Home Ondernemen & Business Steve Jobsiaanse CEO is zeldzaam

Steve Jobsiaanse CEO is zeldzaam

68
CEO

Succesvolle bedrijven moeten tegenwoordig continu werken aan de ontwikkeling van hun bedrijfsmodel en het opleveren van nieuwe producten. Het bekende boek Lean Startup van Eric Ries beschrijft een methode die bedrijven hierbij kan helpen. Ik vergelijk dit wel eens met het loslaten van een Steve Jobsiaanse productvisie en stapsgewijs en op basis van gewenste bedrijfsresultaten en input van klanten werken aan een succesvol nieuw product.

Aan de basis van de Lean Startup staat de gedachte dat ontwikkelcycli verkort moeten worden en dat nieuwe ideeën gevormd moeten worden vanuit de business. Dus geen lange ontwikkeltrajecten meer, maar een stapsgewijze ontwikkeling die snel concrete nieuwe producten en diensten oplevert. Door deze projecten klein te houden, zijn de financiële risico’s beperkt en kan er met early adopters snel ontdekt worden of men op de juist weg is. Hoewel Lean Startup aanvankelijk bedoeld was voor high-tech bedrijven, wordt de methode nu gebruikt door allerlei mensen, teams en bedrijven die nieuwe producten en diensten willen introduceren.

Visionair of arrogantie
Eric Ries kwam tot de conclusies in zijn boek na jarenlang betrokken te zijn geweest bij enkele minder succesvolle startups. Hij concludeerde dat deze organisaties met name faalden doordat zij zich tijdens de ontwikkelfase teveel lieten leiden door hun eigen visie en geen aandacht hadden voor de wensen van hun potentiële klanten. Volgens hem werkten deze bedrijven teveel vanuit de technologie, zonder een stap terug te doen en uit te gaan van de gewenste bedrijfsresultaten. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die wel succesvol zijn door hun visie aan klanten te dicteren. Apple onder het bewind van CEO Steve Jobs is daar een goed voorbeeld van. Maar Jobs was dan ook een visionair, die met de iPod, iPhone en iPad compleet nieuwe standaarden heeft neergezet. De meeste bedrijven, en de gemiddelde CEO, kunnen zich een dergelijke arrogantie echter niet permitteren. De risico’s zijn te groot. Klein beginnen en goed luisteren naar wat de klant wil, is veel veiliger.

Japanse auto’s
De ideeën uit de Lean Startup zijn deels ontleend aan de productiefilosofie van Japanse autofabrikanten uit de jaren ’80. De focus ligt hierbij op efficiënte bedrijfsprocessen, het verminderen van verspilling en op kwaliteitscontrole. Die grondregels gelden natuurlijk net zo goed voor software. Ook daar wil je zoveel mogelijk zekerheid hebben dat een product kwalitatief goed is, aansluit op de wens van de klant en zo efficiënt mogelijk wordt ontwikkeld. Je kunt er niet op vertrouwen dat dit pas na een lange ontwikkelfase en een big-bang release bekend wordt. Begin daarom klein, zonder uitvoerige businessplannen en zonder grote budgetten en investeringen vooraf. Werk niet in het geheim aan een ‘perfect’ eindproduct, maar luister naar de wensen van de klant en kies voor continue innovatie. Daar bovenop moet elke nieuwe release concrete voordelen opleveren voor zowel de klant als de eigen organisatie.

Efficiënt investeren
Als softwareontwikkelaar staat het gedachtengoed van de Lean Startup voor mij praktisch gelijk aan een best practice. Toch spreek ik nog met regelmaat ondernemers die zichzelf (meestal onterecht) zien als een Steve Jobsiaanse CEO met een rechtlijnige productvisie. Een project dat door de organisatie is bedacht en als zodanig uitgevoerd dient te worden, maar waarvan pas na een lange ontwikkelfase en de release duidelijk wordt of het aan de wens van de klant voldoet. Natuurlijk biedt zo’n traditionele werkwijze zekerheid qua tijd en geld, maar het uiteindelijke bedrijfsresultaat is uiterst onzeker. Kies daarom voor een lean-aanpak. Begin klein, bedenk welke bedrijfsdoelen je wilt nastreven en ga die vervolgens stapsgewijs ontwikkelen tot een nieuw product. De totale kosten en wat er uiteindelijk wordt opgeleverd zijn misschien onzekere elementen, maar één ding is zeker: je kunt tijdens het proces continu zien of de productmogelijkheden aansluiten op de wens van de klant en het product op basis van hun feedback verbeteren.

Erik Seveke is medeoprichter van GlobalOrange

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here