Home Algemeen De stand van DevOps in 2019

De stand van DevOps in 2019

84

DevOps blijft zijn stempel drukken op enterprise IT als een reeks software ontwikkelmethoden die softwareontwikkeling (Dev) en informatietechnologie (Ops) combineert. Samen zijn ze ontworpen om de levenscyclus van de systeemontwikkeling te verkorten en functies, fixes en updates te leveren die vaak nauw aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen.

Interop en InformationWeek hebben een online onderzoek uitgevoerd onder 150 IT- en applicatie ontwikkelingsprofessionals en gevraagd naar prioriteiten en uitdagingen met betrekking tot de plannen en het gebruik van DevOps voor hun bedrijven.

Hieronder een aantal conclusies:

De belangrijkste drivers voor DevOps

De belangrijkste reden om DevOps in te zetten is de noodzaak om de kwaliteit en prestaties van de applicaties te verbeteren (41%), de druk om sneller de applicaties op te leveren om aan de vraag van klanten te voldoen of om nieuwe markten te betreden (34%) en de noodzaak voor een betere klantervaring (33%). Ook is er een grote behoefte om tegelijkertijd toepassingen en services op verschillende platforms in te kunnen zetten (25%). Moeilijk te beheren IT – infrastructuren en de noodzaak om op IT kosten te besparen scoren ook hoog (resp 28 en 27%).

Steeds meer Applicaties

De toenemende vraag naar applicaties maakt dat IT meer en meer applicaties moeten ondersteunen. Van de geïnterviewde IT teams moet 25% meer dan 60 applicaties ondersteunen. De explosieve groei aan applicaties en de wens om sneller een uitrol te kunnen doen, 29% binnen één dag, versterkt de noodzaak voor DevOps. Vergeet daarbij ook vooral niet het aantal applicatie upgrades en kijk ook eens naar de verstoringen en de benodigde tijd voor een recovery actie.

Waarom dan nog geen DevOps adopteren?

Al lijkt het een no-brainer, toch zijn er veel bedrijven die de stap naar DevOps nog niet durven maken. De belangrijkste redenen die hier naar voren komen zijn; gebrek aan mensen met de juiste skillset en de organisatorische complexiteit. De rollen en verantwoordelijkheden tussen development en operations zijn niet goed op elkaar afgestemd en een cultuurverandering is noodzaak. Security issues en compliancy zijn ook een zorgenkindje en verder blijkt het lastig te zijn om op basis van een business case (R.O.I.) een DevOps project te starten.

Toch de stap naar DevOps?

Zo’n 30% van de respondenten geeft aan nog niets met DevOps te doen. Maar geeft wel aan plannen te hebben om dit in te gaan zetten. Eenmaal besloten tot het implementeren van een DevOps-strategie dan hebben de ontwikkelings- en productieteams oplossingen nodig om deze strategie te kunnen realiseren. Nou, die zijn er volop !

Investeringen die worden gedaan zijn onder andere in tools voor collaboration en group chat, issue tracking, source control, project management, continuous integration enconfiguration management.

Verder staan ook geautomatiseerd testen (een must wat mij betreft – LEAPWORK) en Applicatie Development platformen (OutSystems) in de belangstelling.
Performance van de applicatie is natuurlijk essentieel voor een tevreden gebruiker. Vandaar dat Applicatie performance monitoring, performance testen maar ook security de nodig aandacht behoeven.

Conclusie

De populariteit van DevOps zal de komende jaren alleen maar toenemen. De noodzaak om meer applicaties en upgrades sneller te implementeren zijn hier debet aan. Hoewel er dus grote belangstelling is voor DevOps, zijn er uitdagingen bij het inzetten. En bij het geaccepteerd krijgen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zullen organisaties verschillende technologieën moeten gebruiken. Er zal zwaar ingezet moeten worden op cultuurverandering. En op het afstemmen van de organisatie op deze nieuwe manier van werken.

Nog wat highlights:

  • 74% van de deelnemers ziet een tijdbesparing op het repareren en onderhouden van applicaties;
  • 67% ziet meer samenwerking tussen de afdelingen;
  • 66% heeft de kwaliteit en prestaties van ingezette applicaties verbeterd;
  • 62% realiseert een kortere time to market;
  • 61% heeft de frequentie van software releases kunnen verhogen

Duidelijk is dat aan een DevOps strategie uiteindelijk niet te ontkomen valt wil je in de wereld van de Digitale Transformatie als bedrijf het hoofd boven water houden. Het volledige rapport is hier downloaden.

Evert Jan Bos, Business Development Manager bij Inforza Information Technologie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in