Home Data & Storage Volgende stap in verduurzaming digitale infrastructuur onmogelijk zonder samenwerking

Volgende stap in verduurzaming digitale infrastructuur onmogelijk zonder samenwerking

Dutch Data Center Association -
90
dainamics

Datacenters zijn koploper als het gaat om verduurzaming. Als het aan datacenters ligt, is de datacentersector in 2030 zelfs helemaal CO2 neutraal. Dit is niet zomaar een loze uitspraak. Maar het is in nauwe samenwerking met de Europese Commissie vastgelegd in het Climate Neutral Datacenter Pact. En niet alleen binnen de eigen sector, maar ook in samenwerking met naastliggende sectoren proberen datacenters verduurzaming te stimuleren.

Zo werken datacenters al langere tijd samen met energiebedrijven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Door middel van zogeheten PPA’S (langetermijncontracten) kopen datacenters voor langere periodes groene energie in bij energiebedrijven. Hierdoor wordt het voor energiebedrijven financieel aantrekkelijk om te investeren in (grootschalige) duurzame energieprojecten. Denk daarbij aan wind- en zonneparken. Dit, zonder dat daar subsidies voor nodig zijn.

Maar ondanks dit soort ambitieuze initiatieven, zien we als sector nog veel ruimte voor verbetering. Samenwerking is essentieel bij allesomvattende problemen als klimaatverandering en duurzaamheid. Door samenwerking te stimuleren hoopt de datacenter sector grotere stappen te kunnen zetten naar een duurzame toekomst. In het recent gepubliceerde rapport Datacenters & Duurzaamheid legt DDA uit welke initiatieven de sector momenteel al neemt en welke stappen er nog moeten worden gezet om de verduurzaming te versnellen. Hieronder zijn de belangrijkste vervolgstappen in kort samengevat.

1 Stimuleer de centralisatie van IT naar efficiënte datacenters

Het is niet alleen aan de datacenters om het energieverbruik van onze data zoveel mogelijk te beperken. Elk bedrijf dat bijdraagt aan de digitale economie zou zich bewust moeten zijn van de (milieu)impact van hun data en hoe hier mee om te gaan. Door de IT te outsourcen naar moderne en efficiënte datacenters kan elk bedrijf bijdragen aan de verduurzaming van de IT-apparatuur en dataverwerking. Door schaalgrootte besparen datacenters energiekosten voor koeling en voor het laten draaien van de apparatuur. Ook kunnen ze daardoor gebruik maken van de nieuwste, energie efficiënte apparatuur.

2 Verantwoordelijkheid verduurzaming ligt ook bij de gebruikers datacenters

Van de totale energie die nodig is voor het draaiende houden van het datacenter gaat er maar 15 tot 20 procent naar facilitaire zaken zoals koeling. De overige energievraag gaat naar de servers. Dit geeft aan dat niet alleen datacenters verantwoordelijk zijn voor verdere verduurzaming van ons internet, maar dat ook de klanten van datacenters, die immers in de meeste gevallen de eigenaren van de server apparatuur zijn, nog stappen kunnen zetten. Het is belangrijk dat deze partijen ook deze verantwoordelijkheid nemen en hun rol in het verduurzamingsproces serieus oppakken, in samenwerking met de sector.

3 Oproep voor centrale regie en warmtetransitie visie

Het inzetten van datacenter-restwarmte voor het verwarmen van de bebouwde omgeving wordt al op meerdere plekken in Nederland gerealiseerd. Echter blijft een versnelling van de uitrol op grote schaal nog uit. Dit, onder andere door een gebrek aan centrale regie, ruimtelijke planning en knellende wetgeving. Vanuit de overheid is er, na overleg met de sector, al een aantal stappen gezet. Zo is datacenter-restwarmte aangemerkt als duurzame warmtebron, komt restwarmte in aanmerking voor de SDE++ subsidie en er is zelfs een motie aangenomen voor het opzetten van een Routekaart Datawarmte. Echter zitten er nog veel haken en ogen aan de SDE++. En staat een dergelijke routekaart nog in de kinderschoenen.

Ook wat betreft lokale regie is er nog veel ruimte voor verbetering in de samenwerking met de sector. Gemeenten kunnen door middel van een plan of visie duidelijk beschrijven hoe de energietransitie lokaal moet worden vormgegeven. De budgetten die de gemeente voor de uitvoering hiervan reserveert, kunnen bijdragen aan een sluitende business case voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Ook kan de gemeente invloed uitoefenen op de ruimtelijke planning van datacenters. Op deze manier kan vraag en aanbod van energie en restwarmte beter worden gereguleerd.

Lees meer…

In het rapport Datacenters & Duurzaamheid lees je alles over energiebesparing, verduurzaming en vergroening op het gebied van datacenters. Ook dient het rapport als handleiding voor de vervolgstappen die kunnen worden gezet, in samenwerking met overheid en andere bedrijven rondom de digitale economie.

Download het rapport:

https://www.dutchdatacenters.nl/publicaties/datacenters-duurzaamheid-2021/

Erik Barentsen, Senior Beleidsmaker Energie & Duurzaamheid Dutch Data Center Association

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here