Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Zegen of Valkuil

Zegen of Valkuil

338

Misstanden moeten worden aangepakt en misverstanden moeten worden opgelost.

De WAADI, Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs, stelt bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, verplicht dit te registreren bij de Kamer van Koophandel, de SBI registratie noemt men dat.
De bedoeling van deze registratie is om meer inzicht te krijgen in de bonafide intermediairs en de malafide intermediairs. Malafide intermediairs kan je vergelijken met de koppelbazen uit het verleden. Tegenwoordig zijn het vaak intermediairs die schijnzelfstandigen uitlenen. Bij de registratie kan ook worden aangegeven of het bedrijf zich laat certificeren. De stichting SNA verzorgt op basis van NEN 4400 normering deze certificering. Het SNA-keurmerk geeft een zekere vrijwaring aan inleners. Als het bedrijf zich niet laat certificeren, dan wordt dat aangetekend bij de KvK. Altijd makkelijk voor de controlerende instantie. Overtreding van de registratieplicht gaat gepaard met grote boetes voor zowel de uitlener als de inlener van personeel. So far so good.

In de IT branche zijn van oudsher veel freelancers (zp-ers, zelfstandig IT-pro’s) werkzaam. Zelf begon ik ooit in 1978 als freelancer. Opdrachtgevers contracteren veelal via intermediairs een zelfstandig IT-pro om een opdracht voor hen uit te voeren. Echter, deze zelfstandigen zouden de dupe van de registratie kunnen worden. De registratie geeft namelijk aan dat er onder leiding en toezicht van de opdrachtgever wordt gewerkt. En laat dat nu net de reden zijn waardoor opdrachtgevers van zelfstandigen door de belastingdienst gezien zouden kunnen worden als fictief werkgever met alle ongewenste gevolgen van dien.

Al jaren is er een strijd gaande tussen de belastingdienst en opdrachtgevers over de vraag of er nu wel of niet inhoudingsplicht loonheffing is. Mijn inziens is dat absoluut niet zo, want een freelancer werkt geheel zelfstandig aan een opdracht, is zelf aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn werkzaamheden en valt onder geen enkele regeling die door wie dan ook bedacht is. En dat is prima, want de zp-er heeft daar ook zelf voor gekozen. Hij is een professional, loyaal aan zijn werk, steekt zijn nek uit en kan alleen succesvol zijn als hij topkwaliteit werk levert. Een zp-er moet bewijzen dat hij zelfstandige is en daar is de VAR een hulpmiddel bij. Maar een VAR speelt alleen een rol als er geen fictief dienstverband, dus leiding en toezicht, kan worden aangenomen. Een intermediair als IT-Staffing leent geen zp-ers uit, IT-Staffing is intermediair bij opdrachten voor zelfstandige IT-pro’s. Opdrachten die door de IT-pro geheel zelfstandig worden uitgevoerd. Natuurlijk moet hij daarbij de aanwijzingen van de opdrachtgever volgen, maar dat is wat anders dan leiding en toezicht.

Op dit moment zijn er veel misverstanden over de registratieplicht. Het Ministerie van sociale zaken, de Belastingdienst, de KvK: niemand weet nog precies hoe hier mee om te gaan en wat op langere termijn de consequenties kunnen zijn. Aan uitspraken als “Het zal zo’n vaart niet lopen.” heb ik niet zoveel, want navorderingen kunnen zomaar opgelegd worden. Een valkuil? Nee dat hoeft niet, maar het is wel belangrijk dat er duidelijkheid komt. Duidelijkheid over de positie van de zelfstandig opdrachtnemer die via een intermediair aan zijn opdrachten komt. Een registratie mag niet automatisch leiden tot een fictief dienstverband.

De oplossing is eenvoudig, zo eenvoudig dat men er nauwelijks bij stil staat. Een oplossing waar ik me al jaren hard voor maak, een oplossing eenvoudig in zijn stelling, wat lastiger in de uitvoering.

De oplossing luidt:
‘Erkén de zelfstandig opdrachtnemer, zowel juridisch, fiscaal, als maatschappelijk.’
De zelfstandig opdrachtnemer is van deze tijd. Het aantal zelfstandigen wordt steeds groter en….zelfstandig opdrachtnemers zijn een zegen voor het bedrijfsleven!

Wessel van Alphen, algemeen directeur van IT-Staffing

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in