Home Data & Storage Opstelten: uitzondering MKB voor privacy-regels

Opstelten: uitzondering MKB voor privacy-regels

57
dainamics

Minister Opstelten is geschrokken van de nalevingskosten die de nieuwe Europese Privacy-verordening met zich mee zal brengen. Daarom pleit hij er in een brief aan de Tweede Kamer voor dat de Privacy-verordening (ten minste deels) niet gaat gelden voor het MKB en ZZP’ers. Zij zouden deze kosten redelijkerwijs niet kunnen dragen:

“Ik acht het daarnaast onvermijdelijk dat in de verordening op veel grotere schaal wordt voorzien in de mogelijkheden van gedeeltelijke, of zelfs algehele vrijstelling van verplichtingen voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel.”

Hij is al een tijdje in de maak, de nieuwe Privacy-verordening van de Europese Unie. Gevolg van het gekozen instrument van een verordening is dat de privacy-regels in alle landen van Europa hetzelfde zijn Dat maakt het onder meer makkelijker om producten en diensten internationaal aan te bieden, bijvoorbeeld online.

Opstelten heeft al eerder aangegeven dat hij de nalevingskosten van de Privacy-verordening te hoog vindt. Volgens zijn berekeningen zouden die kosten op 1,12 tot 1,46 miljard per jaar uitkomen. Overigens is in het geheel niet duidelijk waarop die berekening is gebaseerd. De publicatie daarover noemt wel getallen, maar nergens uit blijkt waarop die gebaseerd zijn:

“Opgemerkt wordt dat de lasten van meerdere verplichtingen niet konden worden gekwantificeerd.”

De conclusie van Opstelten dat de Privacy-verordening dan maar (gedeeltelijk) niet moet gelden voor het MKB en ZZP’ers vind ik onbegrijpelijk. De hele winst van de verordening is nu juist dat er uniformiteit komt en dat voor ondernemers en burgers steeds duidelijk is welke regels voor hen van toepassing zijn. Als de nalevingskosten daadwerkelijk zo buitenproportioneel hoog zijn, dan ligt mijns inziens veel meer voor de hand om per verplichting te kijken waar in de verordening mogelijkheden zitten om die nalevingskosten te beperken voor alle personen en bedrijven die met toepasselijkheid van de verordening geconfronteerd worden. Dit zonder meteen een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven – en dus ook een groot deel van de verwerkingen van persoonsgegevens waar consumenten dagelijks mee te maken krijgen – simpelweg uit te sluiten van toepassing van de verordening.

Anke Verhoeven, Solv Advocaten Amsterdam
Deze tekst verscheen eerder op de site van Solv. Verhoeven gebruikte webwereld als bron

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here