Home Innovatie & Strategie IT Smart Factory: intelligente lopende band?

IT Smart Factory: intelligente lopende band?

185
Industrie is IT vooruit

Door jarenlange ervaring is de industriële productie de IT ver vooruit. Daar heeft men zich van de eerste lopende band van Ford via het Toyota Production Management systeem opgewerkt tot waardeketendenken en het elimineren van waste binnen Lean Manufacturing en het onderkennen van de bottleneck van Theory of Constraints. Alles met het doel het productieproces sneller, slimmer en efficiënter te maken.

Kunnen we deze productieconcepten toepassen in IT, ofwel: bestaat er zoiets als een IT Smart Factory?  Ja, dat moet kunnen—in ieder geval voor IT-projecten waarin we een hoge mate van repeteerbaarheid onderkennen, waar we toe kunnen werken naar standaardisatie. Zie het onderstaande voorbeeld uit IT beheer:

In een regulier datacenter staan 800 servers, die moeten allemaal ieder half jaar gepatched worden. Door het gebruik van reguliere fabrieksconcepten komen we in vijf stappen tot een patch-fabriek:

Stap 1: Definieer je lopende band (de sequence)

Bepaal de stappen waar iedere patch doorheen moet. Zijn er makkelijke en moeilijke patches? Moet de een door een CAB en de ander niet? Moet de ene een reboot en dus functionele toestemming en kan het bij de ander tussen de bedrijven door?

Eindresultaat: één of meerdere “fabrieksstraten”.

Stap 2: Inventariseer je voorraad (stock-take)

Bepaal hoeveel voorraad er staat: in dit geval de te patchen servers. Welk OS draait erop? Wanneer werd hier voor het laatst gereboot? Wat was de laatste backup? Is het een virtuele- of een  fysieke machine? Door welke “fabrieksstraat” moeten ze?

Eindresultaat: een master inventory lijst.

Stap 3: Geef productieslots uit

Bepaal de doorlooptijd van een patch door een “fabrieksstraat”, bepaal je productiecapaciteit per tijdseenheid en kom tot ‘productieslots’. Laat de klant via een ‘pull-mechanisme’ haar eigen slots uitzoeken.

Stap 4: Bepaal je ‘takt-tijd’

Stel vast hoeveel tijd iedere stap in een straat maximaal mag duren om de fabriek optimaal te laten draaien. Stel de ‘rode-knop-procedure’ vast: na hoeveel tijd in een bepaalde stap haal je een patch uit de fabriek omdat hij zijn takt-tijd dreigt te overschrijden? Komt hij dan in een later slot terug of gaat hij in de ‘exception straat’?

Stap 5: Run de fabriek

Maak een productieplanning, zorg dat je orderportefeuille gevuld blijft, bewaak de uitzonderingen.

Andere manier van denken, met productiebeheersing in het achterhoofd.

Andere manier van uitvoeren, met een fabrieksmatige opzet voor ogen.

En daarmee een ander resultaat: voorspelbaar, inplanbaar, efficiënt. De IT Smart Factory.

Marianne Faro, Senior Smart Factory consultant bij Itility

1 REACTIE

  1. Leuk om het operationele beheer vanuit LEAN te bekijken maar ik denk dat deze werkwijze niet meer bij deze tijd past! Het is wel belangrijk om inzichtelijk te maken welke effecten een wijziging met zich meebrengt voor overige schakels in de keten. In dit kader kun je denken aan de down time van diensten(per component of in de keten) gebaseerd op de afhankelijkheden en andere zaken.
    De nieuwe technologieën maken het mogelijk om de geplande wijziging snel door te voeren en ook snel (binnen 5 seconden) terug te gaan naar de oude staat. De wetendheid van de vorige stap kun je samen met dit soort technologieën gebruiken om een dynamisch datatcenter te realiseren. De architectuur en inrichting van een dynamisch datacenter geven meer flexibiliteit en wendbaarheid aan je ict diensten. Hierdoor heb je minder behoefte aan de benoemde aanpak zoals beschreven in dit artikel. Wil je een IT Smart Factory hebben dan zou je je Factory wendbaar en flexibel moeten inrichten en automatiseren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here