen. Daarvoor geven we een groot deel van onze privacy op. Maar daar zijn grenzen aan. Het blijkt dat gemeenten deze grenzen niet altijd respecteren.

Het digitale tijdperk heeft die wereld op zijn kop gezet. Nu weet men alles van iedereen. Onze ‘zonden’ komen genadeloos aan het licht en we zijn het sociale paradijs uitgejaagd. Het digitale systeem Suwinet-Services verzamelt gegevens uit allerlei overheidsorganisaties. Het UWV checkt automatisch of bij de RDW of er onlangs een dure auto is gekocht, bij de belasting het werknemerschap, bij het kadaster het huisbezit, bij de gemeente de samenlevingssituatie en bij de bank wat het vermogen is.

Al die gegevens worden snel geanalyseerd en verwerkt en het systeem geeft automatisch signalen, wanneer iets niet in de haak lijkt te zijn met een bepaalde identiteit. Voor de overheid en de maatschappij is dat een uitstekende ontwikkeling, want de uitkeringsfraude kostte de samenleving miljoenen.

Nu mensen hun identiteit met liefde delen met iedereen, willen zij graag aantonen dat zij het braafste jongetje of meisje van de klas zijn. Het credo is tegenwoordig: ‘wie niets verkeerds doet, heeft niets te vrezen van digitale systemen’. Maar stel dat degene die ‘iets verkeerds doet’ aan de andere kant zit? Dan mag de burger het digitale systeem wel degelijk vrezen. De uitkeringsfraude betekent dan het oneigenlijke gebruik van de digitale identiteit van uitkeringsgerechtigden. Dat is geen loos alarm: het blijkt dat er bij veel gemeenten maar weinig aandacht is voor de bescherming van de privacy.

Uit het ‘Vervolgonderzoek Risicobeheersing UWV’, van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), blijkt dat meer dan honderd gemeenten op dit moment niet kunnen aantonen dat misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens voorkomen wordt. Onbevoegde ambtenaren hebben toegang tot die bestanden, net als ambtenaren die van functie wisselen of uit dienst treden. Veel gemeenten weten niet wie er in de bestanden gezocht heeft en waarom. Theoretisch kan een ex-ambtenaar dus voor eigen gebruik uitpluizen, hoe het met de welvaart van een buurman of familielid gesteld is.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens eist, dat gemeenten de beveiliging van hun systemen aantoonbaar op orde hebben. Zo niet, dan volgen er boetes. Identity Management kan gemeenten daarbij helpen. Deze oplossing zet alle identiteiten in een centraal identiteitenregister. Ambtenaren kunnen uitsluitend aan de dossiers werken waarvoor zij geautoriseerd zijn. De gebruikersrechten worden verdeeld op basis van rollen. Zodra een ambtenaar een bepaalde rol niet langer vervult, vervalt ook de toegang tot het systeem.

Vroeger was het de taak van de Sociale Dienst om uit te zoeken of de uitkeringsgerechtigde de boel belazerde. Tegenwoordig moeten gemeenten aantonen, dat alles binnen de grenzen van de wet blijft. Identity Management helpt gemeenten om aantoonbaar te voldoen aan de richtlijnen van goed bestuur. Zodoende kunnen zowel overheden als burgers erop vertrouwen dat uitkeringsfraude werkelijk tot het verleden behoort.

Bram Haasnoot

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here