Home Architectuur Wat mag een architect eigenlijk kosten?

Wat mag een architect eigenlijk kosten?

820

Er lopen heel wat architecten rond in het digitale wereldje van tegenwoordig. Ik schat tussen de 5 en 6 duizend. Drie jaar geleden schatte ik in een column voor Automatisering Gids de behoefte aan architecten echter al op 15 duizend.

Soorten architecten

Een eenvoudige indeling van architecten naar de aard van de objecten, zou kunnen zijn: businessarchitecten, informatiearchitecten (incl. kennisarchitecten), applicatiearchitecten, infrastructuurarchitecten, werkruimtearchitecten en security-architecten. Daar loodrecht op staat meestal nog een indeling naar scope: enterprise architecten, domeinarchitecten, oplossingsarchitecten en natuurlijk nog de project- / programma-architecten.

Gezien de grootse creativiteit van de architecten op hun businesskaartje kan er een nog veel genuanceerdere indeling worden opgesteld, maar dat is voor later.

Veel interessanter vind ik de vraag wat mag een architect eigenlijk kosten? En dan heb je het natuurlijk zowel over het uurtarief van een externe architect als het salaris van een architect die op de loonlijst staat van de organisatie die architectuur nodig heeft.

Meer aandacht in het voortraject

Reeds in de ontwikkelmethode SDM eerste versie, begin jaren 70 van de vorige eeuw, werd gesteld ‘eerst reorganiseren dan pas automatiseren, anders automatiseer je de chaos’. Vertaald naar tegenwoordige terminologie: ‘eerst een architectuur om de orde en samenhang te borgen, dan pas de IT regelen’.

Eind vorige eeuw werd algemeen erkend dat meer aandacht in het voortraject dubbel en dwars wordt terugverdiend in het natraject. Er waren zelfs calculaties die aangaven dat hoe ‘vroeger’ een fout werd gemaakt in het ontwikkeltraject, hoe groter de gevolgen (lees kosten) om deze fout te repareren. Een structurele fout in de architectuur kan echter niet alleen heel veel kosten, maar kan zelfs impliceren dat je als organisatie in een doodlopende straat verzeild raakt.

Kortom, een ervaren architect is van cruciaal belang. Wees daar niet te krenterig in!

Senioriteitsverschil

Wat mij opvalt, is dat een beginnende architect en een toparchitect in de digitale wereld in extern tarief slechts een factor 2 à 2,5 verschillen. Terwijl een toparchitect tussen de 3 à 4 keer zo effectief werkt en zijn / haar efficiency ook tussen de 3 à 4 keer zo hoog ligt. Kortom het rendement van een toparchitect ligt ruim 12 keer zo hoog, terwijl zijn / haar kosten maar 2,5 keer zo hoog zijn. Dan is de beslissing over de honorering toch wel heel snel genomen, zeer zeker voor de chief of lead architect.

Geen uurtje-factuurtje business!

Architectuurwerk is geen uurtje-factuurtje business. Daarom is het verstandig om zowel interne als externe architecten expliciete architectuuropdrachten te geven, liefst tegen een vaste prijs.

Voor een architect geldt nog veel sterker dan voor IT’ers: 90 % transpiratie en 10% inspiratie. Oftewel veel gewoon routinematig werk met enkele lumineuze momenten. Het door sommigen als hoog beoordeelde tarief wordt betaald voor die belangrijke beslissingen die meer opleveren dan het hele jaarsalaris van de onderhavige architect. Mooi voorbeeld staat in mijn architectuurinterview met Wouter Schmitz (chief architect ABNAMRO)

Afdeling inkoop?

Het valt mij op dat bij veel organisaties de afdeling inkoop zich bemoeit met het aantrekken van externe architecten, vaak helaas onder het motto: ‘liever een goedkope architect, dan een ervaren architect’. Veel inkopers hebben nauwelijks voldoende zicht op de benodigde competenties, als er maar TOGAF op de CV staat is het al lang goed genoeg.

Bij dit streven naar minimumtarieven voor architecten, wordt voorbijgegaan aan het feit dat een volwassen architect niet voor 1.800 uur inzetbaar is. Een architect moet studeren, moet zaken uit proberen, anders herhaalt de architect slechts klakkeloos de tekstboekjes.

Hoe weet je dat je een goede architect hebt?

Een dure architect is geen garantie voor een goede architect. Wat dat betreft lijkt onze beroepsgroep op tandartsen. Ze boren wat, ze vullen wat en pas veel later merk je of er toch nog cariës in je kies zit. Zo ook wordt de toekomstvastheid van de architectuur pas merkbaar na een paar jaren als markt- en concurrentieomstandigheden drastisch veranderen.

Interessant vond ik het antwoord van Fred Paling (UWV) in een architectuurinterview op mijn vraag hoe selecteer je een goede architect: ‘Je herkent een goede architect door ermee te werken. Je moet iemand hebben, vind ik, die je vertrouwt op zijn oordeel en die in een adviseursrol zit.’

Conclusie

Een ervaren architect is zijn / haar gewicht in goud waard. Ik durf zelfs te stellen dat de CAO (Corporate Architectural Officer) belangrijker is voor de continuïteit van de organisatie dan de CFO, zie stelling 6 (maar ook 1) uit 2004: http://www.rijsenbrij.net/archive2/index.htm.

Dus dames / heren businessmanagers, CIO’s, opdrachtmanagers:
‘Wees niet te zuinig bij het aantrekken van een architect!’.

23 REACTIES

 1. Misschien moeten we het eerst over aansprakelijkheid hebben en dan pas over beloningen… Als je een echte architect wilt zijn dan moet je niet alleen de lusten (de titel en de beloning) nemen maar ook de lasten (verantwoording nemen voor tijdige oplevering en aansprakelijk zijn voor slecht werk).

 2. Een goede architect begeeft zich op het spanningsveld tussen de business en de “techniek” en weet dat naar 2 kanten toe (goed) te vertalen. Maar veel belangrijker nog, hoe weet hij dat te communiceren naar de betrokken partijen zodat iederen het begrijpt. Daarom ben ik het eens met je stelling dat een architect redelijk (vaak) wordt ondergewaardeerd in financieele zin. En dat geldt dan zowel voor inhuur als salarieering.
  Een architect wordt nog steeds gezien als “overhead”terwijl een goede architect heel veel geld kan besparen, ook als het niet direct zichtbaar is.

  Helaas lopen er nog steeds architecten rond die denken dat een papiertje TOGAF of Zachman (etc.) voldoende is om zich te benoemen tot architect. Een goede architect is een veelzijdige duizendpoot, die op meerdere posities ervaring heeft opgedaan en een volwaardig gesprekspartner kan zijn voor alle betrokkenen, én die een behoorlijke rugzak met (brede) kennis heeft.

  Architecten worden vaak ondergewaardeerd, evenals (IT) architectuur an sich: het word nog (te) veel gezien als onnodige overhead.

 3. Peter,

  Ik ben het helemaal met je eens. Een architect hoort zichtbaar te zijn, dus als een architect slecht werk levert mag dat ook voor iedereen duidelijk zijn.

  Maar bij aansprakelijkheid hoort ook bevoegdheid. Welke bevoegdheden zou jij aan een architect willen geven?

  Groet,
  Daan.

 4. Patrick,

  Kan ik mij wel in vinden. Een architect heeft in zijn loopbaan ook ervaring opgedaan met systeemontwikkeling, beheer en wellicht ook projectmanagement. Daardoor weet hij hoe de bouwer wellicht om zal gaan met zijn ideeën.

  Groet,
  Daan.

 5. Daan,

  Ik denk dat het te makkelijk is om aansprakelijkheid aan bevoegdheid te koppelen. In de echte architectuurwereld is een architect aansprakelijk voor ernstige fouten (in Belgie bijv. 10 jaar lang). Dit kunnen fouten zijn in het ontwerp en/of in de uitvoering.
  Er zijn echter verschillende soorten van design-(bid)-build constructies denkbaar met verschillende bevoegdheden. Bij de constructie dat een architect alleen het ontwerp maakt is er natuurlijk nauwelijks sprake van een bevoegdheid anders dan een bepaalde design vrijheid. Echter bij alle vormen blijft de architect (in ieder geval deels, zie de latere link in relatie to BIM) aansprakelijkheid voor ernstige fouten.

  Het is niet voor niets dat de titel architect een beschermde titel is…

  Ook bij dit onderwerp is er veel te leren van de echte architectuurwereld waar momenteel ook veel discussies zijn over aansprakelijkheid met de komst van BIM (waar met 1 gemeenschappelijk design/data-model wordt gewerkt). Zie bijv. http://www.constructionrisk.com/2011/01/how-building-information-modeling-bim-impacts-insurance-availability-by-changing-the-roles-responsibilities-and-risks-of-project-participants/

 6. Peter,

  Het is mijns inziens wel eenvoudig. Persoonlijk accepteer ik een verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid alleen als ik de bevoegdheden krijg om mijn verantwoordelijkheid te kunnen nakomen. Anders formuleer ik een rijtje disclaimers, maar op een vrijblijvende architect zit tegenwoordig toch niemand te wachten. Of wel soms?

  Wat betreft aansprakelijkheid voor architecten en consultants kunnen wij nog veel van onze zuiderburen leren.

  Dat de titel ‘architect’ nog een beschermde titel is, heeft niets te maken met aansprakelijkheid. Lees mijn aanvaringen met het SBA (http://almanak.zboregister.overheid.nl/zbo/details/2413) in de Automatisering Gids en Computable uit 2003.
  De makelaar is ook aansprakelijk, maar de titel heeft geen wettelijke bescherming, dat doet de beroepsgroep zelf.

  Ik ben het wel met jou eens dat het de hoogste tijd wordt dat de vrijblijvendheid bij architecten in onze wereld eraf gaat. Wellicht een mooie taak voor het NAF.
  Maar ik wil ook nadrukkelijk stellen dat ik een tegenstander ben van de verschillende soorten certificeringsbewegingen die op het ogenblik bezig zijn papiertjes en rangen uit te delen. Zij certificeren zonder dat de werkzaamheden van de architect al voldoende duidelijk zijn. Zelfs na 10 jaar NAF is er nog steeds onvoldoende afbakening van taken. Of heb ik het mis?

  Groet,
  Daan.

 7. Daan,

  In mijn (infrastructuur) praktijk wordt vastgelegd wat de wederzijdse verplichtingen zijn maar ik heb (in ruim 10 jaar tijd) nooit een discussie of gedoe gehad over bevoegdheden of daar iets over hoeven vast te leggen. Maar goed het kan zijn dat in andere architecturdomeinen wel het geval is. Of misschien is het in het infrastructuurdomein duidelijker welke bevoegdheden impliciet vastzitten aan de afgesproken taken 🙂
  Op infra-gebied is het ook meestal “eenvoudig” te herleiden waar verkeerde of ongelukkige beslissingen zijn genomen.

  Volgens mij zijn/waren sommige titels beschermd om een soort van kwaliteit te handhaven en juist omdat je een bepaalde kwaliteit mag verwachten zijn is ook de aansprakelijkheid hoger. Een dokter wordt in geval van medische fouten ook zwaarder gestraft dan een kwakzalver. Het is dus meer een soort indirect verband wat ik heb geprobeerd aan te geven (en misschien ten onrechte).

  Maar ik denk dat we het in de kern helemaal eens zijn, namelijk dat er teveel vrijblijvendheid is. En of je dat moet oplossen door certificering, aansprakelijkheid of gewoon goede afspraken (de afbakening van de wederzijdse taken en/of bevoegdheden) zal moeten blijken. Uitgaande van het poldermodel zal het wel een combinatie van alle drie zijn…

  In ieder geval kun je volgens mij praten over hoge(re) beloningen als je meer dan normaal risico loopt of aantoonbaar goed werk oplevert of dat je naam/imago op zich al een meerwaarde geeft.

 8. Peter,

  Risico’s hebben vaak weinig te maken met honorering. Een arts heeft een hoog salaris, maar een verpleegster die ook levensbedreigende verrichtingen kan uitvoeren heeft een gewoon salarisje. De vroegere beambte van de NS die de spoorbomen dicht deed bij een aankomende trein had nauwelijks een modaal salaris. Een leerkracht op de basisschool verdient maar een fractie van een hoogleraar, terwijl in termen van vorming en potentiële schade aan de leerling de leerkracht van de basisschool mijns inziens veel belangrijker is dan de hoogleraar.

  Zoals ik in mijn blogtekst aangaf wordt de hogere beloning gerechtvaardigd door wat jij noemt ‘aantoonbaar goed werk’. Bijvoorbeeld een indeling in businessdomeinen waardoor er weer eenvoudig overzicht komt in de organisatie, complexiteitsvermindering door de inherente complexiteit te isoleren, slimme constructies waardoor een hoge mate van toekomstvastheid wordt geborgd, een aantrekkelijke / uitdagende user interface waardoor de medewerkers voor hun lol met IT-functionaliteiten werken.

  Groet,
  Daan

 9. Daan,

  Je hebt helemaal gelijk. Maar ik bedoelde zelf meer een hoger persoonlijk risico dat je loopt als je bijv. niet onder een CAO werkt, of een lastige klus aanneemt met veel potentiele negatieve publiciteit etc.

  Veel digitale architecten werken gewoon in loondienst en vallen onder een CAO en die lopen niet meer persoonlijk risico dan andere werknemers.

 10. Peter,

  Naast het aansprakelijkheidsrisico wil ik graag de discussie weer terugvoeren naar de toegevoegde waarde van een ervaren architect, zoals in mijn initiële blogtekst.

  Ook, en met name op briljante interne architecten moet je als organisatie zeer zuinig zijn Je kunt je niet permitteren dat zij worden weggekocht door een concurrent of door een extern bureau worden overgenomen en dan aan jou als organisatie tegen een nog veel hoger tarief weer worden terug verhuurd.
  Zoals ik met jou al eens een paar jaar geleden besproken heb, geldt dit m.m. het zelfde voor toptechneuten.

  Als je als organisatie je eigen ervaren architecten onvoldoende betaalt, dan begrijp je nog steeds niet hoe belangrijk eenvoud & samenhang zijn in deze moderne hectische tijd. Maar ja, elke organisatie krijgt de architecten (intern of extern) die zij ‘verdient’.

  Groet,
  Daan.

 11. Daan,

  Welke manager of inkoper snapt nu nog iets van wat de inhoudelijke competentie is van een X-, Y- of Z-architect? Is iedereen die zich architect noemt of moet noemen wel een architect?
  Hebben we zelf de markt niet een beetje verziekt door de wirwar aan functiebenamingen?

  Het CIO-platform Nederland denk van wel en heeft in 2008 de functies in de informatievoorzieningketen benoemd (http://www.cio-platform.nl/uploads/publicaties/Publicatie03HRM2008.pdf). Opmerkelijk daarin is dat er maar een handje vol functies het woord architect in zich draagt.

  Het CIO-platform hanteert hierbij het paradigma Richten-Inrichten-Verrichten i.r.t. Vraag-Regie-Aanbod. Voor de architect is duidelijk de rol van Richter weggelegd. Dit geeft ook aan dat hij/zij een zeer belangrijke rol speelt bij het aangeven van de kaders en richtlijnen voor het ontwerp en de bouw van oplossingen. Een groot deel van de functies, die we nu architect noemen, is weggelegd voor de ontwerper: de engineer.

  Daarmee is niet gezegd dat de ontwerper, bouwer of tester een mindere rol spelen. Zie dit in het licht van jouw opmerking over artsen en verpleegsters op een eerdere reactie.

  Ik hoop dat we in de komende jaren het onderscheid gaan maken tussen architecten en engineers (ontwerpers). Dat zou het vakgebied ten goede komen, want te velen denken nu dat ze zich moeten bemoeien met richten en vergeten het inrichten. We hebben eerder een schromelijk te kort aan engineers. Zie ter illustratie The Race (http://spusht.blogspot.com/2011/04/humor-great-indian-management.html).

  Als we het genoemde onderscheid kunnen maken, zijn we misschien ook in staat om de echte architect zijn plaats en daarvoor de (financiële) waardering te geven.

  Edward van Dipten

 12. We hebben het vaak over wat een architect mag kosten. Op zich een interessant onderwerp maar waar hebben we het dan concreet over? Moet een architect 75K, 100K, 150K p/j mee naar huis kunnen nemen? Om over de kosten van een architect te praten zonder inzicht te hebben in de daadwerkelijke salariëring blijft voor de lezer behoorlijk vaag. Als intern architect die al jaren bij hetzelfde bedrijf werkt zou ik daar zelf ook wel eens wat meer inzicht in willen.

  Wat meer duidelijkheid zou daarom welkom zijn. Dus concreet: wat mag een medior/senior businessarchitect, informatiearchitect, applicatiearchitect, enterprisearchitect gemiddeld verdienden bij een dienstverlener of intern onder een CAO?

 13. Best Edward,

  Kijkend naar mijn infrastructuur vakgebied en mijn ervaring dan zie ik dat een goede infrastructuur architect de verantwoordelijkheid neemt voor het richten van zowel het design, de opbouw, het ter beschikking stellen en het beheer van de infrastructuur. Anders krijg je alsnog te maken met lokale optimalisaties die ten koste gaan van de kwaliteit van het geheel.

  Dus als ik kijk naar de indeling van het CIO-platform zijn er nog wel een paar architecten-functies te schrappen 🙂

 14. Waarde van een Architect in euro’s

  De honorering van een architect is net als bij andere professionals afhankelijk van specifieke kennis, ervaring en attitude. Vooral dat laatste is bij architecten zeer belangrijk.

  Door de recessie, die over een paar jaar gewoon voorbij zal zijn, zullen salarissen wat lager zijn dan ik hieronder weergeef.
  Externe bureaus zullen aan prijsdumping doen om bankzitters te vermijden. Voor de rest zal menige externe professional zich ten onrechte uitgeven als architect om maar uren te kunnen draaien. Ik bedoel vooral generieke consultants, die denken architect kan ik ook wel op met CV zetten.

  Na bovenstaande twee disclaimers kom ik rondkijkend door de markt in Nederland tot de volgende getallen:

  Salarissen zijn sterk afhankelijk van de betreffende sector en het belang dat aan architectuur wordt gehecht. Ik zie dat de salarissen in de financiële sector aanmerkelijk hoger zijn dan in de publieke sector.
  Interne architecten horen tussen de 80.000 en 150.000 euro te verdienen. Dat laatste bedrag geldt voor de hoogste architect, vaak chief architect genoemd. Ik voorzie dat dat salaris gelijk wordt aan de CIO omdat beide functionarissen de cruciale rol spelen in het digitale gedeelte van de organisatie. In dat geval bepleit ik de titel CAO (Corporate Architectural Officer).
  Extreme, incidentele architectuurprestaties die de organisatie heel veel voordeel bieden zou ik ‘afkopen’ middels een eenmalige bonus.

  Voor externe architecten wordt tussen de 125 en 300 euro per uur betaald ex BTW. Het tarief is afhankelijk van het aantal uren in de architectuuropdracht. Korte opdrachten geven veel utilisatieverlies, daarvoor zal een hoger uurtarief worden gevraagd.
  Voorts kan het voorkomen dat architectuurhalffabricaten expliciet zullen worden doorbelast dan wel worden versleuteld over het uurtarief van de onderhavige architectuuropdracht.
  Natuurlijk zijn architectuurauditors net als IT-auditors duurder dan gewone professionals.

  Ik ben vanzelfsprekend geïnteresseerd of bovenstaande getallen worden (h)erkend. Wellicht wordt het tijd dat wij volgend jaar na de landelijke architectuurenquêtes die wij dit jaar al houden eens een salarisenquête te (laten) houden, gedifferentieerd naar soorten van architecten.

  Groet,
  Daan.

 15. Beste Daan,

  Uitstekende vraag, maar hoe bepaal je eigenlijk het rendement van een architect?

  Een voorbeeld (uit het ABN AMRO interview) waarbij een architect langskomt en in gemaakte keuzes (door niet-architecten) 90% kan besparen is niet elke dag voor handen (en bovendien was dat papieren geld, je moet dan ook nog weten of die besparing ook is gerealiseerd). Dus hoe meet je nu ‘rendement’ van architectuur?

 16. Daan,

  Twee zaken trokken mijn aandacht in de blog.

  Op de eerste plaats de constatering dat sommige architecten 3 tot 4x effectiever zijn dan andere. Ik denk dat dit percentage veel hoger ligt. Ik denk dat echt goede architecten 10 tot 20x effectiever zijn dan minder goede architecten. Dat geldt ook voor software engineers. Ik denk zelfs dat echt goede software engineers 30 tot 40x effectiever zijn dan slechts software engineers. Helaas is het tarief van een goede software engineer hoogstens 2x hoger dan van een slechte. Dit geldt ook voor architecten. Kwaliteit wordt onvoldoende gehonoreerd.

  Op de tweede plaats werd ik getriggerd door de constatering dat de behoefte aan architecten nog fors zal groeien tot zo’n 15.000. Was het maar waar. Dit zou mijn werkgever helemaal super vinden. Echter in mijn praktijk zie ik het tegendeel. Grote organisaties zijn bezig om het aantal architecten fors te reduceren, soms met meer dan 50%. En volgens mij terecht. De kwaliteit van architecten moet omhoog en niet de kwantiteit. Een grote organisatie heeft meer profijt van een beperkt aantal goede architecten die de juiste richting weten uit te zetten dan tientallen architecten die alleen maar elkaar bezighouden.

  Met minder, maar wel goede architecten zal de effectiviteit en ook de honorering en waardering toenemen.

 17. Daan, de vraagstelling is mijnsinziens niet correct. Het gaat er niet over wat een architect mag kosten, maar wat is een architect waard.

  De beloning van een architect of architecten team dient uitgedrukt te worden in de toegevoegde waarde. Wordt de toegevoegde waarde niet geleverd of is niet aantoonbaar dan mag zo’n architect dus eigenlijk ook niets kosten. Omgekeerd is de toegevoegde waarde voor de business hoog dan hangt er ook een zeer hoog prijskaartje aan waar de business ook bereid is voor te betalen.

  Of wel ‘ Value Based Pricing’ dat is het enige bestaansrecht voor architecten.

  Men moet dus zijn eigen (team) toegevoegde waarde op voorhand kunnen aantonen aan de business.

 18. Zeg Hans, je schrijft: “if you pay peanuts you get monkeys”. Nu is dat niet altijd waar in mijn ervaring, maar goed, stel nu eens dat het waar is, is het dan automatisch waar dat als je maar veel betaalt je vanzelf goede waar krijgt? “If you pay gold, you get professionals”? De hoogte van de consultantsrekening is een goede maatstaf voor de kwaliteit van het geleverde werk? Was dat maar waar, dan was het leven een stuk eenvoudiger.

  Je kunt werkelijk bakken met geld kwijtraken aan kwazalvers (de alternatieve geneeskunde zit er b.v. vol mee, maar Edsger Dijkstra constateerde ooit al dat ons vakgebeid “de hoogste kwakzalverdichtheid heeft van alle vakgebieden”), maar anders dan een wat versterkt placebo effect zit er als opbrengst niet in.

  Het kernprobleem is juist dat je de effectiviteit van goede architectuur niet makkelijk zichtbaar kan maken. En dus is de prij sdie men bereid is te betalen maar weinig afhankelijk van de effectiviteit. Bij een auto is het wel waar, die kwaliteit is goed zichtbaar te maken. Maar bij zaken waar die kwaliteit niet goed zichtbaar is, blijkt geld gewoon een waardeloze voorspeller te zijn.

 19. De effectiviteit van een architect wordt slechts gedeeltelijk bepaald door de kwaliteiten van de persoon in kwestie. Ook de omstandigheden (klant, probleem, eigen en uitvoerende organisatie, concollega’s en nog veel meer) bepalen in belangrijke mate het resultaat van het ‘architectenwerk’.
  Ik ervaar eigenlijk voortdurend dat van de ervaren architect een ‘can do’ mentaliteit wordt verwacht, en dat hij/zij in z’n eentje het hele verschil maakt tussen een failure of een klaterend succes. Als dat zo wel eens gebeurt, dan heeft de architect eigenlijk veel meer rollen op zich genomen, en was hij ook de programmamanager (al was hij wellicht niet eens daarvoor aangewezen en zeker niet betaald).
  Als we dus de waarde van de architect willen bepalen moeten we die dus los proberen te maken van die andere key-rollen, en daar zit ‘m nu juist de moeilijkheid: succes heeft vele vaders! Of we moeten echt terug naar de Oudheid waar de ‘Archi-Tektoon’ tegelijk visionair, ontwerper, ambachtsman en uitvoerder was. Maar gezien de omvang van huidige IT-projecten kan ik me dat nauwelijks voorstellen dat dat nog te doen is.

 20. Edward,

  Natuurlijk hebben wij de markt flink verziekt met een wirwar aan functiebenamingen! Wat dacht je van firewall architect, procesarchitect, samenwerkingsarchitect, regiearchitect, innovatiearchitect, ECM-architect, DIV-architect en beheerarchitect. Onderwerpen die wellicht allemaal een architecturele benadering behoeven, maar dergelijke aanduidingen komen voor de buitenwereld te detaillistisch over.
  Dit geldt natuurlijk ook voor de aanduidingen van het CIO-platform Nederland door jou aangehaald (http://www.cio-platform.nl/uploads/publicaties/Publicatie03HRM2008.pdf) ‘service delivery architect’ en ‘ICT operatie architect’.
  Eigenlijk is het jammer dat na 10 jaar NAF en reeds 13 LAC’s wij nog steeds geen eenvoudige, duidelijke, compacte opsomming hebben van de verschillende soorten architecten. Ook de academische wereld is daar niet in geslaagd. Zonder een dergelijke compacte opsomming heeft het eigenlijk geen zin om over salarisschalen, uurtarieven, certificeringen en opleidingspaden te spreken.

  In mijn keynote op het tiende LAC heb ik al een pleidooi gehouden om een aantal ‘technische’ architecten (infrastructuur, security) gewoon weer engineer te noemen. Een nobel vak dat erg nuttig is, waarin de toppers hopelijk net zoveel verdienen als de toparchitecten. Ik onderschreef ook volledig jouw uitlating dat wij veel en veel te weinig goede engineers hebben.

  Groet,
  Daan.

 21. Jaap,

  Ik begrijp dus dat jij pleit voor een ‘no cure, no pay’ regeling. Dat lijkt mij aantrekkelijk, maar moeilijk te realiseren. Want breng maar eens het echte probleem boven tafel.

  Ik zie ook wel eens professionals die tegen een klant durven te zeggen ‘betaalt u wat u er voor over hebt’.
  Dat lijkt mij nog confronterender, zowel voor de architect als voor de klant. Een klant die daardoor te weinig betaalt zal weldra in de beroepsgroep bekend staan als te krenterig en krijgt daardoor moeilijk architecten.

  Groet,
  Daan.

 22. Goede observatie. Wel een additioneel probleem bij applicatie-architecten: ze moeten √≤√≤k (veel) van de materie weten waarvoor een toepassing wordt gewenst. Meestal wordt gekozen voor de “eenvoudige” administratieve oplossing. De operationele aspecten zijn dikwijls voor de klant zelf al moeilijk in kaart te brengen. Toch verdienen operationele (real-time) applicaties verre de voorkeur. Een architect op dit gebied heeft een grote zeker waarde.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in