Home Innovatie & Strategie Stop de heksenjacht op IT-projecten bij de overheid!

Stop de heksenjacht op IT-projecten bij de overheid!

115
dainamics

Met hun roep om parlementaire enquêtes of andersoortig zwaar onderzoek hebben zogenaamde onafhankelijke adviseurs en andere ‘deskundigen’ – vaak aan de zijlijn staand – een ware heksenjacht geopend op IT-projecten bij de overheid. Steeds weer worden geleverde prestaties gekoppeld aan termen zoals mislukking, falen, verkwisting van belastinggeld, enzovoorts. De boodschap wordt vervolgens kracht bijgezet met het noemen van indrukwekkende sommen geld die hiermee zijn gemoeid. De vraag die dan naar voren komt: is het echt zo erg met IT-projecten bij de overheid?

Shenhar en collega-onderzoekers hebben met hun baanbrekend onderzoek in 2001 (Project Succes: A Multidimensional Strategic Concept) al aangetoond dat bij supercomplexe projecten voltooiing binnen tijd en budget een niet-realistische aanname is. Sommige grote IT-projecten bij de overheid kun je best tot deze categorie rekenen. Shenhar wijst er ook op dat sommige projecten weliswaar mislukken, maar dat deze projecten zoveel nieuwe inzichten opleveren, dat de winst en voordelen middels andere, later uitgevoerde, projecten wordt geboekt.

Eigenlijk gaat het met IT-projecten bij de overheid helemaal nog niet zo slecht. Tenminste, als je dit vergelijkt met het verloop van IT-projecten bij (internationale) bedrijven in Nederland. Onderverdeeld naar projectgrootte is het verschil van de gemiddelde score tussen overheid en bedrijfsleven helemaal niet zo groot (zie figuur).

Gemiddelde score (resultaat) staat hier o.a. voor:
–            Resultaat is een verbetering;
–            Resultaat past bij het doel;
–            Resultaat sluit aan bij de verwachting;
–            Resultaat verbetert de positie van de organisatie.

Bij de categorie kleine projecten (aantal betrokkenen is < 100) scoort de overheid zelfs beter. Uit de figuur valt ook af te leiden dat weinig tot geen projecten leiden tot een 9 of 10 (uitmuntend resultaat) of totaal mislukken (score 1 of 2).

En het gaat ook helemaal niet slecht met Nederland op het gebied van IT-ontwikkelingen wereldwijd. Op de ranglijst 2012 van de International Telecommunications Union die onder supervisie van de Verenigde Naties onderzoek doet naar de IT-ontwikkeling van landen staat Nederland op de 6e plaats. Nederland laat hierbij buurlanden zoals België (23e) en Duitsland (16e) ver achter zich:

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/index.html

Moeten we nu tevreden achterover leunen? Neen, zeker niet! Dat de meeste projecten – zowel bij de overheid als bij private organisaties – tussen 4 en de 7 scoren laat zien dat nog het nodige te verbeteren valt. Hierbij moeten we zeer kritisch zijn en degelijk blijven evalueren. De onderzoeksresultaten van Shenhar dwingen echter om genuanceerd na te denken en te oordelen over het verloop van (individuele) IT-projecten (bij de overheid). Afbraakbenaderingen en heksenjachten zijn hiervoor niet de juiste middelen. Die beschadigen alleen maar het IT-imago en schrikken (jonge) mensen af om in het IT-domein op zoek te gaan naar een baan. Misschien is dit (op termijn) wel het grootste risico voor Nederland en IT-projecten bij de overheid …

Leon Dohmen, dohmen@logica.com

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here