Home Ondernemen & Business Waar gaat het IT-budget eigenlijk aan op?

Waar gaat het IT-budget eigenlijk aan op?

2551
dainamics

Om inzicht te krijgen in het uitgavenpatroon van IT zijn kengetallen (IT-metrics) goed te benutten. Maar deze zijn niet altijd gemakkelijk te gebruiken vanwege definitieverschillen tussen verschillende aanbieders van deze kengetallen. Aan de andere kant: gecombineerd leveren deze kengetallen interessantere en completere bevindingen op. Rapportages van bijvoorbeeld Gartner (2011 en 2012) en McKinsey (2014) schetsen het volgende beeld:

Algemeen
Wereldwijd over alle industrieën gemeten wordt volgens Gartner[i] 22% van het IT-budget gebruikt voor outsourcing. Aan salariskosten wordt 41% besteed. Aan hard- en software respectievelijk 17% en 20%. Inzoomend op het totaal aan applicatiebestedingen wordt ongeveer de helft gebruikt voor transactionele applicaties. Een kwart gaat op aan applicaties die samenwerking en communicatie ondersteunen. Eveneens wordt ongeveer een kwart aan analytische software besteed.[ii]

Exploitatie versus investering
Wereldwijd over alle industrieën heen gemeten wordt ongeveer driekwart van het IT-budget uitgegeven aan operationeel beheer (exploitatie) en een kwart gaat op aan investeringen. In de regio Azië is het investeringspercentage het hoogst (29%).
Een andere benadering van Gartner is de onderverdeling naar Run (66%), Grow (20%) en Transform (14%). De gemiddelde IT-kosten als percentage van de omzet variëren van 2,9% in de regio Azië tot 3,7% in de regio EMEA (Europe, Middle East and Africa). Noord en Zuid Amerika zitten daar tussenin.

Toewijzing IT-personeel
De inzet van IT-personeel is te verdelen over een aantal (technische) gebieden.[iii] Ongeveer 20% van het personeel wordt hierbij ingehuurd (contractors).

Toewijzing IT-personeel (2006 – 2010) gerangschikt van hoog naar laag

%   minimum

%   maximum

1 Applicatie –   Ontwikkeling

20%

25%

2 Applicatie – Support

17%

23%

3 Data Centers

14%

19%

4 Financiën, management   and administratie

11%

13%

5 Werkplekapparatuur

9%

12%

6 Helpdesk

8%

10%

7 Infrastructuur – Data

6%

8%

8 Infrastructuur – Voice

3%

5%

Tabel: Toewijzing van IT staf (minimum en maximum percentage over periode 2006 – 2010)

Een specifieke vorm van personeel toewijzen bij uitbesteding is de regievoering over contracten en externe leveranciers. De kosten van een regie-organisatie worden op 4 tot 8% geschat van de totale contractwaarde.[iv] De variatie in deze kosten is afhankelijk van het aantal leveranciers. Naarmate het aantal leveranciers groeit, nemen ook de kosten van de regie-organisatie toe.

Overig
Andere belangrijke kengetallen die vaak worden gerapporteerd zijn IT-kosten per medewerker en aantal IT-medewerkers als percentage van het totaal aantal medewerkers. De verschillen tussen industrieën en regio’s kunnen groot zijn. Bij een bank zijn de IT-kosten per medewerker bijvoorbeeld ruim 18.000 Euro per jaar terwijl voor een productiebedrijf (Industrial Manufacturing) deze kosten 4.250 Euro bedragen.[v] Voor de overheid bedragen de IT-kosten per medewerker ruim 13.000 Euro. Voor wat betreft regionale verschillen valt op dat de IT-kosten per medewerker in Noord Amerika, EMEA en Azië veel hoger zijn dan in Zuid Amerika.

Kengetallen of IT-metrics helpen om inzicht te krijgen in het eigen uitgavenpatroon van de IT-activiteiten en dit te vergelijken met andere organisaties. Maar zoals gezegd, verschillen tussen regio’s en/of industrieën kunnen voor sommige kengetallen (zeer) groot zijn. Let dus goed op met het interpreteren van kengetallen en het doel waarvoor deze kengetallen worden ingezet.

Deze tekst is een bewerking van de paragraaf ‘Besteding IT-budget’ uit het boek IT-modernisering met New Governance.

Leon Dohmen is principal managementconsultant CGI


[i] Guevara, J., Hall, L., Stegman, E., 2012. Gartner IT Key Metrics Data. Gartner.
[ii] Khan, N., Sikes, J., 2014. IT under pressure: McKinsey Global Survey Results.
[iii] Potter, K., Smith, M., Guevara, J.K., Hall, L., Stegman, E., 2011. IT Metrics: IT Spending and Staffing Report. Gartner.
[iv] MorganChambers, 2006. The retained organisation after IT-outsourcing. MorganChambers research note.
[v] Guevara, J., Hall, L., Stegman, E., 2012. Gartner IT Key Metrics Data. Gartner.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here