Home Data & Storage Zonder visie verandert er niets

Zonder visie verandert er niets

170
2021

Bijna een jaar geleden bood de Nederlandse datacentersector zijn restwarmte gratis aan om de energietransitie te versnellen. De sector draait vrijwel geheel op groene energie en 90% hiervan wordt omgezet in restwarmte. Dit is genoeg om meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens te verwarmen.

We hebben destijds en in het jaar na dit aanbod heel veel positieve reacties gehad van alle stakeholders. Dat stemt hoopvol. We hebben het daarom aangedurfd om afgelopen oktober een conferentie over datacenters en restwarmte te organiseren en een Green Datacenter Platform te lanceren. Hoewel er nog weinig concrete initiatieven zijn, zijn dit tastbare resultaten waarop verder gebouwd kan worden. Er zal dit jaar dan ook zeker weer een restwarmte conferentie plaatsvinden.

Aan goede wil geen gebrek

Het uitblijven van concrete projecten heeft niet te maken met onwil, in tegendeel. De wil is er ruimschoots. Iedereen is gecharmeerd van en enthousiast over het idee om restwarmte her te gebruiken, de energievoorziening van Nederland op die manier duurzamer te maken en als samenleving te vergroenen. Toch moet het beter. Samenwerking met alle partijen, inclusief de overheid, is essentieel om deze duurzame transitie over de drempel te trekken en de juiste randvoorwaarden te scheppen.

Een mooi voorbeeld is het datacenter van NLDC in Oude Meer. Het datacenter gaat een deel van zijn restwarmte leveren aan een zwembad, een nieuw te bouwen school en kindercentrum, een sporthal en een glastuinbouwbedrijf. In de toekomst zullen nieuw te bouwen woningen op het warmtenet worden aangesloten. Het project ontving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een demonstratie innovatiesubsidie, waarvan er maar 10 per jaar worden toegekend.

Dat geeft aan hoe veel potentie deze manier van warmtebenutting heeft, en ook hoe bijzonder het is dat op deze manier van restwarmte gebruik wordt gemaakt. De gemeente Aalsmeer maakte vorige week bekend dat de eerste spade dit jaar nog in de grond gaat om het benodigde warmtenet aan te leggen.

Barrières slechten

Is het project van NLDC en betrokken partijen een uitzondering die de regel bevestigt? Ik denk van niet. Maar er moet wel actie worden ondernomen. We missen een centrale aanjager die alle stakeholders verenigt. De digitale industrie groeit zo hard dat je eigenlijk maar met een beperkt aantal mensen hieraan kan werken: technici zijn schaars en dat is voor de datacenter sector niet anders. Maar we kunnen al snel mooie resultaten boeken als we allemaal de schouders eronder zetten. Samenwerken is echt cruciaal om deze mogelijkheid te verwezenlijken.

De Dutch Data Center Association (DDA) heeft daarom recent opnieuw aandacht gevraagd voor het nog onbenutte potentieel van restwarmte. Dat heeft resultaat gehad. Er is over geschreven in landelijke media. Met name in de regio Amsterdam, met zijn grote dichtheid aan datacenters, is de potentie groot. Als DDA moedigen we ook maatregelen aan waarmee de energievoorziening kan worden verduurzaamd in de onlangs aangekondigde nieuwe Energiewet. We moeten over de eerste drempel heen. Moeten een aantal projecten van de grond krijgen, daarvan leren en een grand design vinden.

Dat Nederland over 5 of 10 jaar op grote schaal gebruik maakt van de restwarmte van datacenters is natuurlijk (nog) geen vaststaand gegeven. Maar zeker is wel dat er zonder visie nooit iets verandert. De DDA zal zich daarom ook dit jaar vol in blijven zetten om restwarmte projecten op grote schaal van de grond te krijgen!

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here