Home Security Overheid moet transparant zijn over toegang tapdata

Overheid moet transparant zijn over toegang tapdata

77

De overheid en de Tweede Kamer moeten transparanter zijn over de beveiliging van onderschepte data en over wie daar toegang toe heeft. Daarnaast moet een strikt beleid worden opgesteld voor toegang tot deze gegevens. Alleen onder die voorwaarden blijft het vertrouwen in de online economie overeind.

Hostingbedrijven hebben de wettelijke plicht dataverkeersgegevens zes tot twaalf maanden te bewaren. Voor alle duidelijkheid: dit betreffen dus niet de gesprekken en transmissies zelf. De overheid kan deze gegevens opvragen voor handhaving en opsporing. Op verzoek kan de overheid ook taps plaatsen in e-mail- en telefoonverkeer. Het afstaan van gegevens om criminaliteit en terrorisme te bestrijden is een democratisch tot stand gekomen verplichting.

De vraag is echter, of deze aan de overheid ter beschikking gestelde gegevens voldoende beschermd worden tegen toegang door onbevoegden. Het uit handen moeten geven van informatie van klanten aan de overheid schept immers een gedeelde verantwoordelijkheid voor de beveiliging en het borgen van privacy. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen rekenen dat aan de overheid verstrekte informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor het wordt vergaard: bestrijding van criminaliteit en terrorisme. Wanneer de opgevraagde informatie in verkeerde handen valt, heeft dat een negatieve invloed op het vertrouwen van de consument in de online economie.

De burger en het bedrijfsleven mogen naar mijn mening van de overheid dezelfde zorgvuldigheid op het gebied van bescherming van vertrouwelijke data verlangen als van hun leverancier. Er is veel zorg vanuit de samenleving. Het is onvoldoende duidelijk hoe de overheid die verantwoordelijkheid over de opgevraagde dataverkeersgegevens en tapdata heeft ingevuld. Er zijn geen certificeringen of controles op de informatiebeveiliging door de overheid, er is geen transparantie en het is niet helder wie er toegang tot die data hebben en wat er met die informatie gebeurt.

De indruk wordt gewekt, dat iedere ambtenaar en elke vreemde mogendheid op verzoek in die informatie kan grasduinen. Dat minister Opstelten aangeeft dat privacy en beveiliging te duur zijn, stemt niet tot optimisme. Dat gebrek aan transparantie en de indruk dat de privacy van burgers door de overheid onvoldoende wordt beschermd, schaden het vertrouwen in de online sector en schaden daarmee economische belangen die Nederland heeft als sterke infrastructuursector.

De overheid moet een aanpak kiezen die zich bewezen heeft in het bedrijfsleven, namelijk het ontwikkelen van helder beleid voor de beveiliging van, en toegang tot dit type informatie en inzicht geven in dit beleid. Daarnaast zijn toetsing en controle op uitvoering en effectiviteit door een onafhankelijke auditor essentieel. Met die aanpak en bijbehorende transparantie kan het vertrouwen in de bescherming van privacy en online gegevens worden hersteld.

Michiel Steltman, directeur Dutch Hosting Provider Association

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in