Home Data & Storage Zo gewoon als stroom uit het stopcontact?

Zo gewoon als stroom uit het stopcontact?

23
Stijn Grove, IT-infrastructuur

Vorige week publiceerde PwC een onderzoek dat aangeeft dat door de opmars van groene stroom veel grote Europese energiebedrijven in financiële problemen dreigen te geraken. Hierdoor kunnen zij niet garanderen eventuele stroomtekorten te kunnen opvangen. Iets dat zo vanzelfsprekend is als stroom uit het stopcontact lijkt in de toekomst niet zo zeker.

Oorzaak
Zonne en wind-energie heeft de ¨natuurlijke¨ eigenschap dat het niet altijd beschik baar is. Dit heeft gevolgen voor een stabiele aanvoer van stroom. Schommelingen in stroomvoorziening moeten worden gecompenseerd door traditionele centrales op olie of gas. Deze centrales zijn van de grote traditionele Europese energiebedrijven, terwijl veel zonne- en wind-energie partijen nieuw zijn.

Het business model van de traditionele energiebedrijven staat de laatste jaren al onder druk met lagere marges, overcapaciteit, het dalen van de kolenprijs door de bliksemsnelle opkomst van schaliegas in de USA en daardoor nu verkeerd uitgevallen investeringen in gascentrales. Een marktsituatie die volgens een eerder PwC rapport (april 2013) ook de komende jaren niet zal veranderen.

Hard nodig
Maar de traditionele partijen zijn wel hard nodig voor een stabiele stroomvoorziening. In het rapport waarschuwen bijna alle ondervraagde directeuren van energiebedrijven dat ze niet langer kunnen investeren in centrales die schommelingen in wind- en zonne-energie opvangen. En uit eerder rapporten volgt ook dat er in elk geval tot 2020 er niet veel zal veranderen.

”Het is de vraag of de sector op tijd in staat is om zichzelf aan te passen”, zegt Jeroen van Hoof, voorzitter van de Europese energiegroep van PwC. ”Tot nu toe heeft niemand het antwoord gevonden. Het biedt geen rooskleurig beeld.”

Impact stroom enorm

Wat is nu de impact? En dan specifiek op de IT branche. Stroom is de levensader voor IT, zonder stroom geen IT. Wat kunnen we verwachten?

Op korte termijn is die impact groot meldt het rapport. Europese gasvoorraden in ondergrondse opslagen zakken – zo kort voor de winter – naar een kritisch niveau. Het risico op stroomuitval – met name in Europa en Noord-Amerika – neemt volgens de ondervraagde bestuurders sterk toe en subsidies drijven ook de kosten voor consumenten steeds verder op. Van Hoof “In Duitsland neemt de weerstand bij burgers en bedrijven inmiddels snel toe. De ongebreidelde groei van zwaar gesubsidieerde lokale opwek wordt snel onbetaalbaar.”

En nu?
Wat is nodig om te kunnen blijven doorwerken, je producten te kunnen blijven aanbieden, je SLA´s te kunnen blijven halen en je stroomkosten in de hand te kunnen blijven houden?

Kun je je het veroorloven het bovenstaande af te wachten? Of is het goed om nu die (extra) investeringen te doen in een goede backup voorziening in de vorm van een aggregaat onsite, het outsourcen naar een (2e) datacenter, het langere tijd vastleggen van de stroomprijs of zelfs te kijken naar een eigen stroomvoorziening?

Morgen zal de stroom nog niet uitvallen, maar wijsheid is om de risico’s serieus te nemen en het scenario en consequenties goed te bestuderen. Het lijkt een stuk dichterbij dan we denken.

Stijn Grove werkt voor Solcon Datacenters en is eigenaar van ColoAmsterdam en thePeopleCloud

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here