Home Innovatie & Strategie Ook de IT-infrastructuur verdient gestructureerd testen

Ook de IT-infrastructuur verdient gestructureerd testen

178

Een vraag die me al langer bezighoud, is waarom er veel aandacht wordt besteed aan het testen van software, terwijl de IT-infrastructuur, het fundament, die aandacht niet krijgt. Zou het komen doordat de risico’s nihil zijn bij de nieuwbouw van IT-infrastructuur en/of het doorvoeren van aanpassingen in deze laag? Of is men nog niet bekend met het fenomeen testen zoals we dat in softwareland al langer kennen?

Vanuit een testoptiek kan ik het me ook al niet voorstellen. We bouwen tenslotte onze testfases op vanuit een modulaire aanpak. We starten in de praktijk met systeemtesten en als deze voldoende kwaliteit weergeven gaan we over tot een integratietest, waarna de acceptatie volgt. Wat we echter vaak overslaan, is de omgeving waarop we de software testen. Op zich logisch: als de applicatie maar functioneert. Maar weten we dan of de IT-infrastructuur zich ook juist gedraagt?

Testen vanuit de beheeroptiek
Ga nou eens aan de andere kant van de tafel zitten. Daar zitten de beheerders van het IT-landschap. Zij willen graag dat hun zorgvuldig opgebouwde infra blijft zoemen. Het liefst zodanig dat ze het geheel ook kunnen beheren. Het zou toch fijn zijn ook deze acceptanten in de acceptatiefase bij te staan met testen. Testen die vertellen of de applicatie wel op de juiste manier gebruik maakt van de infrastructuur. Hoe vaak hoor je niet dat de performance van een applicatie verbeterd is door er nog meer ijzer bij te zetten! Maar waar lag het nu daadwerkelijk aan? Aan de applicatie die onzorgvuldig om ging met het middelenbeslag, of was de infrastructuur daadwerkelijk onderbemeten? Ik denk dat u het antwoord wel weet.

Voordat een platform (een combinatie van infrastructuur en middleware) wordt ingezet, wil je natuurlijk weten of die voldoet aan de vraag die de afnemer (de business) heeft. Voldoet het platform aan de gestelde eisen, zoals aan capaciteit, security, continuïteit en beheercriteria? Bij Platform-as-a-Service (PaaS) is het leveren van een vooraf gedefinieerde service van belang om te voldoen aan de afspraken die men maakt. Daar komen we alleen maar achter wanneer we het platform volgens een standaard testtraject meten voordat we deze beschikbaar stellen voor gebruik!

Migraties
Platformen hebben echter een hoge frequentie van wijzigingen en vernieuwingen. Denk hierbij ook aan de veel voorkomende (datacenter-)migratietrajecten. Hier is de manier van testen zoals we die kennen in softwareland, niet of nauwelijks terug te vinden. Testen wordt onderschat en het uitblijven van inventarisaties en design reviews zorgen voor een kennisgat. Fout op fout stapelt zich dan op.
Het gebrek aan releasematig werken en expliciet testen zorgt voor onbekende impact, langere doorlooptijden en onnodige risico’s voor de eindgebruikers. De business vroegtijdig betrekken voor afstemming en acceptatie komen we niet tegen. Met als argument, dat het toch een pure IT-aangelegenheid is!
Hierdoor wordt de acceptatie van de doelgroep echter drastisch verlaagd en staat de IT-afdeling met 1-0 achter. Testen zou een prima middel zijn om aan te tonen dat men “migratie ready” is, een heerlijk gevoel toch?

Beheer
Het testen van migraties is te vergelijken met het beheren van platformen en het (re-)hosten van applicaties. Grip houden op deze omgeving kan worden opgevangen door standaard acceptatieprotocollen. Het voordeel van IT-infra is dat deze vergaand gestandaardiseerd kan worden, het testen dus ook. Hierdoor kan al snel een standaard set van criteria worden opgebouwd die steeds tegen de wijzigingen wordt getoetst. Zo ontstaat een inzichtelijke en controleerbare manier van werken.

Kortom: ook infrastructuurtrajecten voldoen aan het profiel om benaderd te worden met een gestructureerde testaanpak. Niet alleen wijzigingen kunnen zo worden afgedekt, maar ook migraties van datacenters passen in het stramien van een goede generieke standaard testaanpak. Hierbij worden risico’s inzichtelijk gemaakt, acceptanten nauw betrokken en worden producten in een keer goed opgeleverd. Het gevolg is een forse reductie van tijd en kosten, zonder incidenten achteraf. En uiteindelijk blijft er een tevreden eindgebruiker over, het ultieme resultaat.
Als IT operations eens zou denken zoals de business en de business zou denken zoals IT operations…..

Marc Teunissen, testmanager bij Salves

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here