Home Cloud Van het westelijk front geen nieuws

Van het westelijk front geen nieuws

83
dainamics

De kreet ‘Van het westelijk front geen nieuws’ stond pakweg 100 jaar geleden regelmatig in de kranten. Het betekende dat de partijen die de eerste wereldoorlog uitvochten nog steeds aan het front tegenover elkaar in hun loopgraven lagen zonder dat er veel beweging in de zaak kwam.
Oorlog is er, op dit moment, gelukkig niet in de westelijke wereld. Maar als we kijken naar het ICT-front dan geldt de term geen nieuws eigenlijk nog steeds. Dat klinkt misschien vreemd, want de media puilen uit van de nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe nieuw zijn die ontwikkelingen nu eigenlijk echt?

Als je de korte historie van de ICT bekijkt dan is er sprake van veel cycli. Een soort opkomen en onder gaan van dezelfde soort ontwikkelingen. Neem nu de mainframes/terminal omgevingen uit de tweede helft van de jaren zestig. Met de komst van PC’s verschoof de rekenkracht van het datacenter naar het bureau. Vervolgens kwamen Terminal Services en VDI om die rekenkracht weer naar het centrale datacenter te brengen. De opkomst van mobiele devices zou je ook kunnen zien als een nieuwe verschuiving van de rekenkracht naar draagbare apparaten. Ook al gebruiken we nu gecentraliseerde cloud-applicaties. Heen en weer, heen en weer dus.

Nieuwe wijn in oude zakken
Nu we het over cloud hebben. Is dat dan nieuws? De term ‘cloud’ is al ontstaan toen packed switching netwerken werden uitgevonden, waarbij er geen vast circuit meer nodig was tussen zender en ontvanger. In Nederland bouwde het toenmalige staatsbedrijf PTT in 1982 zo’n openbaar netwerk onder de naam Datanet 1. We hebben sindsdien allerlei fantastische marketingtermen bedacht zoals Service Oriented Architecture (SOA) of x as a Service (xaaS), terwijl het allemaal over hetzelfde gaat. Het gebruik maken van een ICT-service waarbij het niet boeit waar die service staat of hoe je hem bereikt. Nieuwe wijn in oude zakken dus.

En als we dan eens kijken wat we, in een zakelijke omgeving, nu precies met al die techniek doen dan valt op dat ook daar weinig veranderd is. Toen we overgingen van de typemachine naar een elektronische tekstverwerker en van het kasboek naar een spreadsheet boekten we een enorme rendementswinst, dat was nieuws. Goed beschouwd tikken we nu nog steeds brieven en harken we nog steeds in spreadsheets, wellicht aangevuld met een beperkt aantal bedrijfstoepassingen. Dat het er grafisch allemaal een stuk leuker uitziet en dat we nu een muis kunnen gebruiken doet daar weinig aan af. Ja natuurlijk hebben we nu e-mail. Dat wil vooral zeggen dat we minder de telefoon pakken en elkaar in plaats daarvan begraven onder overbodige berichten. Wat is daar het rendement van?

Waar ligt het rendement?
Je kunt zeggen dat we de afgelopen jaren enorm hebben geïnvesteerd in onze datacenters zonder dat we die middelen echt voor ons hebben laten werken. Is er dan echt helemaal niets nieuws? Jawel! Langzamerhand beginnen we een nieuw soort rendement te behalen. Dit rendement bereiken we door de manier waarop we de clouddiensten combineren met mobiele apparaten en steeds beter beschikbare WiFi- en mobiele dataverbindingen. We gebruiken dat steeds vaker om veel effectiever met onze tijd om te gaan. Het stelt ons in staat om te werken waar en wanneer dat het beste past en niet meer persé op kantoor tussen half negen en vijf. Dus we tikken nog steeds brieven en spreadsheets en we gebruiken nog steeds dat beperkte aantal bedrijfsapplicaties, maar we zijn veel vrijer in hoe, waar en wanneer we dat doen. Dat zorgt ervoor dat we simpelweg onze tijd beter gebruiken en veel sneller op elkaar en onze relaties kunnen reageren. Dat is goud waard!

Jammer genoeg gebruiken veel bedrijven en instellingen die mogelijkheden nog lang niet optimaal. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de lengte van de files op de Nederlandse snelwegen. Dat laat zien dat we nog veelal braaf ’s morgens om half negen op kantoor aanwezig zijn terwijl dat voor heel veel functies echt anders kan. Wellicht komt dat door onbekendheid met de beschikbare hulpmiddelen. Of is het een kwestie van loslaten?

René Voortwist, Adviseur De Ictivity Groep

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here