Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Aantrekkelijke werkgevers gezocht

Aantrekkelijke werkgevers gezocht

124
Innoveren

De vraag naar ICT-personeel bij werkgevers stijgt dit jaar met maar liefst 20 procent, zo meldde het UWV onlangs. De nieuwe vacatures zijn echter vooral te vinden in hogere functies, zoals die van systeemanalisten en informaticaspecialisten. Werkgevers hebben helaas een steeds grotere uitdaging om dergelijke gekwalificeerde mensen te vinden. Meer dan ooit moeten ze daarom investeren in de instroom en het voortdurend opleiden van personeel.

Werkgevers moeten zich profileren

Het aantal vacatures in IT-gerelateerde functies stijgt dit jaar van 28.000 naar 34.000, maar helaas groeit ook het gat tussen vraag en aanbod. Er is steeds meer behoefte aan breder en hoger opgeleide IT-professionals, die daarnaast kennis hebben van zaken als business development en informatiemanagement. Voor traditionele IT’ers is dat een duidelijk signaal dat bijscholing noodzakelijk is om met de razendsnel veranderde IT-sector mee te kunnen bewegen. Daarnaast moeten bedrijven zich meer gaan profileren als aantrekkelijke werkgevers. Om goed personeel aan te trekken, moet je uitstralen dat je een menselijke en prettige organisatie bent om voor te werken, die veel mogelijkheden biedt voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.

Zichtbaarheid
Welk beeld heeft de buitenwereld van je bedrijf? Ziet men je als een gezichtsloze werkfabriek of juist als een menselijke organisatie die hart heeft voor het personeel? Een van de kernwaardes van mijn eigen organisatie is juist dat menselijke aspect. Het ligt daarom voor de hand om dit benadrukken. In onze communicatie proberen we de waarde te benadrukken van het anders denken en dingen anders willen doen. We leven immers in een wereld waarin technologie zulke grote veranderingen teweegbrengt, dat het niet meer volstaat om ‘inside the box’ te denken. Wij zijn niet op zoek naar ouderwetse volgers, die achter de kudde aan sjokken, en al jarenlang hetzelfde trucje doen. Vandaag de dag wil je juist mensen hebben die vernieuwende dingen met technologie kunnen doen. De eerste stap als bedrijf is om gedachtengoed uit te stralen. De tweede stap is om dit in de praktijk te brengen met opleidingen en bedrijfsprocessen die creativiteit stimuleren.

E-learning
Het op niveau houden en verdiepen van de kennis van werknemers is essentieel in het snel veranderende IT-landschap. Dat is deels hun eigen verantwoordelijkheid, maar ik denk dat ook werkgevers daarin verantwoordelijkheid moeten nemen. Tussen de drukke werkzaamheden in moeten tijd en faciliteiten beschikbaar gesteld worden, zodat het personeel kan meegroeien met de snelle technologische ontwikkelingen. E-learning is daar het ideale middel voor, omdat het iedere cursist in staat stelt een individueel programma te volgen, waarbij hij niet gebonden is aan vaste en kostbare cursusdagen op locatie. Uit onderzoek van Harvard is bovendien gebleken dat cursisten bij e-learning vijf keer meer kennis opnemen dan bij een traditionele training. Ik vind dat je als moderne organisaties dit soort middelen moet inzetten om de continue kennisontwikkeling van je personeel te stimuleren. Dat houdt je mensen scherp en geeft ze het gevoel dat de werkgever in hen investeert. En dat is precies wat je wilt bereiken, want de synergie tussen werkgevers en werknemers is uiteindelijk bepalend voor het succes van beide.

***
Piet van Vugt, CEO van Pink Elephant

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here