Home Tags Overheid

Tag: overheid

overheid

Leren van IT-projecten bij de overheid

Succesvol automatiseren begint met inhoudelijke kennis Medio april trok minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit per direct de stekker uit de ontwikkeling van...
overheid

IT bij de Overheid

Er zijn dit jaar vijf heftige discussies gevoerd op social media, en op een site als BlogIT, over de IT bij de overheid. Parallel...
digitalisering

Wie wil een ‘zelfsturende’ overheid?

De Raad van State heeft aan de bel getrokken: de digitalisering van de overheid is niet altijd in het belang van de burger. Hier...
overheid

IT bij de overheid: de attitude moet veranderen

De blog van Daan Rijsenbrij over de 'digitale verkrotting van de overheid', leidde zoals gehoopt tot reacties. Onderstaand de reactie van Jan Baan. De digitale verkrotting,...
overheid

Dossier overheids-ICT: de besluitvorming is het probleem

De blog van Daan Rijsenbrij over de 'digitale verkrotting van de overheid', leidde zoals gehoopt tot veel reacties. De komende dagen plaatsen we de...
overheid

Digitale verkrotting van de IT bij de Nederlandse overheid

Door Daan Rijsenbrij, architectuurkenner & -auditor in de Digitale Wereld Als belastingbetaler, als burger en als auditor van digitale architectuur, maak ik mij al jaren...
waarde

IT-professionals houden weinig rekening met digitaal zwakkeren

2,6 miljoen laaggeletterden en 1 miljoen digitaal zwakkeren dreigen te worden buitengesloten in een digitale wereld die voor hun steeds moeilijker is te begrijpen. Toos...
windows

Veilige werkplek: hoogste prioriteit bij overheid en zorg

Als er iets duidelijk is geworden uit de recente Wannacry-cyberaanval die onder meer de hele Britse gezondheidszorg trof, dan is het wel dat deze...
samenleving

De legitimiteit van onze overheid loopt gevaar

Het is een breed Europees verschijnsel: overheden verliezen langzaam maar zeker draagvlak onder de bevolking. Ook in Nederland verliezen burgers het vertrouwen in de...

Overheidsautomatisering en boerenverstand

Het onderzoek van de commissie-Elias naar het reilen en zeilen van grote IT-projecten bij de overheid heeft voor zowel buitengewoon zorgelijke als hilarische momenten...

Klantcases