Home Security Productiesector kent de informatierisico’s maar handelt er nog niet naar

Productiesector kent de informatierisico’s maar handelt er nog niet naar

53

De productiesector is een ware goudmijn aan bedrijfskritische informatie. In weinig andere Europese sectoren gaat zoveel kennis om als juist in de productie-industrie. Hier ligt het kloppende hart van grootschalige innovatie, onderzoek & ontwikkeling en creativiteit. Daarbij onderkent de sector het belang van toegevoegde waarde en goede ondersteuning. Waardevolle informatie is belangrijk en verdient professioneel en toegewijd beheer. En daar schort het aan in de productiesector, blijkt uit onderzoek van Iron Mountain en PwC. Veel informatie in combinatie met weinig beleid is namelijk hét recept voor informatierisico’s: datalekken, dataverlies en reputatieschade.

In de productiesector rouleert veel informatie. Zo gaan alleen al de processen in deze industrie gepaard met vele dossiers aan documentatie. Of het gaat om consumentengoederen, de productie van auto´s of vliegtuigen, in deze sector is de concurrentiestrijd immens. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling spelen een grote rol. Daarbij staat de maaksector onder constante druk om de kwaliteit van werkprocessen te monitoren en te verbeteren. Bovendien voeren bedrijven in deze sector doorlopend strijd om kosten te verlagen en dienen zij te voldoen aan Europese en nationale regelgeving en de sectorgebonden regels. Kortom, in geen enkele andere sector spelen zoveel kennis gerelateerde factoren een rol en neemt de waarde van bedrijfsinformatie zo snel toe. En hoe waardevoller informatie, hoe kwetsbaarder ook. En daar wringt de schoen. De productiesector is zich wel bewust van de informatierisico’s, maar handelt er nog niet voldoende naar.

Onheil
Dat blijkt uit recent onderzoek[i] van Iron Mountain en PwC onder bedrijven naar informatierisico’s. Voor dit onderzoek ondervroeg PwC senior managers bij  600 Europese bedrijven van 250 tot 2500 medewerkers in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Naast de productiesector komen de respondenten uit de juridische, farmaceutische en verzekerings- en technologiesector.

De productiesector onderscheidt zich op een aantal punten van andere ondervraagde sectoren. Zo is juist de productiesector geneigd om vooral medewerkers te beschouwen als een risico voor de informatieveiligheid. Bijna de helft (46 procent) van de ondervraagden in de productiesector deelt deze mening. Toch blijkt een kwart niet van plan te investeren in educatie en voorlichting om informatierisico’s te verkleinen. Ook blijkt dat één derde over deze kwestie niet met zijn personeel communiceert. Wel hanteert 43% een informatiebeheerbeleid. Daarbij legt 54% de verantwoordelijkheid en controle van het informatiebeheerbeleid in de handen van één persoon of een speciaal hiervoor aangesteld team.

Wantrouwen
Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de organisaties (82%) veel vertrouwen heeft in hun medewerkers als het gaat om het naleven van regels voor informatieveiligheid. De productiesector gedraagt zich op dit onderwerp een stuk wantrouwender, slecht 67 procent vertrouwt zijn medewerkers. Bovendien maakt één derde (32%) van productiebedrijven zich zorgen over de juridische gevolgen van datalekken of dataverlies, dat in vergelijking met andere sectoren (16%) hoog is. Verder vreest ongeveer de helft (48%) van de productiebedrijven voor financiële schade die hieruit voortvloeit. In vergelijking met andere sectoren (33%) is dat eveneens hoog.

Als je organisaties vraagt welke functie binnen een bedrijf de zwakke schakel is voor datalekken of dataverlies, dan staat de IT-medewerker met stip op één. Meer dan de helft van de ondervraagden, 55%, ziet deze functionaris als een risico voor het informatiebeheer. De senior medewerker staat met 33% van de stemmen op de tweede plaats.  Het beeld in de productiesector is ook hier anders. De grootste dreiging ziet deze sector in het middenmanagement, 18% vergeleken met 10% in andere sectoren. Verder is de productiesector zich meer bewust van het feit dat dataverlies en datalekken slecht zijn voor de reputatie van het bedrijf, 16% in vergelijking met 5% in andere sectoren.

Stap één
Omdat het informatievolume snel toeneemt, is het voor de productiesector de hoogste tijd de handen uit de mouwen te steken om de informatierisico’s verantwoord te gaan beheren. Daarbij is het in de eerste plaats belangrijk het vertrouwen in medewerkers te vergroten door goede voorlichting en communicatie. Tegelijkertijd dient een gedegen informatiebeheerbeleid opgesteld en in gebruik genomen te worden. Het gaat niet eens zozeer om een ingrijpende en kostbare operatie.  In feite is de ideale aanpak bijna terloops,  één die aansluit op de manier van werken in productiebedrijven: het ontwerpen van een uitkomst die men wenst en het vervolgens realiseren, stap voor stap. Zo simpel is het.

Een samenvatting van het rapport Beyond Awareness: the Growing Urgency for Data Management in the European Mid-market is te vinden op www.ironmountain.nl/risicobeheer

Jeroen Strik, commercieel directeur Iron Montain Benelux


[i] Beyond Awareness: the growing urgency for data management in the European mid-market, PwC-onderzoek voor Iron Mountain. PwC onderzocht senior managers bij  600 Europese bedrijven van 250 tot 2500 medewerkers in de productiesector, de juridische, farmaceutische en verzekerings- en technologiesector, in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in