Home Innovatie & Strategie Scrum leidt wel tot structuur en grip op eindresultaat

Scrum leidt wel tot structuur en grip op eindresultaat

222

“Scrum betekent dat die ontwikkelaars zelf maar wat aan mogen rommelen!” “Ze kunnen je niet meer vertellen wanneer iets af is dus maakt het hun ook niet uit als het allemaal wat langer duurt.” “Leuk hoor dat Agile werken, geen deadlines meer en geen controle!”.

Het zijn veelgehoorde uitspraken die Agile werken en de Scrum methodiek in een kwaad daglicht zetten. Er bestaat het idee dat alle structuur bij Agile losgelaten wordt. En dat er geen grip meer is op het resultaat.

Deadline op kwaliteit

Onterecht. Wanneer Scrum goed uitgevoerd wordt, is er wel degelijk structuur en grip op het eindresultaat. Er is misschien geen deadline meer gemeten in tijd, maar wel een ‘deadline’ op kwaliteit, namelijk het Sprint Doel. Daarin stemmen we in elke weer af hoe we deze sprint weer met elkaar waarde gaan toevoegen aan de klant.

De verantwoordelijkheid verschuift wel van de bazige manager naar het zelfsturende team. Dat vraagt om intensieve coaching van het team en het gunnen van die verantwoordelijkheid aan de teamleden. Maar ook van de inzet en motivatie van het hele team.

Een aantal tips om met een succesvol Sprint Doel vertrouwen te winnen in de organisatie:

1 Stel een afgebakend en realiseerbaar Sprint Doel op

Elke sprint een ‘minimal viable product’ afleveren is het doel. Het hoeft niet meteen op de markt gebracht te worden (liefst wel voor snelle waarde toevoeging en feedback) maar het MVP moet zeker afgerond, geïntegreerd en goed getest worden. Zorg ervoor dat het Sprint Doel realiseerbaar is, vooral bij nieuwe teams is dit lastig. Bij een ervaren team dat goed op elkaar ingespeeld is kun je nog ambitieus zijn, maar is dit niet zo of is er veel onzekerheid in de te verrichten werkzaamheden dan is het slimmer om zeker in het begin niet te veel hooi op je vork te nemen. Tijd die aan het einde van de sprint over is kan gebruikt worden voor het oppakken van extra user stories, het helpen met testen of het voorbereiden van toekomstige userstories op de backlog samen met de Product Owner. Door het Sprint Doel klein en realiseerbaar te houden, bereik je dat je in ieder geval je doel haalt en het team succes proeft. Dat is weer belangrijk voor de motivatie en sfeer in het team.

2 Creëer commitment

“Zelfsturende teams”, “de manager die gaat verdwijnen”, dat wordt ons beloofd. Het kan inderdaad, maar in de praktijk zie je veelal dat de Scrum Master of de Product Owner de rol van de traditionele manager bekleedt en het team aanjaagt. Wat verandert er dan voor het teamlid afgezien van het feit dat de ‘baas’ een ander naampje heeft gekregen?

Het geheim van succes is om het team te coachen in zelfsturing, ze gezamenlijk verantwoordelijk te laten voelen voor het sprintresultaat en commitment te creëren. Dit vergt vertrouwen van het management en inzet van alle teamleden. Dus niet alleen de Scrum Master. De kracht van Agile is een zelfsturend team dat als een kleine ‘Lean Startup’ onderneming binnen het bedrijf met passie, innovatie en plezier zijn doelstellingen behaalt en dus ook die van het bedrijf. Verkrijg dus commitment van alle teamleden voor het behalen van het Sprint Doel. Als er leden zenuwachtig zijn, dan is het Sprint Doel niet realistisch en moet het bijgeschaafd worden. Als het doel gehaald wordt, dan mag het ook best af en toe gevierd worden! Maak er een spel van en zorg voor continu succes en een goede sfeer. Dan zullen teamleden vanzelf extra inspanning verrichten wanneer het nodig is om toch het doel te halen.

3 Verkoop het Sprint Doel

Veelal zie je dat het team de ene na de andere sprint “haalt” maar dat er binnen de organisatie toch het beeld bestaat dat “IT er niks van bakt”. Als een modern agile team een zelfsturende entiteit is, een “lean startup” zogezegd, dan heeft het ook zijn eigen marketingcommunicatie nodig. Het management moet stimuleren dat PO, Scrum Master en developers duidelijk communiceren over de behaalde doelen aan alle stakeholders. Door middel van sprint reviews, demo’s maar ook tijdens meetings met stakeholders. Communiceer als Scrum Team het Sprint Doel en het behaalde resultaat in begrijpelijke mensentaal naar de buitenwereld.

Wanneer je dat allemaal doet zal je zien dat de kritiek op Scrum afneemt. Natuurlijk betekent dit niet dat er geen struikelblokken en uitdagingen meer zullen zijn. Er zijn altijd wel beren op de weg. Scrum werken is zeker niet perfect, maar mensen die terugdenken aan ‘de goede oude tijd’ vergeten makkelijk dat software destijds niet zo complex was. En dat die zogenaamde deadlines die zorgden voor ‘structuur’ stiekem eigenlijk toch nooit gehaald werden.

Farid Nat is Business Consultant bij SQS Nederland en gespecialiseerd in Scrum/Agile coaching en Agile Project Management.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here