Home Data & Storage Van data via inzicht naar besluit

Van data via inzicht naar besluit

325

Zekerheid zoeken of keuzes maken

Op donderdag 21 maart presenteerde ik samen met Marcel Warmerdam van theMETISfiles in een sessie met als onderwerp “De waarde van data”. Het publiek was een mix van vakpers en leveranciers op gebied van ICT. De sessie werd georganiseerd door de communicatie bureau’s MCS PR, Yellow Communications en The Communication Force.

Omdat de waarde van data natuurlijk een breed onderwerp is, hebben we getracht de essentie van die data nu eens uit te leggen aan de hand van de manier waarop we in organisaties met die data omgaan en in welke mate we daarbij vanuit de technologie geholpen worden. Daarbij staan drie belangrijke trends centraal. De trends die we hier bedoelen zijn in willekeurige volgorde Mobiliteit, Cloud en Social.

Achter, of ten grondslag aan deze drie trends liggen echter meer structurele ontwikkelingen in technologie. Alles wordt met alles verbonden waarmee “the Internet of everything” zich steeds verder ontwikkelt. De hoeveelheid gegevens neemt in sneltreinvaart toe en deze gegevens worden ook steeds meer inzetbaar voor de uiteenlopende behoeften van gebruikers.

De data, het goud, ligt op straat is de bevinding die algemeen gedeeld werd in de sessie. De uitdaging in de voor ons liggende jaren, ligt in het oogsten van relevante informatie en deze kennis dan toepassen met een bepaald doel. Dit zal de vraag naar en de ontwikkeling van analytische skills en gespecialiseerde dienstverleners op het gebied van analyse en intelligence alleen maar groter maken.

data
Denken over informatiewaarde is belangrijk

De informatietechnologie heeft onze levens al ingrijpend veranderd en dit zal in de komende jaren alleen maar nog maar meer ingrijpend worden. Relatief nieuw daarin is, dat de informatie die beschikbaar en bruikbaar is het mogelijk maakt om het ons als individu naar de zin te maken. Dus het is niet meer een kwestie van one to many maar veel meer van many to one. Eigenlijk is dus niet Big Data de revolutie maar de individualisering die erdoor mogelijk gemaakt wordt.

Data

We gingen de discussie aan met de deelnemers in de zaal op basis van een aantal stellingen. Een zeer interessante discussie ontwikkelde zich over het dilemma:

Is “less more” of is “bigger better”
Het idee dat steeds grotere en meer diverse databestanden steeds vaker worden geanalyseerd zal niet leiden tot betere inzichten, omdat de signaal- / ruisverhouding binnen data steeds verder toeneemt. Het zal leiden tot een afnemende meeropbrengst van data. Een ander inzicht is, dat door naar meer data en meer soorten data te kijken, we in staat zullen zijn nieuwe onvoorziene inzichten te verkrijgen. Dit zal leiden tot een versnelling van innovatie.

De bijzondere vaststelling die we bij het bespreken bij dit type dilemma hebben kunnen doen is dat een duidelijke meerderheid van de mensen bij voorkeur de beschikking wil hebben over zoveel mogelijk data. De verklaring hierbij is de ‘angst’ om zaken over het hoofd te zien. Tegelijkertijd wenst men vanuit een zo volledig mogelijk aanbod aan data een goede selectie te kunnen maken om alleen de relevante gegevens ten grondslag te laten liggen aan de keuzes die men daarna maakt. Men lost het dilemma daarmee in feite niet op maar houdt het in stand. De boodschap die we hiermee willen geven, is dat bij het niet tijdig maken van keuzes in data die men wenst te gebruiken men in de toekomst simpelweg een volgend probleem heeft gecreëerd. En dat is het probleem van de relevantie van data. Waarmee dus de besluitvorming alleen maar moeilijker is gemaakt.

“Wie keuzes kan maken kan ook keuzes onderbouwen.”

Ruud Alaerds is directeur van Keala Consultancy

 

2 REACTIES

 1. Beste Ruud,

  Je eindigt met “De boodschap die we hiermee willen geven, is dat bij het niet tijdig maken van keuzes in data die men wenst te gebruiken, men in de toekomst simpelweg een volgend probleem heeft gecreëerd”.

  Volgens mij sla je daar de plank mis. Er zijn nog zoveel onduidelijkheden over de verbanden die in gestructureerde en ongestructureerde data te vinden zijn, dat een overhaaste beperking onverstandig is. Wel is het zo dat je niet op alle data moet willen “zitten”: niet alles hoeft in je eigen databases te worden opgeslagen. Zie daar een belangrijke rol van de cloud.

  Ook is het wel belangrijk om na te denken of je zelf nieuwe “sensoren” moet toevoegen. Omdat je daar met flinke investeringen te maken kan krijgen (afhankelijk van het type sensor), is het belangrijk dat je die investering zorgvuldig doet: meet niet teveel, maar zeker ook niet te weinig.

  Groet,
  Peter Vermeulen

 2. Hoi Peter,

  Scherp geconstateerd. Echter het is niet zozeer een keuze in data, maar een bewustzijn in wat relevant is en wat niet. Hoe eerder de context kan werken des te beter.
  Ik refereer aan de angst van mensen om bepaalde inzichten niet te hebben. Waarmee men eigenlijk alleen maar de kans groter maakt om het juiste inzicht mis te lopen.

  Groet,
  Ruud Alaerds.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in