Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Talentbehoud tijdens en na de pandemie: is technologie je vriend of vijand?

Talentbehoud tijdens en na de pandemie: is technologie je vriend of vijand?

52
dainamics

Bedrijven overal wereld hebben te maken met ingrijpende veranderingen in hun pool van talent. Problemen met het behouden van talent zijn niet louter te wijten aan de coronacrisis of gebrekkig personeelsbeheer. Het zit hem in de technologie.

Volgens een recent Europees onderzoek lopen kleinere bedrijven een 42% groter risico op personeelsverloop. Dit, als gevolg van frustraties rond technologie en thuiswerken. Grotere organisaties zullen nu wellicht een zucht van verlichting slaken. Feit is echter dat er over de hele linie sprake is van schaars talent. De mate waarin werknemers tevreden zijn met technologie is daarbij doorslaggevend voor zakelijk succes. Dat geldt voor elke onderneming, maar in het bijzonder voor kleinere bedrijven.

De ManpowerGroup publiceerde in het begin van 2020 een onderzoeksrapport waaruit bleek dat het wereldwijde tekort aan talent de afgelopen tien jaar bijna is verdubbeld. Als we de economische gevolgen van de coronacrisis even buiten beschouwing laten, lijkt dit niet louter een kwestie te zijn van personeelsbehoud. Organisaties hebben duidelijk ook moeite om getalenteerde werknemers aan te trekken die kunnen bijdragen aan duurzame positieve bedrijfsresultaten. Het belangrijkste punt van aandacht voor bedrijven die concurrerend willen blijven en toptalent willen aantrekken, is om technologie serieus te nemen.

Deze problemen raken de kern van de strategie voor talentbehoud van organisaties. In de huidige samenleving speelt technologie een sleutelrol bij het optimaliseren van de efficiëntie van werknemers, de communicatie en de bedrijfsprestaties.

Technologie en talentbehoud

Technologie vormt de hoeksteen van de werkomgeving. Het zou daarom geen verbazing moeten wekken dat technologische mankementen zich in de praktijk al snel vertalen in verminderde betrokkenheid en tevredenheid van werknemers.

Neem nu bijvoorbeeld de stroom aan klachten over Zoom-moeheid die optrad toen de coronacrisis organisaties dwong om over te stappen op videovergaderingen. Het zou onterecht zijn om de volledige schuld bij een leverancier of bedrijfsapplicatie te leggen. Het is immers het management dat beslist welke communicatietools worden ingezet, en hoe. De realiteit is dat technologie alomtegenwoordig is. Een slechte ervaring met technologie kan daardoor al snel resulteren in een afname van de werknemerstevredenheid en het moreel.

Even voor de duidelijkheid: het gaat niet alleen om Zoom. Cloud-oplossingen verleggen de grenzen van de werkomgeving naar thuisnetwerken. Ze brengen rekenkracht dichterbij het personeel. Dit soort applicaties bieden medewerkers de mogelijkheid om op elk gewenst moment en vanaf elke gewenste locatie te communiceren en samen te werken. Het Internet of Things (IoT) zorgt ervoor dat bedrijfsapparaten rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Virtual assistants helpen werknemers om hun productiviteit te verhogen, terwijl Artificial Intelligence (AI) hun mogelijkheden aanzienlijk vergroot.

Hoogwaardige ervaring

Idealiter zouden digitale werkomgevingen het personeel hoogwaardige gepersonaliseerde ervaringen moeten bieden. Maar hoe? Dit kan door het personeel gebruik te laten maken van slimme applicaties. En van innovatieve technologieën die aansluiten op de waarden en doelstellingen van het bedrijf. Maar naarmate de werkplek zich verder ontwikkelt en er nieuwe oplossingen bijkomen, moeten besluitvormers er rekening mee houden dat sommige technologieën uitgroeien tot een bron van frustratie.

Net zoals Zoom tegelijkertijd een oplossing en een uitdaging bleek, zo kunnen technologieën zoals automatisering sommige werknemers in hun kracht zetten. Anderen vrezen juist om hun baan. Cybersecurity-oplossingen houden bedrijfsinformatie veilig, maar kunnen ook de efficiëntie en productiviteit van het personeel in de weg zitten. Zeker in omgevingen waarin moet worden voldaan aan strenge wet- en regelgeving, zoals de financiële sector en gezondheidszorg.

Strategieën voor talentbehoud toetsen aan de hand van technologie

Zakelijke besluitvormers die strategisch gebruik willen maken van nieuwe technologieën om de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te bevorderen zouden zich de volgende vragen moeten stellen.

Hoe staan we er op dit moment voor?

De koers die moet worden ingeslagen om de technologie af te stemmen op de doelstellingen van het management wordt ingegeven door diverse variabelen – van het specifieke bedrijfsprofiel van een organisatie tot de huidige problemen omtrent talentbehoud waarmee zij te maken hebben.

Zakelijke besluitvormers zouden zich bijvoorbeeld moeten afvragen of hun organisatie een koploper in technologie wil zijn of een achterblijver. Het antwoord zal licht werpen op de vraag of ze nieuwe oplossingen moeten uitproberen of genoegen kunnen nemen met het optimaliseren van de reeds aanwezige technologie.

Hoe zou de implementatie eruit moeten zien?

Welke beslissingen organisaties ook nemen, hun succes staat of valt bij de manier waarop hun technologische aanpak aansluit op de praktijk. Je zou daarom rekening moeten houden met de volgende punten.

  • Ga na of de keuzes aansluiten op de bedrijfsstrategie. En bijdragen aan een positieve werknemerservaring.
  • Wees je ervan bewust dat sommige werknemers zich sceptisch zullen opstellen. Er zal extra inspanning nodig zijn om hen te overtuigen om de technologie te omarmen.
  • Zorg voor open communicatielijnen en tweerichtingsverkeer tussen het management en alle betrokken werknemers.
  • Wijs een interne pleitbezorger aan om de overstap te vereenvoudigen.

Zouden we voor uitbesteden moeten kiezen bij talentbehoud?

Als je ervoor kiest om technologie in te zetten om getalenteerde werknemers aan te trekken en te behouden kan samenwerken met een leverancier van managed services je diverse voordelen opleveren. Daarmee profiteer je onder meer van schaalbaarheid en voorspelbare kosten. En kun je een beroep doen op diepgaande expertise. Nuttig, indien de intern aanwezige kennis tekortschiet.

Er zullen zich altijd weer nieuwe problemen voordoen met het waarborgen van optimale gebruikservaringen voor werknemers. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat de technologische ontwikkelingen niet stilstaan. Elke dag doen er zich nieuwe kansen voor om werknemers het heft in handen te geven en voor een ervaring te zorgen die hun productiviteit bevordert, waar en wanneer ze ook maar werken.

Dyanne Ierardo, Senior Leader Human Resources EMEA & APAC bij Verizon Business.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here