Home Innovatie & Strategie Voorkom de ontsporing van uw digitale transformatie

Voorkom de ontsporing van uw digitale transformatie

101

Veel bedrijven die van start gaan met hun digitale transformatie vergeten de verwachtingen vooraf helder op een rijtje te zetten. Door met een lifecycle partner te werken, zorg je ervoor dat je wél de gewenste resultaten boekt.

Het bedrijfsklimaat van vandaag de dag is dynamisch en de innovaties en veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Fabrikanten en producenten staan voortdurend voor de uitdaging om de productie en de winst te laten groeien in een stabiele en veilige omgeving. Daarbij is het zaak om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op de marktdynamiek, de voorkeur van de consument, de technologische vooruitgang of juist interne veranderingen die nodig zijn om als organisatie succesvol te blijven.

De snelle veranderingen en uitdagingen waar medewerkers tegenaanlopen, brengen bedrijven er vaak toe te investeren in diensten en in partnerschappen die hen ondersteunen bij het bereiken van de gewenste resultaten. Bedrijven beseffen dat zij zich kunnen onderscheiden met datagedreven kennis en inzichten. De mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie om beslissingen te nemen en snel te handelen is van doorslaggevend belang voor het langetermijnsucces van een onderneming.

Heel veel bedrijven investeren op dit moment in digitale transformatie. Maar ze zijn bij die reis lang niet allemaal even ver. Een aantal van hen is nog maar net begonnen; zij zijn vaak enthousiast over de mogelijkheden en de resultaten, die ze kunnen opleveren. Andere zijn al verder in het proces en kunnen andere ervaringen hebben waar het gaat om succes, frustratie, waarde en resultaat.

De realiteit is dat de projecten in veel bedrijven achterblijven bij de vooraf gestelde verwachtingen. Deze organisaties zitten soms vast. Ze worstelen met het vinden van de juiste inzichten die helpen om te begrijpen wat wel en niet werkt. En ze weten niet zeker welke stappen ze wél moeten zetten.

Ze zijn zeker niet de enigen die hier tegenaanlopen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 70% van de digitale transformaties mislukt. Dit kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld:

 • Een slecht opgestelde of niet goed gedefinieerde strategie
 • Een stappenplan waarbij vroeg in het traject nog geen waarde wordt gecreëerd
 • De belangrijkste stakeholders streven verschillende doelen na
 • Er ontbreken fundamentele elementen, data en informatie die de transformatie mogelijk moeten maken

Er kunnen heel wat redenen zijn waarom een digitale transformatie lang niet altijd waarde toevoegt aan het bedrijf. We bespreken hieronder enkele van de veel voorkomende, ontbrekende elementen die wij in verschillende digitale transformaties tegenkomen. En ook hoe wij met bedrijven samenwerken, ongeacht in welke fase van het proces zij zich bevinden, om ze te helpen een succesvol resultaat neer te zetten.

Eilanden van informatie

Mogelijk beschikt een bedrijf niet over de noodzakelijke infrastructuur of uitrusting om toegang tot data mogelijk te maken.

Analyses die belangrijk inzicht in de activiteiten geven, zijn alleen mogelijk indien de gegevens toegankelijk zijn en geanalyseerd en gedeeld kunnen worden tussen de systemen. Ook moet er voortdurend ingespeeld worden op de ontwikkelingen. Belangrijke gegevens met betrekking tot productiedata zijn verspreid over verschillende eilanden binnen een bedrijf te vinden en niet goed toegankelijk.

Die situatie ontstaat als de dataomgeving niet in de productieomgeving is geïntegreerd. Om deze systemen met elkaar te verbinden, is het belangrijk een stappenplan te ontwikkelen voor het bouwen van een infrastructuur die het veilig delen van gegevens ondersteunt.

Als onderdeel van dit proces is het van belang om de bestaande systemen en uitrusting te beoordelen en te evalueren om zo risico’s in beeld te brengen. En of de behoefte bestaat om ze te integreren. Vragen die beantwoord moeten worden zijn onder andere:

 • Welke van onze systemen en apparatuur is verouderd?
 • Welke data kunnen wij uit onze apparatuur halen?
 • Is de huidige infrastructuur wel toereikend om relevante data te krijgen die nodig is om juiste beslissingen te nemen?

Een goede infrastructuur en goed opgeleide en getrainde medewerkers kunnen helpen om de juiste data te verzamelen. Houd echter wel in gedachten dat deze gegevens misschien maar een deel van het verhaal vertellen. Mogelijk geven zij u geen holistisch beeld van uw activiteiten.

Vaardigheidshiaat

Veel bedrijven hebben vandaag de dag te maken met een zogenaamd vaardigheidshiaat. Talent vinden voor opkomende technologie is niet eenvoudig. Onder de huidige competitieve omstandigheden is het bovendien moeilijk talent vast te houden. In feite voorspellen deskundigen een tsunami aan jobhoppers naarmate de pandemie in de VS wegebt. Waarbij, althans in Noord-Amerika, mogelijk 50% van de werknemers van plan is een nieuwe baan te zoeken.

Uitdagingen bij het vinden en het aan je binden van talent kunnen de activiteiten onder druk zetten. En hoewel ze de digitale transformatie ingewikkelder kunnen maken, kunnen data en technologie de transformatie enorm versnellen door bij te dragen aan het dichten van het vaardigheidshiaat.

Eén manier om de impact van het vaardigheidshiaat op uw digitale initiatieven te verkleinen, is door het invoeren van gestandaardiseerde processen en governance voor het binnen de gehele onderneming inzetten van oplossingen voor digitale transformatie. Bij een groot personeelsverloop maakt een eenvoudig, herhaalbaar proces het voor iedereen gemakkelijker om in elk stadium van de digitale ontwikkeling van uw organisatie in te stappen en vanaf de eerste dag succesvol te zijn.

Uw organisatie moet misschien leren omdenken als het gaat om het invullen van functies die door uw digitale initiatieven ontstaan. In plaats van – bijvoorbeeld – te zoeken naar de juiste persoon voor een vacature, moet u misschien een ontwikkelingsplan voor uw huidige talent opstellen.

Zo is een fabrikant in zijn onderneming een universiteit begonnen die de opleidingsprotocollen voor al zijn werknemers heeft gestandaardiseerd. Bovendien is de fabrikant gaan samenwerken met plaatselijke technische opleidingen, heeft hij stageprogramma’s nieuw leven ingeblazen en heeft hij in zijn huidige personeel geïnvesteerd om nieuw toptalent aan te trekken en de huidige medewerkers toegerust met de vaardigheden die zij nodig hebben om vandaag en in de toekomst succesvol te zijn.

Incomplete datamodellen

Hoewel een sterke infrastructuur en goed opgeleide medewerkers het verzamelen van data zeker kan verbeteren, is dit maar een deel van wat u moet ondernemen. Deze gegevens vertellen misschien maar een deel van een verhaal, in plaats van dat zij u een holistisch beeld van uw activiteiten geven.

Bij succesvolle digitale transformaties zijn er twee onderdelen die moeten worden beoordeeld en aangepakt:

 • Gegevensverbruik – Bepaal eerst hoe de organisatie data moet gebruiken om een positieve actie in de productieomgeving te stimuleren. Door het creëren van rolspecifieke persona’s kan een organisatie ervoor zorgen dat de juiste mensen de juiste gegevens hebben, op het juiste moment en op de juiste plaats. Dit alles om de productie efficiënter te laten verlopen. Deze persona’s kunnen variëren van lijnoperators tot en met leidinggevenden op C-niveau.
 • Gegevenscontinuüm – De volgende stap: onderzoek het gegevenscontinuüm van de organisatie. De meeste productie-organisaties zijn als het om gegevens gaat, in zekere mate reactief. Hoe kan een organisatie sneller reageren wanneer ze de relevante gegevens krijgt? Dat zou het eerste doel moeten zijn. Misschien betekent dit dat het venster voor reactieve acties wordt gereduceerd van 12 uur tot 2 uur. Of van 15 minuten tot 30 seconden, maar uiteindelijk verbetert het de waarde voor de operaties. Echte digitale transformatie maakt voorspellende en proactieve analyses en acties mogelijk. Daarbij worden inefficiëntie zaken de kop ingedrukt voordat ze verliezen opleveren vanwege gebrek aan materieel – of arbeidsoptimalisatie, uitval, herbewerking, en andere negatieve gevolgen voor de kostprijs van verkochte goederen van een organisatie.

De weg naar optimalisatie

In de dynamische en veranderende omgeving van vandaag zijn er, als het om digitale transformatie gaat, veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden. Fabrikanten en producenten zoeken een partner die hen bij hun digitale ontwikkeling kan adviseren. Dit, om sneller toegang te krijgen tot inzichten en informatie. Denk terug aan de eerder genoemde barrières. En ook aan wat wij geleerd hebben over de ontwikkeling naar digitale optimalisatie:

 • Het is van doorslaggevend belang om transformatie mogelijk te maken op basis van een sterk fundament. Denk hierbij bijvoorbeeld aan smart assets en netwerkinfrastructuur
 • Het omvat ook kennis en vaardigheden om uw bedrijf vandaag te ondersteunen en op de toekomst voor te bereiden
 • En het omvat een duidelijk inzicht in de gegevens die nodig zijn om uw doelstellingen te bereiken en het vermogen om de gegevens door het hele proces heen aan elkaar te knopen, om inzichten te genereren en de bedrijfswaarde vandaag en in de toekomst te verhogen 

Deze blog van Rockwell Automation is geschreven door:
Sandy Edwards – Global Lifecycle Services Transformation Leader
Joe Hager – Transformation Services Manager
Ron Sklamm – Connected Enterprise Strategy Consultant

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in