Home Tags Sensoren

Tag: sensoren

zorg

Een berg sensoren en onmetelijk veel data. En nu?

Smart campus, smart building en smart city. Deze termen zingen al jaren rond. We zien het plaatje wel voor ons. Een gebouw of complex...
duurzame

Machine-to-machine communicatie: bouwsteen voor het technisch beheer van de toekomst

De wereld digitaliseert in hoog tempo. Het aantal apparaten en systemen dat via “de Cloud” met elkaar verbonden is groeit razendsnel en het slimme...

Het is zover: brede waardering voor sensor-technologie

Zou het dan toch uiteindelijk lukken een creativiteitsexplosie te bewerkstelligen in het algemene gebruik van sensor-technologie? Maar dan op een andere manier als waarvoor...

Twintigers met passie voor sensor technologie

Deze maand studeert de tweede groep studenten van de opleiding “sensor technologie” van het Hanze Institute for Technology af. We zijn nu vijf jaar...
Apparatuur

Computers gaan natuurlijk gedrag vertonen

De nieuwste BMW’s geven een glimp van wat de moderne auto allemaal vermag. De wagen zit vol met sensoren en processoren, grijpt in als...
wearables

Disruptive sensor technology: de gevolgen

“We komen met onze mooie ICT-professie steeds meer in de haarvaten van de maatschappij terecht” is een uitspraak die ik de laatste jaren nog...
drones

IT-innovaties die onze levens gaan veranderen

De wereld wordt steeds slimmer. Er zijn inmiddels meer mobiele tele- en smartphones op de wereld dan dat er tandenborstels zijn en het einde...

Afstuderen

Deze week studeerden de eerste studenten af van de “Sensor Architecten” opleiding van het Hanze Institute of Technologie (HIT). En ondanks het feit dat...

Intelligente mobiliteit

Ik houd van het intelligent inzetten van technologie. Niet om de mens af te schrikken, maar om hem te helpen zijn bezigheden prettiger te...

IT: van registreren naar voorspellen?

De moderne IT-er is een meedenkende digitale ambassadeur

Klantcases