Home Innovatie & Strategie Huwelijk tussen mensen en robots in 2050

Huwelijk tussen mensen en robots in 2050

60
robots

Het eerste huwelijk tussen een mens en een robot lijkt nu nog ver weg en voor de meesten zelfs een onmogelijkheid. Wie echter een beeld schetst van de innige relatie die mens en machine[i] inmiddels hebben ontwikkeld zal hier minder van opkijken. David Levy voorspelt dat in 2050 Massachusetts de eerste staat zal zijn waar een huwelijk tussen mens en robot wordt gelegaliseerd.[ii]

De wetenschap worstelt met de toenemende verstrengeling van mens en technologie en de wijze waarop zinvol en nuttig onderzoek is uit te voeren met betrekking tot invloed van machines en robots op het leven en welzijn van mensen. Een relatief nieuwe theorie ‘sociomateriality’[iii] pleit voor een andere benadering. Sociomateriality roept op tot acceptatie dat mens en technologie onlosmakelijk én gelijkwaardig met elkaar verbonden zijn. Ze onderhouden een dynamische en meerzijdige relatie. De ‘harde’ wetenschap die voorstander is van een benadering volgens oorzaak/gevolgrelaties en van rechtlijnige en statistische bewijsvoering heeft moeite met de benadering van sociomateriality.

Dat mensen zich emotioneel kunnen hechten aan dingen, apparaten en machines is niet nieuw. Zo hebben veel kinderen hun favoriete knuffel nodig om te kunnen slapen of troost te vinden en raken volwassenen regelmatig in paniek (stress) als ze hun smartphone zijn vergeten of kwijtgeraakt. In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruikt gemaakt van robots bij het verlenen van zorg. Zo zorgt zeehondrobot Paro ervoor dat mensen die lijden aan dementie vaker blij zijn en dat verschijnselen van depressie afnemen. Paro kent vele mede- maar ook tegenstanders.[iv] Voor de een is Paro “pure armoede” en voor de ander “levensecht” of “een geweldige uitkomst.”

Een andere waardebeleving van mensen bij het gebruiken van technologie die bijzonder moeilijk is te duiden, erg gevoelsmatig en dus intrinsiek wordt ervaren is veiligheid. Mensen vinden veiligheid erg belangrijk. Het gevoel van veiligheid is één van de belangrijke succesfactoren en randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en de toekomstige omgang van mensen met robots. Een verdere convergentie van nanotechnologie, genetische manipulatie, robotisering en kunstmatige intelligentie biedt ongekende mogelijkheden: “The moment when computers liberate themselves from their masters will occur in our lifetime”.[v]

Of het ooit echt komt tot een huwelijk tussen een mensen en robots?
Los van de ethische kwestie zal zoals aangegeven veel afhangen van hoe veilig mensen zich blijven voelen bij de verdere ontwikkeling van de relatie tussen mens en robot. Want als mens en robot volgens de wet als gelijkwaardig worden beschouwd, hoe gaan we dan om met de situatie zoals een robot die zich schuldig maakt aan huiselijk geweld jegens een mens. Sturen we hier dan de politie op af en laten we een rechter (een mens?) oordelen over de strafmaat? En stoppen we de robot vervolgens in de gevangenis? En als autonome robots een aan de mens minstens gelijkwaardig sociaal, cognitief en emotioneel intelligentieniveau hebben ontwikkeld, accepteren deze machines dan nog de menselijke overheersing? Of worden deze robots juist een betere uitvoering van de mens?[vi] People will always be “second class robots”.[vii]

Genoeg stof tot nadenken en om over te praten lijkt me …

Leon Dohmen is principal managementconsultant CGI

[i] In dit artikel worden de termen machine, robot, computer en apparaat door elkaar heen gebruikt als uitingsvormen van technologie. Centraal in dit artikel staan de waardebelevingen die mensen ervaren bij het inzetten of toepassen van technologie

[ii] http://www.livescience.com/1951-forecast-sex-marriage-robots-2050.html

[iii] http://www.lse.ac.uk/management/documents/isig-wp/ISIG-WP-174.PDF

[iv] http://www.amsterdamcentraal.nl/archief/2007/07/23/red-zeehond-paro

[v] http://rt.com/news/google-kurzweil-robots-transhumanism-312/

[vi] http://www.blogit.be/het-3o-bedrijfsmodel-kraamkamer-van-de-mens-2-0

[vii] http://www.singularity.com/KurzweilFuturist.pdf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here