Home Ondernemen & Business De toekomstige werkplek verandert, maar waarom?

De toekomstige werkplek verandert, maar waarom?

101

Werk zoals we dat nu kennen, bevindt zich in een proces van drastische veranderingen. De scheiding tussen werk- en privéleven is niet alleen maar vervaagd. Het verschil is zelfs verdwenen. Werk is steeds meer een activiteit in plaats van een locatie. Werknemers schakelen de hele dag naadloos heen en weer tussen professionele en persoonlijke activiteiten. Dit is een uitdaging voor de ‘traditionele’ bedrijfsvoering . Kunnen werkgevers de integratie accepteren?

Bovendien is er geen 9-tot-5-mentaliteit meer. Ondernemingen zijn steeds internationaler van aard. Ze moeten ieder uur van de dag, zeven dagen per week klaarstaan voor hun wereldwijde klantenkring. Of anders roepen ze de woede van klagende mensen op Twitter over zich af. Daarnaast hebben kortlopende contracten en carrières die zijn opgebouwd uit verschillende parttimefuncties het idee over wat ‘een baan’ is, voor altijd veranderd.

Dus wat zijn de factoren die de toekomstige werkplek zullen vormgeven?

Technologische verandering

Ten eerste moeten we ons afvragen in welke mate en hoe snel de technologische veranderingen die we grotendeels associëren met de ‘vierde industriële revolutie’ onze manier van leven en werken veranderen. Denk hierbij aan 5G-netwerken, big data, AI, internet of things, automatisering en digitale platforms. Technologie is in toenemende mate de drijvende kracht achter onze keuzes in het leven en op de werkvloer.

Het industriële tijdperk – waar het concurrentievoordeel van een bedrijf voornamelijk was gebaseerd op schaal, eigendom en concentratie – wordt in rap tempo vervangen door de netwerksamenleving. Hierbij wordt connectiviteit als uitgangspunt genomen voor nieuwe manieren van innoveren, samenwerken en socialiseren. Dit zal een duidelijke invloed hebben op ons werk. Elke industriële revolutie heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop mensen dingen doen. Maar iedere revolutie creëert ook nieuwe kansen.

Zo gaat dat met veranderingen in ieder tijdperk: naarmate de technologie vooruitgaat, zullen ook de economische productiviteit, de werkgelegenheid en de sociale omgeving zich ontwikkelen. Dit geldt vandaag de dag nog net zo goed als tweehonderd jaar geleden, aan het begin van het industriële tijdperk. Denk maar aan mensen die het platteland verlieten voor de steden tijdens de industriële revolutie. Nu verlaten mensen de steden omdat mobiel werken de norm wordt. Vergeet bovendien niet het sneeuwbaleffect, waarbij elke nieuwe hightech-baan in een grootstedelijk gebied kan leiden tot vijf extra banen buiten de hightech-industrie.

Verschuiving van verwachtingen

Vervolgens moeten we nadenken over hoe de verwachtingen over wat werk ‘zou moeten zijn’ in slechts een paar generaties zijn veranderd. Onze grootouders hadden een baan voor het leven met duidelijke criteria en mogelijkheden. Vaak moesten zij een uniform dragen, zich in- en uitklokken en golden er regels voor de manier waarop de werkplek moest functioneren. De nieuwe generatie werknemers begeeft zich in een wereld waarin dit alles niet geldt.

Bovendien wordt de huidige arbeidsmarkt gekenmerkt door een onrustige economie. Technologie verandert dagelijks de kansen die zich aandienen en niemand weet precies wat de banen van morgen zijn of waar die ontstaan. We zijn ook de babyboom-generatie gepasseerd; werknemers van nu hebben duidelijke ideeën over wat ze willen worden en hoe ze willen werken. Daarnaast hebben ze een kijk op de wereld die drastisch verschilt van die van hun toekomstige werkgevers. Misschien is dat wel de reden waarom de belangstelling voor de relatie tussen werk en maatschappij toeneemt. Steeds vaker is sociale verantwoordelijkheid voor een potentiële werknemer net zo interessant als een pensioen of gezondheidszorg. Het gaat erom naar het totaalplaatje te kijken, niet alleen naar vandaag.

Integraal onderdeel

Toekomstige werknemers zijn ook gewend om op wereldwijd niveau 24 uur per dag naadloos en transparant te communiceren. Ze zijn gewend om samen te werken waar en wanneer ze dat willen. Technologie is een integraal onderdeel van hun leven en ze verwachten dezelfde hoeveelheid informatie en transparantie op de werkvloer als in hun privéleven. Zij verwachten dat ze op hun eigen voorwaarden, in hun eigen tijd, op transparante en directe wijze zullen samenwerken en informatie zullen delen, maar dan wel met meerdere mensen tegelijk in plaats van één op één.

Het is ook duidelijk dat het internet heeft geleid tot een wereldwijde democratisering van de arbeidsmarkt. Het onderwijs is niet in staat om kandidaten kant en klaar af te leveren voor toekomstige kansen. En werk wordt niet langer gezocht in de eigen stad, het eigen land of zelfs het eigen continent. Je concurreert daarbij niet alleen voor een baan met een onbekende aan de andere kant van de wereld, maar ook met machines! Kunstmatige intelligentie en machine learning veranderen het arbeidslandschap. Sommige functies zullen waarschijnlijk voorgoed verdwijnen, zoals in eerdere revoluties het geval was. Denk aan de mechanische productie en de vooruitgang in de landbouw. Wanneer werd voor het laatst een zeis commercieel gebruikt door Nederlandse boeren?

Dit heeft enorme gevolgen voor de manier waarop we werknemers kunnen voorbereiden op het werk. We moeten kijken naar hoe we onze kinderen opvoeden – geven we ze de vaardigheden die nodig zijn voor het werk van de toekomst? We weten dat er over de hele wereld veel aandacht is voor technologische vaardigheden – maar hoe zit het met de sociale vaardigheden?

In mijn volgende blog ga ik nader in op hoe onze toekomstige werkplek eruitziet en wat voor effecten dit op de maatschappij als geheel zou kunnen hebben.

David van den Berg, Associated Director bij Verizon Benelux

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here