Home Arbeidsmarkt & Onderwijs Zitten uw mensen bij de klant? Let op de Waadi!

Zitten uw mensen bij de klant? Let op de Waadi!

639

In de ICT-sector worden regelmatig arbeidskrachten ‘uitgeleend’ aan een klant. Deze ICT-bedrijven kunnen worden geconfronteerd met de registratieplicht van de Waadi (‘Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs’). Sinds vorig jaar zijn namelijk de ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen verplicht om als zodanig geregistreerd te staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het doel is illegale arbeid en het uitbuiten van medewerkers tegengaan. De wet blijkt onbedoeld ook relevant voor de ICT-sector. Wanneer geldt de registratieplicht en wat zijn de sancties?

Registratieplicht Waadi

Onder het uitlenen van arbeidskrachten verstaat de Waadi ‘het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding verrichten van arbeid, anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst’. Het is niet van belang of het om een hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming gaat. Zelfs in het geval dat eenmalig en voor korte tijd een werknemer bij een andere onderneming te werk wordt gesteld kan sprake zijn van een terbeschikkingstelling in de zin van de Waadi. Ook de benaming van de dienstverlening is niet van belang. Dit betekent dat niet alleen uitzendbureaus maar ook andere ondernemingen die werknemers tijdelijk bij een andere werkgever werkzaamheden laten verrichten, onder de registratieplicht kunnen vallen. Dit kan dus ook gelden voor het ICT-bedrijf dat consultants beschikbaar stelt voor projecten bij de klant.

Hoge boetes liggen op de loer
Als de registratieplicht niet wordt nageleefd, riskeert de uitlener een boete. Bij de eerste overtreding bedraagt de boete € 12.000,- per werknemer en dit bedrag loopt snel op. Een tweede overtreding wordt beboet met € 24.000,- per werknemer, een derde overtreding met € 36.000,- per werknemer. De boete wordt opgelegd door de Inspectie SZW. Deze boetes kunnen ook worden opgelegd aan de ‘inleners’. Voor hen is het dan ook van belang om goed te controleren of de uitlener heeft voldaan aan de registratieplicht.

Wel of niet registreren?
De registratieplicht geldt zoals gezegd ook voor ondernemingen waarbij het uitlenen van arbeidskrachten een nevenactiviteit is, zoals in de ICT-sector. In de ICT-sector zal echter, mede gelet op de specialistische kennis van de betreffende ICT’er, niet in alle gevallen duidelijk zijn of daadwerkelijk sprake is van een terbeschikkingstelling die ‘onder leiding en toezicht’ van de inlener werkzaamheden verricht. Om het risico op een (hoge) boete uit te sluiten, is het aan te bevelen dat de ICT-leverancier de registratieplicht van de Waadi naleeft. Dit kan door het invullen van een registratieformulier dat te vinden is op de website van de Kamer van Koophandel. Veel van de klanten zullen hun risico ook willen afdekken door in het contract te eisen dat de ICT-leverancier zorgt voor een registratie.

Soo-ja Schijf is als arbeidsrechtadvocaat sinds 2007 werkzaam bij het Amsterdamse advocatenkantoor Kennedy Van der Laan.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in