Home Outsourcing Trends op het gebied van kwaliteitsmanagement en testen

Trends op het gebied van kwaliteitsmanagement en testen

96
dainamics

De huidige economie wordt gekenmerkt door performance-denken en het voortdurend streven naar kostenreductie en return on investment. De vraag naar diensten op het gebied van testen en kwaliteitsmanagement is hierdoor groter dan ooit tevoren. Het zijn immers deze disciplines, die bijdragen aan de optimalisering van zowel IT-systemen als businessprocessen. Daarom heb ik de belangrijkste trends op het gebied van softwarekwaliteit voor 2013 voor u op een rijtje gezet.

Testen van mobiele software in een businessomgeving

Na de consument gaan nu ook steeds meer bedrijven in een zakelijke context gebruik maken van mobiele applicaties. Voor Nederland voorziet Forrester dat de bestedingen via m-commerce over vijf jaar ruim 1 miljard zullen bedragen. Voor ondernemers brengt dit ongekende kansen met zich mee. Alleen zullen ze daar wel tijdig en op een weloverwogen manier op in moeten spelen. Het testen van mobiele bedrijfsapplicaties zal de komende jaren dan ook een enorme vlucht nemen, om te komen tot hoogwaardige applicaties die de business optimaal ondersteunen.
Een van de aspecten die bij het testen van mobiele applicaties een rol zal spelen, is het testen vanuit het gebruikersperspectief. Van een applicatie wordt namelijk verwacht, dat deze naast functioneel vooral ook intuïtief is. Verder worden bij mobiele applicaties verschillende backoffice systemen ontsloten. Hierdoor is het enorm belangrijk dat de security en connectiviteit goed meegenomen worden in het ontwerp van zowel de mobiele software als de backoffice systemen.

Focus op Code review bij testen

Code review is een systematische beoordeling van de kwaliteit van de softwarebroncode. Het doel is de kwaliteit in termen van bijvoorbeeld onderhoudbaarheid of robuustheid vast te stellen en de ontwikkelaars handvatten voor herstel te geven. Code review raakt weer meer in zwang, omdat organisaties zich er steeds meer van bewust worden, dat de kwaliteit van de broncode belangrijk is met het oog op onderhoudbaarheid en aanpasbaarheid van het systeem. Het is de kwaliteit van het systeem die bepaalt wanneer welke investeringen noodzakelijk zijn in het bestaande systeem, of dat het nodig is om ter vervanging een nieuw systeem te ontwikkelen. Bovendien zorgt aandacht voor kwaliteit in een vroeg stadium ervoor, dat organisaties de grootste besparingen en een korte time-to-market kunnen realiseren.

Uitbesteden van testen

Steeds meer bedrijven maken de strategische keuze om de geautomatiseerde uitvoering en het beheer van testscripts te outsourcen. Hierdoor worden de repeteerbare testtaken uitbesteed en blijven de domein- en applicatiespecifieke gerelateerde werkzaamheden over. Naast efficiëntie en kostenbesparing zit het voordeel van outsourcing vooral in de borging van kwaliteit en de integrale verantwoordelijkheid die kwaliteitspecialisten daarin nemen. Dit wordt ook wel managed testing services (MTS) genoemd, waarbij niet meer op uren, maar op output wordt gestuurd.

De nieuwe rol van de testmanager

We zien onder invloed van het uitbesteden van testdiensten een behoorlijke verandering in de rol van de testmanager. De testmanager dient ervoor te zorgen, dat de afstemming en communicatie tussen de locaties goed verloopt. Hij krijgt hierdoor de rol van “Single-Point-Of-Contact” richting de klant.
Daarnaast krijgt de testmanager met een nieuw spanningsveld te maken, waarbij hij niet alleen aanstuurt op basis van het testplan, maar ook op basis van het MTS-contract dat is afgesloten tussen klant en testleverancier. Dit laatste brengt met zich mee dat een testmanager in de partij van de testleverancier een tweede opdrachtgever krijgt, met de opdracht te sturen op het resultaat en budget zoals opgenomen in het contract. De testmanager treedt in zo’n geval op als projectmanager. Bovendien zal hij in overleg treden met de klant over de afrekening en de (geplande) resultaten van het MTS-contract. De testmanager vervult nu de rol van contractmanager.

Ron Rouhof, Director of Operations SQS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here