Home data & storage Succesvol big data inzetten: 5 voorzorgsmaatregelen

Succesvol big data inzetten: 5 voorzorgsmaatregelen

45
internet

We kennen big data grote krachten toe. Maar wie lukraak analysetools loslaat op een berg informatie, zonder naar de rest van de organisatie te kijken, komt tot weinig inzichten. Welke condities moeten IT-afdelingen scheppen om wel tot de juiste inzichten te komen?
Het Nederlandse verf-, coatings- en chemiebedrijf AkzoNobel stond aan de vooravond van de transitie naar een nieuwe Business Intelligence-omgeving, een ‘Business Warehouse’ gebaseerd op een in-memory database. Het vergt nogal wat voorbereiding om een BI-omgeving te implementeren. Zeker als het gaat om een multinational die met 47.000 werknemers actief is in ruim 80 landen. Hoe waarborgen zij de waarde uit data die op verschillende manieren over de verschillende divisies zijn vastgelegd?

Voorwaarden voor succes
De 5 voorzorgsmaatregelen die AkzoNobel heeft genomen voor een succesvol bigdataproject zijn:

  1. Zorg dat de data kloppen

Allereerst moet de business erop kunnen vertrouwen dat de data die voor analyses worden gebruikt kloppen en het ‘volledige verhaal’ vertellen. Als gebruikers continu het gevoel hebben dat ze de data moeten controleren, haken ze af.
Zeker voor bedrijven die met meerdere divisies actief zijn in meerdere landen – en meerdere technologieën en verschillende processen gebruiken om data vast te leggen – valt het vaak niet mee om voor analyse een volledige en betrouwbare dataset aan te leggen.
Dit ondervond ook AkzoNobel, een concern dat is gegroeid door veel overnames, en waarbij het nooit is gekomen tot een integratie van het IT-landschap. Voor het Nederlandse bedrijf aanleiding om eerst te zorgen voor een harmonisatie en standaardisatie van het IT-landschap waarop de nieuwe BI-omgeving later kan aansluiten. Als zij niet naar een geharmoniseerde technische omgeving waren gegaan, dan is het lastig om deze operatie uit te voeren.

  1. Zorg voor de juiste rapportages

Rapportages moeten zijn toegesneden op de behoeften van de verschillende gebruikersgroepen. De ene groep gebruikers heeft genoeg aan een maandelijkse basisrapportage. Terwijl een andere selecte groep gebruikers juist behoefte heeft aan een self-service tool om tot in de details te grasduinen door de informatie.

  1. Maak de behoeften inzichtelijk

Om de juiste rapportages op te kunnen stellen, moet ook vooraf duidelijk zijn op welke vragen de gebruikers een antwoord willen hebben. Om tot dit inzicht te komen, richtte AkzoNobel een ‘excellence center’ in dat in samenwerking met de analisten uit de business de vragen als het ware ophaalt binnen de organisatie. Wat moet er eigenlijk worden gerapporteerd? Per kwartaal worden de prioriteiten in kaart gebracht. Een supply-organisatie vult vervolgens de behoeften in.

  1. Bevorder kennisuitwisseling

Zeker op het gebied van big data is het belangrijk om van elkaar te leren. Heeft iemand in land A een oplossing gevonden voor probleem X? Dan moet het hele bedrijf daarvan op de hoogte zijn.
Zo bevorderde AkzoNobel de samenwerking door wereldwijd een ‘extended BI-team’ en een ‘virtueel BI-reportingteam’ in te richten. Ook de business is in gaan zien dat het niet handig is om analisten per bedrijfsonderdeel te hebben. Om de kennisuitwisseling gericht te stimuleren, hebben ze in kaart gebracht waar binnen de organisatie verbeteringen haalbaar zijn.

  1. Verzekerd blijven van funding

Om ook in de toekomst ‘funding’ te krijgen voor bigdataprojecten, is het uiteraard ook van belang om de kosten onder controle te houden. Een kostenpost waar doorgaans aanzienlijk op kan worden bespaard, is die voor storage. Een focus op de storage zorgde er in het geval van AkzoNobel zelfs voor dat de implementatie van de nieuwe BI-omgeving zichzelf terugverdiende.

Mark Raben, Chief Technology Architect bij SAP Nederland

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here