Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Smart architectures: inspelen op veranderende IT-behoeftes pensioenuitvoerders

Smart architectures: inspelen op veranderende IT-behoeftes pensioenuitvoerders

90
dainamics

Pensioenuitvoerders hebben de uitdaging veel en vaak complexe pensioen-gerelateerde berekeningen uit te moeten voeren. Om deze berekeningen te kunnen maken en deze te kunnen presenteren, wordt veelal de oplossing gezocht in de aanschaf van veel en dure hardware. Met de inzet van slimme architecturen en bijbehorende ontwerpcriteria is echter voor minder geld een intelligente oplossing voorhanden. Waarom is het zinvol om deze ‘slimme’ oplossingen in te zetten en hoe doe je dat dan?

Bestaande rekenkracht inzetten voor een betere performance
Bij steeds meer pensioenuitvoerders zie je een toenemende vraag naar flexibiliteit; zij willen zoveel mogelijk mutaties automatisch afhandelen en ook berekeningen moeten zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Je kunt hierbij kiezen voor het inzetten van heel veel nieuwe hardware om zo een bepaalde performance te halen, maar je kunt de oplossing ook veel meer zoeken in de software en in de architectuur; zo gebruik je de bestaande hardware op een slimme manier. Dit is meteen de kern van ‘smart architectures’: met bestaande rekenkracht de nodige performance winnen.

Samengaan van pensioenfondsen vraagt om flexibiliteit
Door de samenvoeging van pensioenfondsen en de inrichting van PPI’s zie je ook dat er steeds meer vraag is naar flexibiliteit als het gaat om het omgaan met alle verschillende variabelen in regelingen en producten die beschikbaar zijn. Een pensioenfonds heeft te maken met een aantal verplichte oplevermomenten, bijvoorbeeld de UPO, en het doorrekenen van de beleggingen in verschillende ‘lifecycles’. Hierbij gaat het vaak om iteratieve berekeningen, waarbij op regelmatige basis dezelfde calculatie voor een klant moet worden uitgevoerd. Deze berekeningen bevatten vaak een aantal stappen, waaronder matrixberekeningen, en in de berekening en aansturing zelf zit vaak de echte complexiteit.

Als de berekeningen gestandaardiseerd gemaakt kunnen worden, dan is vanuit het proces vervolgens te bepalen welke berekening uitgevoerd moet worden. Het slimme hieraan is dat er dan een efficiënte pijplijn ontstaat om de data aan te leveren bij een rekenkern die de daadwerkelijke berekeningen uitvoert. Juist daar zit de slimmigheid: op een efficiënte manier zaken parallel uitvoeren en op een slimme manier gebruikmaken van de beschikbare hardware. Zo is het mogelijk om de diverse berekeningen binnen de gestelde doorlooptijden te realiseren.

Commodity hardware
Veel bedrijven hebben commodity hardware in hun rekencentra, maar staan ook voor de uitdaging om de gestelde
doorlooptijden te halen. Hierbij wordt met regelmaat gekozen voor een oplossing met ultra performance hardware. Het prijskaartje dat aan  ultra performance hardware hangt, is echter vele malen hoger dan dat van commodity hardware. Voorwaarde om met commodity hardware de gestelde doorlooptijden te realiseren, is dat je ervoor moet zorgen dat je je proces heel goed kent; weet wat de verschillende invloeden zijn op de berekeningen en bied die berekeningen vervolgens zoveel mogelijk gestandaardiseerd aan.

Een voorbeeld
Als er voor 100.000 deelnemers een berekening gedaan moet worden, splits de lijst van deelnemers dan op in ‘chunks’, zodat de berekeningen voor meerdere deelnemers parallel uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent een enorme tijdswinst. Het aantal parallelle processen is daarbij instelbaar, zodat er het maximale uit commodity hardware gehaald kan worden. In de architectuur moet hiermee rekening worden gehouden.

Inspelen op veranderingen
Er is in de pensioenuitvoering duidelijk een verschuiving gaande. Als IT-partner moet je daarom goed weten wat er speelt bij een pensioenuitvoerder; wat zijn de uitdagingen die ze hebben bij hun berekeningen? Tevens zijn integratievraagstukken tussen maatwerksoftware en standaardpakketten vaak aanwezig. Elk instituut zal daarbij zijn specifieke eisen hebben, maar er zal ook een hele duidelijke gemene deler zijn, bijvoorbeeld rekenen met terugwerkende kracht en op basis van proces-gerelateerde regelingsvariabelen. De keuze voor deze ´smart architectures´ maakt het bij meerdere klanten in het pensioendomein mogelijk om oplossingen te bieden die voldoen aan gestelde performance- en flexibiliteitseisen.

Marco Hout, business development adviseur bij Info Support

 

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here