Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Open brief aan de Staatssecretaris van Financiën

Open brief aan de Staatssecretaris van Financiën

122

de heer ir. E. D. Wiebes

Onderwerp: Verzoek intrekken Wet DBA

Nieuwegein, 24 september 2016

Geachte heer Wiebes,

Met de invoering van de WDBA – Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties – heeft u veel onrust veroorzaakt bij zzp’ers en bij ondernemingen die zzp’ers inzetten op hun projecten.

Ik schrijf u deze brief met het dringende verzoek deze wet in te trekken.
Volgend jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De arbeidsmarkt staat hoog op het prioriteitenlijstje van de politieke partijen. Aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd de arbeidsmarkt ingrijpend wordt hervormd. De huidige wetgeving sluit op geen enkele manier aan bij de nieuwe inzichten voor een duurzame arbeidsmarkt.

Geachte heer Wiebes, waarom dan nu al dat gedoe met de WDBA?

Zelfstandigen verliezen hun werk
Uw bedoeling is om met deze wet schijnconstructies te voorkomen, maar helaas heeft de wet ook onbedoelde neveneffecten. Zo blijkt uit onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de ABU/Bovib – dat na invoering van de wet 58 procent van de opdrachtgevers minder vaak een zzp’er inhuurde. Het neveneffect is dus dat zelfstandigen hun werk kwijtraken, doordat een individuele zelfstandige nauwelijks aan de gestelde voorwaarden uit het modelcontract kan voldoen.

Daarnaast is de WDBA voor meerdere uitleg vatbaar, de wet brengt meer administratieve lasten met zich mee en ze verhoogt het risico op naheffingen. Opdrachtgevers zullen daardoor hun toevlucht zoeken in payrollconstructies en nulurencontracten.
Nederland kent momenteel 2 miljoen flexwerkers waarvan 1,4 miljoen zzp’ers en freelancers. De meeste zelfstandigen kiezen uitdrukkelijk voor het ondernemerschap. Zij ontwikkelen zich tot de expert die ze willen zijn en verkiezen vrijheid boven het gezag van een werkgever. De WDBA dwingt freelancers echter in een loondienst, terwijl werknemerschap natuurlijk nooit een plicht kan zijn.

Werken buiten loondienst eenvoudiger maken, niet moeilijker
De alternatieven zijn er. Ik wil me graag hard maken voor de aanbevelingen uit het rapport van de onafhankelijke ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei*. De studiegroep pleit voor ‘een duurzame arbeidsmarkt met meerdere contractvormen, keuzevrijheid en bescherming van kwetsbare groepen’.

Om dat te bereiken moet een wettelijk kader:

  • barrières om personeel in dienst te nemen verlagen
  • mobiliteit op de arbeidsmarkt verhogen
  • werken buiten loondienst mogelijk maken

Denk niet in werknemers maar in werkenden
De essentie is om arbeid als geheel te beschouwen en niet te denken in ‘werknemers’ maar in ‘werkenden’. Om werken buiten loondienst helder te definiëren en er beleid op te kunnen maken, is het nuttig een nieuwe juridische en fiscale entiteit in het leven te roepen: de zelfstandig opdrachtnemer. Een zelfstandig opdrachtnemer is iemand die ervoor kiest om buiten loondienst en op projectbasis werkzaamheden te verrichten. Naar gelang de politieke voorkeur kunnen er rond deze entiteit fiscaliteiten en sociale zekerheden worden ingericht, bijvoorbeeld tegen inkomensderving. De overheid treedt dan op als facilitator en de zelfstandige kan in alle vrijheid kiezen voor het zelfstandigenbestaan. Hierin schuilt ook een mogelijkheid om kwetsbare groepen te beschermen, zoals de studiegroep bepleit.

Een effectief antwoord op de variabele vraag naar kennis en personeel
Door globalisering en nieuwe technologieën neemt de wereldwijde concurrentie sterk toe. Internationale markten en economische ontwikkelingen zijn grillig en laten zich niet voorspellen. Innovatiekracht is belangrijk voor onderscheidend vermogen en dat wordt sneller gerealiseerd met een dynamische arbeidsmarkt**. Ondernemers moeten snel kunnen reageren op de continu veranderende vraag naar producten en diensten. Dynamiek is noodzakelijk en inzet van freelancers is een goede oplossing. In de Verenigde Staten verwacht men dat binnen enkele jaren 40 procent van alle werkenden freelancer is en ook in Nederland is de inzet van zelfstandigen een effectief antwoord op de variabele vraag naar kennis en personeel.

Geachte heer Wiebes, trek de WDBA alstublieft in en maak tijdelijke inzet van zelfstandigen toegankelijk, duurzaam en eenvoudig.

Met vriendelijke groeten,

Wessel van Alphen Sr.
Freelancer sinds 1978
Oprichter van De Staffing Groep

Fultonbaan 6
3439 NE Nieuwegein
Tel: 030-6001500

 

*  Rapport Studiegroep Duurzame Groei. Uitgave Rijksoverheid, juli 2016;

** Rapport Future of Jobs. Uitgave World Economic Forum, juli 2016

Wessel van Alphen, Corporate Ambassador en oprichter van De Staffing Groep, toonaangevende staffingorganisatie voor interim professionals van Nederland.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in