Home Innovatie & Strategie Relevantie IoT en AI steeds groter

Relevantie IoT en AI steeds groter

127
dainamics

De relatie tussen AI en IoT is vergelijkbaar met de relatie tussen het menselijk brein en het lichaam. Zien, horen en voelen vormen de input van data waarvan ons brein informatie maakt. Dit in de vorm van herkenbare objecten en begrijpelijke taal. Vervolgens zet het brein dat alles weer om in een actie, zoals een gesprek.

De geconnecteerde sensoren die onderdeel zijn van het IoT vormen het lichaam dat ruwe data genereert. AI is dan het brein dat de data analyseert en eventueel tot actie overgaat. AI en IoT kunnen niet zonder elkaar om van waarde te kunnen zijn. Dankzij Machine en Deep Learning heeft AI de laatste jaren enorme sprongen vooruit gemaakt. Onder andere door de miljarden sensoren die dagelijks nog aangroeien in het Internet of Things. IoT zorgt voor betere AI, betere resultaten bevorderen op hun beurt weer de adoptie van IoT. De technologie – van sensoren, draadloze verbindingen tot en met de cloud – wordt door grotere productievolumes steeds betaalbaarder.

AI en IoT zijn twee belangrijke, onlosmakelijk met elkaar samenhangende technologieën die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, ook in tijden van crises zoals nu. Uit een recent rapport van het Capgemini Research Institute* blijkt dat de wereldwijde investeringen in het opschalen van AI versneld groeien, ondanks de uitdagingen die dit met zich meebrengt. De groep voorlopers handhaaft zijn AI-inspanningen op het niveau van voor de coronacrisis, terwijl een vijfde van hen het groeitempo opvoert.

Maar het is lang niet overal rozengeur en maneschijn. Er is namelijk een grote groep bedrijven die moeite heeft met investeren in AI. In ons land heeft 37 procent van alle organisaties hun investeringen in AI teruggebracht of opgeschort vanwege de corona-problematiek. Wereldwijd was dat een stuk minder met 16 procent. Slechts 22 procent van de Nederlandse bedrijven wil geplande investeringen continueren; wereldwijd ligt die bereidheid op 47 procent. Deze cijfers geven aanleiding tot enige zorg. Nederlandse bedrijven moeten oppassen dat ze niet achteropraken bij de internationale concurrentie. De toegevoegde waarde van AI staat inmiddels wel buiten kijf. Zo zagen bedrijven die AI toepassen bij bijvoorbeeld de klantenservice of cybersecurity een daling van minimaal 25% van het aantal klachten van klanten of incidenten.

Wat is de beste manier om meer voordeel te halen uit de investeringen in AI-systemen? Voorlopers noemen in de eerste plaats het verbeteren van de datakwaliteit. Met de juiste gegevenskwaliteit haal je meer uit AI-systemen en win je vertrouwen bij gebruikers en management. De inzet van de vereiste technologieplatforms zoals een hybride cloudarchitectuur, het laagdrempeliger maken van de datatoegang en training en bijscholing op het gebied van machine learning, zijn noodzakelijk voor het professioneel inzetten en opschalen van AI.

*‘The AI Powered Enterprise’, Capgemini Research Institute, 2020.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op channelconnect.nl 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here