Home Innovatie & Strategie Traditionele IT governance voldoet niet meer

Traditionele IT governance voldoet niet meer

Mendix -
94

De term IT governance schrikt bijna iedere IT’er af. Dit komt omdat de term vaak verkeerd wordt gebruikt. Soms onbedoeld zoals het vage “governance als onderdeel van de bedrijfsstrategie”, soms bewust zoals het altijd populaire “omdat ik het zeg”. Hierdoor wordt IT governance vaak gezien als manier om mensen onder druk te zetten en als remmende factor om werk verzet te krijgen.

Door governance weer te gebruiken waarvoor het ooit bedoeld was wordt de creativiteit ontstaat bij effectieve en productieve samenwerking gestimuleerd. Wanneer de basis zorgvuldig wordt geïmplementeerd en er rekening wordt gehouden met de sterke punten van een organisatie, kan IT governance juist een grote positieve impact op het bedrijfsresultaat hebben.

Wat is IT governance?

Simpel gezegd is IT governance is de manier waarop een organisatie IT-middelen inzet om de organisatie te ondersteunen. Met de juiste kaders zorgt IT governance ervoor dat computers, internet en alles wat met technologie te maken heeft, intern worden beheerd in lijn met de missie en doelstellingen van een bedrijf.

Het concept van IT governance is ontstaan in 1993 en komt voort uit corporate governance, een middel voor de aansturing van organisaties. Vandaag de dag worstelen veel organisaties echter met het formuleren van een goede IT governance strategie, wat leidt tot vertraging bij het behalen van IT-doelstellingen. Harvard Business Review stelt zelfs dat IT governance “dodelijk is voor innovatie”.

Waarom IT governance?

Als je kijkt naar de beginjaren van IT governance, zie je dat de doelen in grote lijnen als onderstaand zijn gedefinieerd:

  1. IT moet waarde creëren voor een bedrijf
  2. Monitoren van de prestaties van het management
  3. De risico’s van IT beperken

De oorspronkelijke doelstelling van IT governance was vooral het managen van beslissers, in plaats van het uitvoerend personeel.

Als je probeert te definiëren hoe IT governance vandaag wordt uitgevoerd stuit je op een wirwar van concurrerende en tegenstrijdige definities. Daarbij zijn de doelstellingen van governance onduidelijk en verschuift de focus van het managen van de beslissers naar het managen van het uitvoerend personeel.

Gartner’s definitie vat het doel van IT governance samen. Het wordt gedefinieerd als de processen die zorgen voor effectief gebruik van IT-middelen, waardoor een organisatie zijn doelen kan bereiken. De definitie splitst governance vervolgens in twee takken: IT demand governance en IT supply-side governance. Respectievelijk waar IT aan zou moeten werken, en hoe IT hieraan zou moeten werken. Gartner’s definitie vormt een goede basis, maar ook hier beweegt het zwaartepunt van IT governance weg van de beslissers.

Traditionele governance modellen falen

Om de creativiteit van een team te benutten en innovatie te stimuleren, moet een organisatie IT governance implementeren die aansluit op de doelstellingen. Dit is niet mogelijk met traditionele governance modellen die doorgaans statisch en rigide zijn ontworpen.

In Understanding the Dimensions of IT Governance Culture, richten auteurs Rowlands, de Haes, en Grembergen zich op het gebrek aan onderzoek op organisatieniveau rond de impact van mensen en cultuur op governance, en op de impact hiervan op bedrijfsresultaten. “Cultuur en gedrag van individuen en de organisatie worden zeer vaak onderschat als succesfactor bij governance- en managementactiviteiten.” 

Traditionele governance processen leveren niet de gewenste resultaten op. De traditionele modellen zijn namelijk minder gericht zijn op de oorspronkelijke doelen van IT governance: het prioriteren van de waarde voor het bedrijf, het controleren van beslissers en het beperken van echte risico’s. In plaats daarvan zijn ze juist meer gericht op het controleren van de dagelijkse werkzaamheden van IT-personeel, om zo risico’s te vermijden. Dit heeft uiteindelijk innovatie de das omgedaan en conflicteert vaak met de bedrijfscultuur.

Met IT governance wil je er juist voor zorgen dat IT en overige stakeholders op één lijn zitten met de organisatiedoelstellingen, en zo waarde kunnen toevoegen. Succesvolle modellen voor IT governance moeten zich daarom snel kunnen aanpassen en reageren op nieuwe strategieën in een veranderende wereld. Hiervoor moet de waarde voor het bedrijf worden geprioriteerd, en de bureaucratie verminderd. Snelheid en wendbaarheid moeten onderdeel zijn van elke IT governance strategie en stakeholders moeten zich gesterkt voelen door het proces in plaats van gehinderd door bureaucratie.

Verandering is noodzakelijk

De traditionele IT governance modellen hebben gefaald in het bereiken van de oorspronkelijke doelstellingen. Ze zorgen niet voor een toename in waarde voor het bedrijf, ze zorgden niet voor de juiste controle op de prestaties van het management en ze hebben niet gezorgd voor adaptieve organisaties die snel kunnen reageren op risico’s. In plaats van IT te gebruiken om creativiteit in een organisatie te stimuleren en waarde te creëren met beperking van risico’s, vormen ze vaak juist een beperking voor innovatie.

Dit betekent echter niet dat IT governance afgeschreven is. Het betekent wel dat de manier waarop we denken over IT governance en hoe we het toepassen drastisch moet veranderen, vooral met het oog op de grote veranderingen waar we dagelijks mee te maken hebben in de IT-wereld.

Jon Scolamiero, Lead Field Product Manager bij Mendix

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in