Home Ondernemen & Business Voorspellend beheer voor efficiënte inzet IT-personeel

Voorspellend beheer voor efficiënte inzet IT-personeel

166

Onlangs deed SPS onderzoek onder Nederlandse IT-managers om er achter te komen of de War for Talent al invloed heeft op het IT-management en in hoeverre IT-beheer een rol speelt in een eventuele oplossing om efficiënt om te gaan met IT-personeel. Maken IT-managers zich al zorgen of nog nie? Of het binnen uw organisatie nu al wel of niet speelt, ik ben er van overtuigd dat dit het moment is om stappen te maken naar een efficiënt ingerichte IT-organisatie. Een grote kans hiervoor ligt op de beheerafdeling.

Benutten IT-personeel
In een tijd waarin gesproken wordt over een groot tekort aan IT-personeel, is het belangrijk dat IT-managers goed in kaart hebben hoe hun IT-afdeling er op dit moment uit ziet en wat de verwachtingen zijn. Welke kennis en competenties heeft u in huis en op welke functies is veel verloop en waarom? Waar liggen nu de knelpunten en op welk gebied wordt groei of schaarste verwacht? Uit ons onderzoek komt naar voren, dat hoogopgeleid IT-personeel niet voldoende wordt benut. Maar liefst 25 procent van de IT-managers zegt hoogopgeleid personeel minder in te willen zetten op functies die ook geschikt zijn voor middelbaar opgeleid personeel. Daarnaast wil 38 procent middelbaar opgeleid personeel door laten groeien naar hogere functies. Met een verwacht een tekort van 6.800 IT’ers in 2017 is het geen slecht idee om doorgroei binnen de organisatie te faciliteren, maar hier moeten wel de juiste voorwaarden voor gecreëerd worden. Eén van de kansen ligt wat mij betreft op de beheerafdeling. 30 procent van de hoogopgeleide IT’ers houdt zich namelijk nog bezig met applicatie- en technisch beheer en dit percentage kan in veel gevallen zeker naar beneden.

Van proactief naar voorspellend beheer

Het is een feit dat steeds meer bedrijven afhankelijk zijn van een betrouwbare en goed functionerende IT-omgeving. In de praktijk zijn IT-afdelingen nog altijd veel tijd kwijt met brandjes blussen en damage control en minder met het anticiperen op situaties in de toekomst. Dit is één van de redenen dat hoogopgeleide IT’ers niet altijd op hun niveau kunnen worden ingezet. Voorspellend beheer kan hierin een cruciale rol spelen.

Voorspellend beheer maakt gebruik van gegevens die over een langere periode zijn verzameld. Deze worden geanalyseerd met als doel tijdig beheertaken te plannen om zo proactief beheer te minimaliseren en reactief beheer te elimineren. Om voorspellend beheer te implementeren is het belangrijk dat IT-managers een andere kijk krijgen op IT-beheer. Het reageren op meldingen en het oplossen van verstoringen is niet langer prioriteit, het gaat erom dat gegevens die voortkomen uit het monitoren van de IT continu geanalyseerd worden. Predictive beheerders zien in een vroeg stadium dat de afspraken tussen IT en het bedrijfsproces in gevaar komen, waardoor problemen voorkomen worden in plaats van opgelost.

Met een scheiding tussen predictive beheerders en de traditionele IT-beheerders zorgt u ervoor dat minder resources zich bezig hoeven te houden met het dagelijks beheer en creëert u rust en ruimte om beschikbare resources optimaal in te zetten.

Beheertooling
Om de IT-infrastructuur effectiever en planbaarder te beheren, moet het beheer voorspellend worden gemaakt. Hiervoor is intelligente tooling en een actieve CMDB (Configuration Management Database) nodig. Beheertooling is niets nieuws voor IT-managers, dit blijkt ook uit ons onderzoek. Maar liefst 87 procent van de IT-managers geeft aan al gebruik te maken van tooling voor beheer. 60 procent geeft echter ook aan dat de inzet van deze tooling beter en intensiever moet worden. De basis is er dus, nu de noodzaak nog.

Door kennis te borgen in de beheertooling hoeven individuele beheerders niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden en kunnen zij gebruikmaken van eerder opgedane kennis in vergelijkbare situaties. Voorspellend beheer en kennisborging bieden, uiteraard naast training en het opdoen van praktijkervaring, beheerders de mogelijkheid om door te groeien binnen de eigen organisatie. Een duurzame oplossing, waarbij u ook direct werkt aan de continuïteit van uw (IT-)organisatie.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de whitepaper ‘Het vinden van een duurzame oplossing’. Een onderzoek naar de effecten van de War for Talent en de verkorte innovatiecyclus op het IT-management. Deze is gratis te downloaden via http://www.sps.nl/over-sps/whitepapers.html.

Linda Verweij, COO van SPS

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in