Home Cloud Vind de weg in de hybride-clouduitdagingen

Vind de weg in de hybride-clouduitdagingen

140
dainamics

Volgens een recent rapport van 451 Research is het vermogen om workloads eenvoudig te verplaatsen tussen on premise en de publieke cloud de belangrijkste reden dat organisaties kiezen voor een hybride cloudinfrastructuur. Maar er bestaat vandaag de dag helaas een aanzienlijke kloof tussen traditionele enterprise IT-omgevingen en de publieke cloud. Dit, vanwege de verschillende beheermodellen, gebruiksmodellen, applicatie-architecturen en storage- en datadiensten. Deze verschillen kunnen een beperking zijn voor het makkelijk verplaatsen van bedrijfs- en cloudapplicaties naar waar ze nodig zijn. Voor het creëren van een effectieve, moderne hybride IT-infrastructuur is het nodig om inzicht te krijgen in de verschillen die de grootste uitdagingen vormen voor de operaties. Zo zijn stappen te zetten om de kloof te dichten.

Performance

De meeste organisaties hebben tientallen, soms zelfs honderden traditionele bedrijfsapplicaties. Er zijn veel redenen om een aantal van deze applicaties naar de cloud te verplaatsen. Toch zijn veel IT-teams ontevreden met de resultaten als ze die applicaties zondermeer in de cloud zetten. De performance is vaak slecht. Applicaties die voor de cloud zijn ontworpen bereiken hun performance door ‘scaling out’. Voor enterprise-applicaties gaat het echter vaak om scale-up. Hierdoor worden I/O-eisen gesteld waaraan de cloud mogelijk niet kan voldoen. Ook kan de publieke cloud de veerkracht missen die enterprise-applicaties nodig hebben.

Gelukkig zijn er een aantal block- en file dataservices beschikbaar om enterprise workloads in de cloud te ondersteunen. Deze services leggen een laag enterprise voorzieningen bovenop de bestaande cloud data stores. Hierbij wordt betalen-voor-gebruik gekoppeld aan de hoge beschikbaarheid en efficiency die de applicaties verwachten, zonder dat die applicaties opnieuw ontworpen hoeven te worden. Ook kunnen ze snapshots, cloning en replicatie voor dataprotectie, disaster recovery en andere beheerfuncties bieden. Aan de andere kant zijn er veel applicaties die zouden kunnen profiteren van functionele en economische voordelen van de cloud, maar die fysiek on premise moeten blijven. Denk bijvoorbeeld aan camera toezicht.

Hier zou een On-Premise as-a-Service (OPaaS) oplossing perfect passen. Zoek bij de selectie van een leverancier naar eentje die een OPaaS-model ondersteunt. De mogelijkheid om een storage-as-a-service te ondersteunen binnen een veilig datacenter biedt bijna alle voordelen van de publieke cloud, terwijl de benodigde security behouden blijft.

Beheer

Beheerinterfaces en -tools in de public cloud verschillen van de interfaces en tools die in een datacenter worden gebruikt, wat een behoorlijke leercurve met zich mee kan brengen. Beheerders die voortdurend moeten omschakelen tussen omgevingen zullen waarschijnlijk minder efficiënt zijn. Dit komt bovenop het werk en vergroot het risico op fouten. Beheerders zullen op zijn minst getraind moeten worden voor beide omgevingen en het kan zijn dat er een team nodig is voor on premise beheer en een ander team voor de cloud, wat tot hogere operationele kosten leidt.

Door het kiezen van enterprise cloud dataservices die compatibel zijn met de storage die on premise wordt gebruikt is het mogelijk om consistente beheerinterfaces voor beide omgevingen te bieden, zodat dezelfde beheerders in beide efficiënt kunnen werken. Er is dan geen afzonderlijk team voor de cloud nodig en er is minder kans op beheerdersfouten.

APIs

Traditionele applicaties die geschreven zijn om API-calls te maken naar on premise storagesystemen zullen niet in de cloud draaien omdat die APIs naar alle waarschijnlijkheid niet worden ondersteund. Het geschikt maken van deze applicaties om ze in de cloud te draaien kan veel tijd en geld kosten. Mogelijk moeten ontwikkelaars opnieuw getraind worden.

Ook hier zorgt het kiezen van enterprise cloud dataservices die compatibel zijn met de storage die on premise wordt gebruikt ervoor dat APIs consistent zijn in beide omgevingen. Het resultaat is dat de API in beide omgevingen kunnen draaien zonder dat iets hoeft te worden overgezet.

Storage

De meeste cloud-applicaties gebruiken object storage. Wanneer deze applicaties in een datacenter moeten draaien zijn er twee opties: de applicatie aanpassen voor het gebruik van file of block storage of on premise object storage installeren. Voor veel organisaties zal de tweede optie uiteindelijk het beste zijn omdat de applicatie dan overal kan draaien. Bovendien gebruiken we object storage steeds vaker voor big data analytics, content management en diverse backup- en archieftoepassingen.

Dataprotectie en disaster recovery

De eerste stap voor veel bedrijven die naar de hybride cloud gaan is het regelen van dataprotectie en disaster recovery voor de enterprise-applicaties en -data. Ligt voor de hand natuurlijk. Maar het kan een uitdaging zijn om dit efficiënt en voordelig te regelen. De eenvoudigste manier is het kiezen van primaire en secundaire storage die binnen de cloud kunnen werken. Kijk naar oplossingen die voor de integratie niet veel extra software of hardware vereisen. Een alternatieve oplossing is een binnen de cloud te gebruiken systeem voor secundaire storage als back-up target toe te voegen. Vervolgens daar de back-up van alle oude data op zetten. en het resultaat naar de cloud repliceren.

Infrastructuur

De juiste hybride infrastructuur is een mix van on premise, co-located/hosted, verbonden met de public cloud en in de public cloud. De meeste gebruikers willen dan een geünificeerde infrastructuur met een consistente interface, cloud-ervaring en abonnement/licentie. Dit, opdat de applicatiewerklast en de meeste geschikte hybride cloud-infrastructuur op elkaar zijn af te stemmen. Kijk dus naar leverancier die dit allemaal kan bieden.

Wie de hierboven genoemde criteria goed adresseert kan de cloud-kloof dichten. En een moderne IT-omgeving bouwen die de best mogelijke dataprotectie, performance-optimalisatie, kostenoptimalisatie en zakelijke slagkracht biedt.

Marco Bal is Systems Engineer en een ervaren storage Specialist. Hij werkt bij Pure Storage

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here