Home Outsourcing Testmanagers, de laatste der Mohikanen?

Testmanagers, de laatste der Mohikanen?

168

De rol van de testmanager is aan verandering onderhevig en het aantal senior managers die werkzaam zijn in met name de financiële sector en de overheid, neemt als gevolg van de crisis en de bezuinigingen drastisch af. De keerzijde van deze ontwikkeling echter is dat dit leidt tot vraag naar de zogeheten “Übertester”. Dit is een tester die meer kan dan alleen het verrichten van het traditionele testwerk. Van hem wordt verwacht dat hij beter geschoold is, flexibeler inzetbaar is en een deel van de coördinerende- en management taken kan overnemen.

Afgelopen jaren hebben deze testers niet alleen meer coördinerende taken toebedeeld gekregen, maar moeten thans ook een deel van het takenpakket van de testmanager op zich nemen. Op deze wijze denken beslissers in de verschillende organisaties de behoefte aan externe testmanagement expertise op te vangen.

En dit is waar het fout gaat! De werkveld van de testmanager verschilt in tal van opzichten enorm van die van de tester of testconsultant. Niet alleen is het werkveld anders, maar ook de vaardigheden vereisen een ander type mens. De traditionele testmanager, die als een spin in het web alle stakeholders bij elkaar weet te brengen, een bedreven politicus is en de kunst van de retorica naar ongekende hoogten weet te verheffen is een doorgewinterde persoon. Veelal beschikt die over jarenlange ervaring en wordt tevens als een echte materiedeskundige beschouwd. De tester of testconsultant ontbeert veel van deze vereisten en slaagt er dan ook zelden in om de plaats van de testmanager in te nemen. Veel projectleiders zien zich na enige tijd dan ook genoodzaakt om alsnog (externe) testexpertise in huis te halen.

Sceptici zullen bovenstaande ontwikkeling niet altijd omarmen. De rol van en de behoefte aan “over-all” testmanagers is weliswaar gewijzigd, maar slechts een beperkte deel van het takenpakket kan  door een derde worden overgenomen. In het bijzonder door personen die dicht bij het vuur acteren. In veel gevallen zal dit ook de tester zijn. Zij zijn in staat om een deel van de communicatie en rapportages van de testmanager over te nemen, waardoor die zich echt kan wijden aan zijn taak: het spinnen van het web.

In de kern dient een goede testmanager alle testgerelateerde zaken in goede banen te leiden en de business met zijn projecten zoveel mogelijk te ondersteunen. Afdalen en adviseren, weinig directe interventie in de uitvoering, maar veel meer focus op planning. Centraal hierbij staat het  borgen van de zekerheden die nodig zijn voor alle fasen van het testproces. Politieke sensitiviteit van de testmanager moet er voor zorgen, dat alle belanghebbenden zich met hun rol weten identificeren, hun deel van de verantwoordelijk op zich weten te nemen en mee te werken om beoogde testresultaten te realiseren.

Indien de testmanager er niet in slaagt zijn bestaansrecht te rechtvaardigen zal hij of zij al gauw behoren tot de laatste der Mohikanen. In economische slechte tijden zal de testmanager creatiever en deskundiger moeten acteren om zijn plaats in de testorganisatie te behouden en aan de verwachtingen van de stakeholders tegemoet te komen.

Aniel Misier, Test consultant Newspark BV

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in